Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 186

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meetnet Nutriënten Landbouw : specifiek oppervlaktewater : tussenrapportage: update t/m 2013 [Boek]
Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ [2015]
De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest die wordt toegediend op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en op ...
help
Minder emissies van zware metalen door slimme maatregelen [Brochure]
Leendertse, P. \ Bussink, W. \ [2008]
Zware metalen als koper en zink zijn essentiële sporenelementen voor een goede dierprestatie. Tegelijkertijd kunnen deze metalen een risico vormen voor de waterkwaliteit indien deze in overmaat zijn of worden aangevoerd naar het veehouderijbedrijf vi ...
help
Maatregelenpakketten KRW - Flevoland : kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen [Boek]
Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Schils, R.L.M. \ Werd, H.A.E. de \ 2006
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van ...
help
Ziekteverwekkers voelen zich thuis in bedreigend laagje \ De pluimveehouderij [Artikel]
2005
Wanneer bacteriën zich hechten aan een stevig oppervlak in water, vormen ze een plakkerige, voedingsrijke biofilm. Er is moeilijk van af te komen. Toch moet dat, want de film bedreigt de gezondheid van de vleeskuikens
help
GIS-analyse van risico vuil oppervlaktewater voor vee in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Querner, E.P. \ Harmsen, J. \ Dolfing, J. \ 2004
Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Bij gezondheidsproblemen met vee wordt daarom ook gekeken in de richting van de kwaliteit van het slootwater, omdat dit water niet altijd even schoon is. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed ...
help
Medicijnen vervuilen drinkwater \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Rotgers, G. \ 2003
Uit onderzoek van voerfabrikant Gerrits-Jans en Selko, een bedrijf gespecialiseerd in water- en voerhygiëne, blijkt dat op de helft van de varkensbedrijven het drinkwater vervuild is met gisten, schimmels of schadelijke bacteriën. Voorradvat en medic ...
help
Knelpuntenanalyse oppervlaktewaterkwaliteit voor veedrenking : een toepassing m.b.v. van GIS-analyse in Friesland [Boek]
Querner, E.P. \ Frissel, J.Y. \ Harmsen, J. \ Dolfing, J. \ Toorn, A. van de \ 2003
Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Een aantal veehouders heeft daardoor te maken met gezondheidsproblemen bij het vee. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed door een groot aantal factoren enerzijds het gevolg van menselijke act ...
help
Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutrienten uit de veehouderij (DOVE) : grasland op zand [Boek]
Torenbeek, R. \ 2003
Om de kennis over nutriëntenverliezen naar het oppervlaktewater te vergroten is in opdracht van de ministeries van LNV, VROM en V&W, de waterschappen en de STOWA in 1998 het project "Difluse belasting van het Oppervlaktewater vanuit de Veehouderij" ( ...
help
Brinkhorst blijft bij inkrimping veestapel zonder vergoeding \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Boonen, J. \ 1999
Minister blijft bij gedwongen inkrimping van varkensstapel, maar wacht uitspraak in bodemprocedure af
help
Was uns aus Bonn und Bruessel erwartet : Rahmenbedingungen \ SUS Schweinezucht und Schweinemast [Artikel]
Ingwersen, J. \ 1998
I.v.m. de EU-regelgeving worden in Duitsland op de volgende gebieden wetswijzigingen verwacht: hygiene op het bedrijf, salmonella-controle, het instellen van een centrale databank voor varkensgegevens, sanering van de ziekte van Aujeszky, grenswaarde ...
help
Restricting intensive livestock production : economic effects of mineral policy in The Netherlands \ European review of agricultural economics [Artikel]
Komen, M.H.C. \ Peerlings, J.H.M. \ 1998
help
Duengeverordnung - was kommt auf Oekobetriebe zu? \ Berater-Rundbrief fuer die Beratung im Oekologischen Landbau [Artikel]
Fisel, T. \ 1997
Consequences for ecological farms in Germany of the manuring regulation that came into effect on 1 July 1996: rules for the application of different kinds of farm manure and the obligation to draw up nutrient balances for some farms
help
Veehouder gaat tot het uiterste : mineralenverliezen twee tot drie keer zo laag bij gelijke opbrengst \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Muller, B. \ 1997
help
In Amerika meer aandacht voor het milieu : varkenshouders willen acties voor zijn \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Merks, A. \ 1996
In de Verenigde Staten is de milieuwetgeving niet over de hele linie even duidelijk. Om de gevolgen daarvan tegen te gaan is de overkoepelende varkensorganisatie gestart met een nationaal milieuprogramma
help
Mestproduktierechten en pacht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Engels, W.B.M. \ 1996
Ingegaan wordt op de vraag wie bij het einde van de pacht recht heeft op de bijbehorende mestproduktierechten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen grondgebonden en niet-gebonden mestproduktierechten
help
Mestbeleid in Nederland: zelfde doel, andere middelen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vets, H. \ 1996
Artikel over de mestwetgeving in Nederland voor de varkenshouderij. In dit verband worden genoemd: bedrijfsquotum, mestboekhouding, rol van de mestbank en grondgebondenheid
help
Vluchten kan niet meer : mestwetgeving in Belgie biedt geen soelaas \ De pluimveehouderij [Artikel]
Strootman, A. \ 1996
Een bezoek bij twee Nederlandse pluimveehouders in Belgie
help
Zullen Vlarem en het mestdecreet de struisvogel uit ons land verjagen? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Nevens, E. \ 1996
De invloed van het overheidsbeleid op de struisvogelhouderij
help
Het stankbeleid voor de veehouderij \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1996
Uitleg van wat de landelijke normering voor de stankproblematiek inhoudt
help
De invloed van milieumaatregelen op het bedrijfsresultaat van proefbedrijf De Marke : een modelstudie [Boek]
Deurzen, I. van \ Berentsen, P. \ Giesen, G. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.