Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plastics in rivieren uitdaging voor waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kroes, M.J. \ Tweehuysen, G. \ Löhr, A.J. \ 2014
Plastics in het milieu kunnen leiden tot ecologische effecten. Sinds de ‘plastic soep’ een begrip is geworden, is de media-aandacht toegenomen. Het grootste deel van dit plastic is afkomstig van landbronnen en rivieren spelen een belangrijke rol bij ...
help
Jorrit Venema: "Waterschappen, grijp je kans" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
Jorrit Venema, freelance software-ontwikkelaar sinds 2006, was één van de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2013. door een speciale knop op de Vangsten app zouden vissers calamiteiten kunnen doorgeven aan het waterschap. "Ik hoop dat ik mijn ...
help
Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
help
Different strokes for different folks : 50 years of agreements and disagreements in the Rhine, Meuse, Scheldt and Ems river basins [Boek]
Disco, C. \ Heezik, Alex van \ 2014
Geschiedenis en overzicht van internationale onderhandelingen en verdragen over stroomgebieden van Rijn, Schelde, Maas en Eems.
help
Stormwater quality characteristics in (Dutch) urban areas and performance of settlement basins \ Challenges [Artikel]
Boogaard, F.C. \ Ven, F. van de \ Langeveld, J.G. \ Giesen, N. van de \ 2014
Stormwaters, flowing into storm sewers, are known to significantly increase the annual pollutant loads entering urban receiving waters and this results in significant degradation of the receiving water quality. Knowledge of the characteristics of sto ...
help
Rapportage van zware metalenemissie bij PRTR-plichtige afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Appeldoorn, K. \ Helmendach, D. \ Sengers, A. \ 2014
Voor het bepalen van de vracht aan metalen is altijd gebruik gemaakt van jaarlijks gemeten analysedata. De heffing op zware metalen is per 1 juli 2014 echter komen te vervallen. De noodzaak om te blijven meten moet daarom opnieuw tegen het licht word ...
help
Voorkom hoge boetes langs slootkanten \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Steinbusch, M. \ 2014
Spuiten langs slootkanten is vakwerk. Ontelbare keren en vele kilometers bespuitingen langs sloten gaat het goed. Toch kan het voorkomen dat u door de handhavende instantie (NVWA of waterschap) wordt aangesproken op het uitgevoerde spuitwerk langs wa ...
help
Spreeuw en boerenzwaluw nemen af door neonicotinoïden \ Nature Today [Artikel]
2014
Insectenetende vogels, zoals spreeuw en boerenzaluw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en tr ...
help
Over de oorzaken van abnormale bijensterfte valt veel te zeggen \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2014
Mensen willen graag begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Het is prettig als je het gevoel hebt dat je invloed kunt uitoefenen op je omgeving, dat je controle hebt. Bij onverwachte en onbegrepen nieuwe ontwikkelingen zoeken we dus direct naar verklar ...
help
Dossier plastic in zee en zoet water [Dossier]
Bothe, H.F.M. \ [ca. 2014]
Wageningen UR onderzoekt de problemen rond plastic in zee en zoet water. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten over de gevolgen van plastic in water. Dat gaat van plastic afval in zee (ook wel Plastic Soep genoemd), tot ...
help
Schelpdierwateronderzoek 2013 [Boek]
Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2014
In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde orga ...
help
CFD modellering van UV/H2O2 processen [Boek]
Wols, B.A. \ Beerendonk, E. \ 2014
Organische microverontreinigingen komen steeds meer voor in onze waterbronnen. Behandeling van het water met UV/ H2O2 is een van de manieren om de organische microverontreinigingen af te breken. Nadeel van dit proces is echter het hoge energieverbrui ...
help
High recovery reverse osmosis : samenvatting van vijf jaar onderzoek [Boek]
Hofs, Bas \ Beerendonk, Erwin \ 2014
Met membraanfiltratie kunnen bijna alle verontreinigingen uit het water worden gehaald. Eén van de nadelen van het toepassen van membraanfiltratie is de productie van een afvalstroom, het concentraat. In het TTI-W project ‘High recovery reverse osmos ...
help
Numerieke validatie van backtracing-berekeningen voor de identificatie van verontreinigingingsbronnen in drinkwaterdistributiesystemen [Boek]
Summeren, Joost van \ Slaats, Nellie \ 2014
In het Speerpuntonderzoek voor Vitens is de door KWR ontwikkelde numerieke backtracing-tool voor het lokaliseren van eventuele waterkwaliteitsverontreinigingen in het drinkwaterdistributienet gevalideerd. Specifiek werd de toepasbaarheid in de Vitens ...
help
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses [Boek]
Wipfler, E.L. \ Cornelese, A.A. \ Tiktak, A. \ Vermeulen, T. \ Voogt, W \ 2014
Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktew ...
help
Watergerelateerde emissies vanuit RWZI’s in het kader van de iPRTR [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2014
In 2007 is door de beheerders van communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s) in overleg met Rijkswaterstaat Waterdienst besloten hoe omgegaan dient te worden met verplichtingen van de EG-verordening Pollutant Release and Transfer Register (P ...
help
Drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater: verkennende analyse herkomst vier geneesmiddelen [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ Moermond, C.T.A. \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ 2014
Restanten van humane geneesmiddelen komen voornamelijk via gezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht. Aangezien oppervlaktewater wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie, is het van belang dat dit water zo min mogelijk verontreinigingen ...
help
Water quality standards for uranium : proposal for new standards according to the Water Framework Directive [Boek]
Herwijnen, R. van \ Verbruggen, E.M.J. \ 2014
Uranium is listed as a specific pollutant in the Dutch decree on monitoring for the Water Framework Directive (Regeling monitoring Kaderrichtlijn water). The compound is frequently detected in Dutch surface waters at concentrations above the current ...
help
Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model : theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams [Boek]
Adriaanse, P.I. \ Beltman, W.H.J. \ Berg, F. van den \ 2014
Het TOXSWA model is uitgebreid met de beschrijving van vorming en omzetting van metabolieten in water en sediment. Op EU niveau wordt TOXSWA gebruikt in de aquatische risico beoordelingsmethodiek van bestrijdingsmiddelen om blootstellingsconcentratie ...
help
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water [Boek]
Derksen, A. \ Weeren, B.J. van \ Palsma, B. \ 2014
Veel van de microverontreinigingen die in het water worden aangetroffen, komen daarin terecht via ons afvalwater. Zo scheiden wij zelf resten van gebruikte geneesmiddelen en hormonen uit via urine en feces. Deze stoffen komen met het afvalwater in he ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.