Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 92

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, waar staan we nu? : praktijkervaringen zijn nodig om nieuwe vormen van duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schreurs, A.H.M. \ Heijer, R.P. \ 2012
De afgelopen jaren heeft gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn intrede gedaan in Nederland. Ook al bestond er tot voor kort nog geen wetgeving voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, toch zijn ondertussen al de eerste successe ...
help
Selectie van stoffen voor het KRW Meetnet Grondwater [Boek]
Nijs, A.C.M. de \ 2009
Op basis van meetgegevens is gekeken in hoeverre de concentratie van toxische stoffen in het grondwater mogelijk een probleem vormt voor het drinkwater en de ecosystemen in het oppervlaktewater en de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Volgens het ...
help
Basisdocument karakterisering grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Meinardi, C.R. \ 2008
In opdracht van het ministerie van VROM is, ten behoeve van een verplichting krachtens de Kaderrichtlijn Water, een beschrijving gemaakt van het grondwater in Nederland. De beoordeling van de kwaliteit in het licht van de door de EU bepaalde grenswaa ...
help
Invloed van grondwater op oppervlaktewater : regionale differentiatie in Noord-Brabant [Boek] - Versie 4.0
Verhagen, F. \ 2007
Dit project kent de volgende doelstellingen: 1. het inzichtelijk maken van het functioneren van het grondwatersysteem en de invloed op de regionale oppervlaktewaterkwaliteit in de provincie Noord-Brabant; 2. het identificeren van maatregelen die de k ...
help
Nog zeker 30 jaar toename van zware metalen in het oppervlaktewater [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heerdink, R. \ Broers, H.-P. \ Grift, B. van der \ Geerts, A. \ 2007
In deze studie in het stroomgebied van de Dommel is onderzoek verricht naar de bijdrage (ook in de komende decennia) van het grondwater aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast is gekeken naar het effect van een aantal kansrijke maatregel ...
help
Assessment of groundwater pollution risks in production wells with RESPOND [Boek]
Raterman, B. \ Cirkel, G. \ Vink, K. \ [ca. 2006]
Drinking water companies need insight into the future quality of abstracted groundwater. Activities on the surface level linked to land use mainly determine the quality of groundwater. There is fundamental uncertainty about the quality of groundwater ...
help
Optimalisatie van grondwaterkwaliteitsmeetnet Oasen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Brouwer, L. \ Klijne, A. de \ 2005
Onlangs heeft Hydron Zuid-Holland (sinds 1 december jl. Oasen) de vijfjaarlijkse evaluatie van het bewakingssysteem voor de grondwaterkwaliteit uitgevoerd. Doel hiervan is het tijdig signaleren van mogelijke bedreigingen voor de grondwaterwinningen. ...
help
Impact of groundwater on surface water quality : role of the riparian area in nitrate transformation in a slowly responding chalk catchment (Noor, The Netherlands) \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Lanen, H.A.J. van \ Dijksma, R. \ 2004
Nitrate concentration in springs that drain groundwater from a chalk headwater catchment of the River Meuse are high and increasing next decades. The denitrification process in groundwater of the riparian area is important
help
Berekening beschermingszones van Nederlandse grondwaterwinningen voor bescherming tegen virusbesmetting: onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse [Boek]
Schijven, J.F. \ 2004
Om ondiepe grondwaterwinningen zonder afdekkende lagen voldoende te beschermen tegen virusbesmetting zijn beschermingsgebieden met verblijftijden van het grondwater van 1 tot 2 jaar (206 - 418 m) nodig. In dat geval wordt met 95%-zekerheid deinfectie ...
help
Environmental problems in subsurface water systems in coastal watersheds due to anthropogenic activities \ Proceedings of international conference on hydrology and watershed management : with a focal theme on water quality and conservation for sustainable development, (18th-20th December, 2002) [Hoofdstuk uit boek]
Bobba, A.G. \ 2003
help
Groundwater and its susceptibility to degradation : a global assessment of the problem and options for management [Boek]
British Geological Survey \ United Nations Environment Programme \ 2003
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : invloed van de waterhuishouding op stikstof en fosfaatverliezen in open teelten [Brochure]
Vos, J.A. de \ Clevering, O.A. \ 2003
De emissies van nutriënten uit de Nederlandse landbouw leiden tot een overmatige nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en tot broeikasgasemissies naar de atmosfeer. De waterhuishouding, met name de stroming van water, bepaalt in grote ma ...
help
Definitiestudie systeemgericht grondwaterbeheer [Boek]
Gun, J. van der \ Besselink, L. \ Ietswaart, H. \ 2002
Een studie rond het thema duurzaam grondwaterbeheer
help
Strategies for regional groundwater quality monitoring [Proefschrift]
Broers, H.P. \ 2002
Het doel van dit proefschrift is om 'hydrogeochemische, hydrologische en meetnetstatistische kennis en methoden te integreren in het ontwerp, de data-analyse, de evaluatie en de optimalisatie van grondwaterkwaliteitsmeetnetten'. Geografisch bezien ga ...
help
Het stille lek van Mexico Stad : opeenstapeling van oorzaken laat watervoorraad snel slinken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elsen, W. van den \ 2002
Oorzaken en gevolgen van grondwateruitputting en grondwatervervuiling, drinkwaterverspilling en verdroging van meren en rivieren in Mexico Stad. Kraanwater vormt een gevaar voor de volksgezondheid en de historische binnenstad staat op instorten als g ...
help
Strategies to regional groundwater quality monitoring [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Baggelaar, P. \ 2002
Uitgebreide bespreking van het proefschrift van Broers (2002)
help
Kunstmatige infiltratie scoort goed : lijvig naslagwerk van Kiwa over effecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Kiwa onderzocht de (balans van) chemische processen en de mate van verontreiniging van bodem en water in natuurgebieden met kunstmatige infiltratie (inname en voorzuivering rivierwater, opslag in infiltratiebekkens, bodempassage, terugwinning op afst ...
help
Relationships between microbial community structure and hydrochemistry in a landfill leachate-polluted aquifer \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Röling, W.F.M. \ Breukelen, B.M. van \ Braster, M. \ 2001
In this study analyses of pollutant and redox chemistry were conducted in parallel with culture-independent profiling of microbial communities present in a well-defined aquifer (Banisveld, The Netherlands)
help
Migration and natural fate of a coal tar creosote plume. 1. Overview and plume development \ Journal of contaminant hydrology [Artikel]
King, M.W.G. \ Barker, J.F. \ 1999
help
A hyperbolic dispersion equation to model the bounds of a contaminated groundwater body \ Journal of hydrology [Artikel]
Maas, C. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.