Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 67

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="wegen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verontreinigd wegwater van provinciale wegen: risico’s en mogelijke maatregelen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schipper, P. \ Vergouwen, L. \ Mensing, S. \ 2005
Bodem en oppervlaktewater langs autowegen worden diffuus belast door run-off en verwaaiing. Regionale overheden willen hier graag maatregelen tegen nemen, maar missen inzicht in de risico’s voor de bodem- en waterkwaliteit en de effectiviteit van emi ...
help
Botanische kwaliteit langs provinciale wegen : een onderzoek naar actuele botanische waarden, recente veranderingen en voorstellen voor beheer en monitoring [Boek]
Den, P.G.A. ten \ Bremer, P. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2005
help
ADMS-Urban voor luchtkwaliteitsberekeningen langs Nederlandse wegen [Studentenverslag]
Snel, S. \ 2005
help
Groene linten door Limburg \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Dijk, R. van \ Uden, D. van \ 2005
De provincie Limburg heeft een groenbeheersvisie opgesteld waarin een visie is verwoord op inrichting en beheer van het openbaar groen langs de provinciale wegen. Het betreft 39 wegen, met een totale lengte van 450 kilometer. De visie neemt de landsc ...
help
W4 : kracht door oog voor detail : wonen, wegen, werken en water/groen in één plan \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
Coops, R. \ 2005
De verbreding van de rijksweg A4 in de Leidse regio gaat uiteindelijk definitief door. Sinds de partijen in 2002 de grachten gebundeld hebben, zit er vooruitgang in het geheel. Het masterplan W4 voorziet in een samenwerking tussen: Leiderdorp, Leiden ...
help
Het verleden onderweg bewaard : raakpunten tussen infrastructuur en cultuurhistorie [Boek]
Gehasse, E.F. \ Huizenga Tekst en Organisatie \ 2005
help
Egels en muurbloempjes een broedplaats op stand [kritiek] \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Hoogstraten, D. van \ 2005
Bespreking van het project ecologische onderdoorgang: de herinrichting van een viaduct onder de zuidelijke ringweg A10, ter hoogte van Haarlemmervaart. Onder het viaduct zijn zeventig gaten bevestigd voor nestkasten en muurplanten en klimplanten. De ...
help
Licht en geluid leiden naar uitgang van tunnel : zelfredzaamheid cruciaal in eerste minuten bij ramp [dossier: ondergrondse constructies] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, L.C. \ Jansen, W. \ Oude Essink, M.P. \ 2005
Een eenduidiger bewegwijzering en gebruik van geluidssignalen kunnen bij een calamiteit in een tunnel de doorgaans passieve automobilist helpen. Rijkswaterstaat en TNO onderzochten en testten verschillende vluchtvoorzieningen
help
Onderzoekers vergelijken kosten van ophoogmethoden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Duškov, M. \ Waarts, P.H. \ 2005
Om meer inzicht te krijgen en daarmee een onderbouwing voor de financiële consequenties van verschillende wegenbouwmethoden op slappe ondergrond, hebben onderzoekers van Infra Engineering Delft en TNO representatieve autosnelwegcon¬structies inclusie ...
help
Stille wegdekken vereisen speciale zorg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gerritsen, W. \ Groenendijk, J. \ Blokland, G.J. van \ 2005
De aandacht voor stille wegdekken als geluidmaatregel heeft in de laatste vijftien jaar een enorme verscheidenheid aan wegdektypen en -producten opgeleverd. Naast de Wet geluidhinder was ook het beschikbaar komen van een classificatiesysteem een stim ...
help
Een creatief en uniek concept voor waterhuishouding, bodemprofiel en breedte : natuurbrug Het Groene Woud \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Schellekens, E. \ Arts, W. \ Beusekom, H. van \ 2005
In Noord-Brabant wordt een ecoduct aangelegd, in het Groene Woud, een regionale natuur en landschapseenheid (RNLE). Niet enkel dient het als wildpassage, maar tevens is er een volledig regelbare schijngrondwaterspiegel op aangelegd. Een project van R ...
help
Een praktische set van ecological engineering principles : natuurtechniek en civieltechnische werken \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bohemen, H.D. van \ 2005
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van natuurtechnische mogelijkheden om de relatie tussen aanleg, beheer en onderhoud enerzijds en natuur, milieu en landschap anderzijds te versterken. De auteur promoveerde op dit onderwerp (Delft, 2004)
help
Ruimte, groen en opgeruimde eenvoud \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Eekhout, M. \ 2005
Herinrichtingsplan van de wijk Haveltemade (Meppel), een impressie van de herinrichting, zowel bestrating als groen. Een deelgebied is genomineerd voor de welstandsprijs van Drenthe
help
Project A2 Maastricht vraagt innovatieve oplossingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bosch, R.M. \ 2005
Stad en regio Maastricht kampen al geruime tijd met problemen op en rondom de huidige N2-traverse. De gelijkvloerse kruisingen in de N2 en de gebrekkige verkeersafwikkeling op het regionaal verbindend wegennet belemmeren de doorstroming. Rijkswaterst ...
help
Het hoogveen ontsloten : houten wegen en paden in de Drentse venen \ Nederland in de prehistorie [Hoofdstuk uit boek]
Casparie, W.A. \ 2005
Veenwegen in Zuidoost-Drenthe en het Bourtangerveen
help
Nieuwe weg vrucht van samenwerking \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]
Houweling, P. van \ 2005
Een weg aanleggen dwars door een vol tuinbouwgebied zoals De Poel in het Westland kan alleen als alle betrokkenen meewerken. Dat besefte de voormalige gemeente Monster goed en betrok daarom van begin af aan alle tuinders bij het project over wiens be ...
help
Schoon wegdek helpt emissies wegverkeer terug te dringen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Graaff, E. de \ Blokland, G. van \ Gerritsen, W. \ 2005
Een optimaal wegdek is behalve stroef en stil ook schoon. Deze laatste eigenschap is door het Besluit Luchtkwaliteit weer actueel. Doel van dit Besluit is het beschermen van mens en milieu tegen negatieve effecten van luchtverontreiniging. Bij het wi ...
help
Zeeuwse jas voor de N61 : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Collignon, R. \ Ruijgrok, J.H. \ 2005
De N61 vormt van oudsher een belangrijke oost-westverbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Door de vele aansluitingen en de aanwezigheid van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan zijn er grote problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid. Om die reden is ...
help
Alle neuzen één kant op voor tuinbouw Ens \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Albada, J. \ 2005
Het glastuinbouwgebied bij Ens vraagt een geïntegreerde aanpak om knelpunten op het gebied van energie, ontsluiting, verkaveling en waterberging aan te pakken
help
Scherm langs A10-West is sluitstuk van geluidssanering : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Alsem, D.M. \ 2005
De uitvoering van het 6 meter hoge geluidsscherm langs de A10-West in Amsterdam is eind 2005 gereed. Het scherm helt achterover, zodat het geluid omhoog weerkaatst en niet naar gebouwen aan de overkant van de weg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.