Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herbronnen over het watergebruik \ Management&techniek [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2015
Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks - op hetzelfde formulier - een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. De aangifte voor heffingsjaar 2015 (verbruik in kalenderjaar 2014) moet gebe ...
help
Morsen! : is dat echt zo erg? [Video]
CLM \ 2012
Bij het vullen van de spuit met gewasbeschermingsmiddel mors je wel eens wat. Is dat echt zo erg, die paar druppels op het erf. Heeft het morsen van bijvoorbeeld 4 druppels bestrijdingsmiddel wel effect op de waterkwaliteit? Of wordt het er door de r ...
help
Absorberende onderlaag bij ruwvoerkuilen in de praktijk : een praktisch en goedkoop kunstje [Boek]
Baarda, J.P. \ Feenstra, D.J. \ 2012
In de afgelopen jaren is door waterschappen veel aandacht besteed aan erfafspoeling op veehouderijbedrijven. Een onderdeel van erfafspoeling zijn de sterk geconcentreerde perssappen die vrij kunnen komen uit ruwvoerkuilen. Naast het vrijkomen van per ...
help
Verwerking water met resten van gewasbeschermingsmiddelen [Presentatie]
Werd, R. de \ 2011
Over de plaats van vullen en reinigen van spuitmachines: op het erf of op het perceel. Vervolgens de mogelijke opvang en biologische reiniging van het verontreinigde water.
help
Teeltvrije zones: invloed op belasting van het oppervlaktewater [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ 2010
Om te voorkomen dat gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en mest van percelen landbouwgrond in nabijgelegen oppervlaktewater terechtkomen, zijn zogeheten teeltvrije zones ingesteld. Het is echter moeilijk aan te geven wat de optimale breedte van deze ...
help
Secuur spuitwerk vereist : voorkom puntemissies van middelen naar het oppervlaktewater \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Zijlstra, G. \ 2010
Het groeiseizoen is inmiddels weer begonnen en dat betekent dat er weer veel gewasbeschermingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarbij wordt de agrarische sector in toenemende mate geconfronteerd met regelgeving en handhaving op het gebied van gewasb ...
help
KRW-doelen vergen innovatie en maatwerk in de landbouw : sector vond dat het uiterste gevraagd wordt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2008
Begin dit jaar is het project KRW in de agrarische bedrijfsvoering in de volgende fase beland.. Dit project is er op gericht om de milieubelasting vanuit de landbouw op het watersysteem te verminderen met het oog op de KRW. De tijd van praten en stud ...
help
Milieukwaliteit en nutriëntenbelasting : achtergrondrapport milieukwaliteit van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 [Boek]
Klijne, A. de \ Hooijboer, A.J.E. \ Bakker, D.W. \ Schoumans, O.F. \ Ham, A. van den \ 2007
Doordat meer meststoffen (stikstof en fosfaat) worden toegediend dan voor gewasgroei nodig is, ontstaan overschotten. Hierdoor wordt het milieu belast. Het RIVM heeft de invloed van deze overschotten op de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewa ...
help
Win-win maatregelen voor schoon water en landbouw [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Leendertse, P.C. \ Aasman, B.F. \ 2006
In deze studie zijn 42 maatregelen die bijdragen aan een effectieve en milieuvriendelijke gewasbescherming, getoetst op hun geschiktheid voor brede verspreiding in de Noord-Brabantse landbouw. Alle 42 maatregelen worden in de praktijk al toegepast in ...
help
Schoon water - Brabantse telers laten zien dat 't kan : rapportage 2005 [Boek]
Leendertse, P.C. \ 2006
Sinds 2001 werken we in het project 'Schoon Water-Brabantse telers laten zien dat 't kan' aan de vermindering van de milieubelasting van het grondwater. In 2005 hebben in zes zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden 221 agrariers en een aantal l ...
help
Maatregelenpakketten KRW - Flevoland : kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen [Boek]
Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Schils, R.L.M. \ Werd, H.A.E. de \ 2006
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van ...
help
Verkenning van bedrijfsvarianten en milieukundige gevolgen bij piekwaterberging op landbouwgrond in Salland [Boek]
Vos, J.A. de \ Hoving, I.E. \ 2005
De mogelijkheden voor waterberging op een melkveebedrijf zijn verkend voor: bedrijfsvoering, bedrijfsresultaat en nutriëntenbelasting. Het betreft een perceel grasland van 4 ha. Dit rapport bouwt voort op een eerder project "Pilot boeren met water in ...
help
"Motivatieonderzoek onder agrariërs : project Actief Randenbeheer Brabant" [Studentenverslag]
Geurts, P. \ 2005
In het rapport staan de uitkomsten verwerkt die voortkomen uit de 328 ingevulde enquêtes door de (ex)deelnemers van het project Actief Randenbeheer Brabant (ARB). De doelstelling is om de deelnemende organisaties van het project Actief Randenbeheer B ...
help
Dutch approach to abating agricultural non-point pollution: farmers' behaviour and their motivation \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Sloots, K. \ Spierenburg, P. \ Vlies, A.W. van der \ 2004
In The Netherlands, agricultural activities are one of the major diffuse sources of nutrients and crop protection chemicals. A national legal and regulatory framework has been developed to combat the environmental burden from the agricultural industr ...
help
Farm Environment Risk-Assessment Maps : bridging the gap between regional oversight and individual farm risk management \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Quin, B.F. \ Blennerhassett, J.D. \ MacLaren, G.S. \ 2004
To assist farmers in the management of nutrient and bacterial loss on their individual farms, FERAMs have been developed
help
Waterberging op landbouwgronden : effecten op plant- en dierziekten, onkruiden en contaminanten [Boek]
Cornelissen, A.H.M. \ Harmsen, J. \ Kempenaar, C. \ Knol, W.C. \ Zweerde, W. van der \ 2003
In deze studie zijn met een quick scan deze effecten van waterberging onderzocht. Het accent ligt daarbij op het regionale watersysteem. Daarvoor is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande kennis bij deskundigen en is de literatuur verkend. Het a ...
help
Voluntary arrangements to cope with diffuse pollution from agriculture and their role in European water policy \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Heinz, I. \ Andrews, K. \ Brouwer, F. \ Zabel, T. \ 2002
A limited number of Member States in the EU have gained experience with establishing cooperative agreements between agriculture and the water sector. Their main aim is to reduce or prevent water pollution caused by intensive farming practices. The re ...
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Fosfaat : regionale en mondiale duurzaamheid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 2002
help
Effectivity of premiums to reduce nitrogen and phosphate surpluses in the Netherlands: results of experimental research \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Rougoor, C. \ Well, E.A.P. van \ Verweij, R. \ Kuik, J.A.M. van \ 2001
Studie naar de betekenis van premies bij het verminderen van de mineralenoverschotten volgens de Minas normen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.