Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="wegen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bomenrij splitst coalitiepartners : uniek natuurgebied inzet van strijd omtrent verbreding A27 \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2013
Een meningsverschil over de noodzaak om de snelweg A27 bij Utrecht te verbreden zet de coalitiepartners voor een kabinet lijnrecht tegenover elkaar. Boomzorg bekeek verschillende opties voor het probleem en consequenties ervan.
help
Autonome afname stikstofdepositie geen vrijbrief voor toestemming op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Freriks, A.A. \ 2011
Een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende het provinciale inpassingsplan 'Buitenring Parkstad Limburg' (BPL) wordt nader bekeken. Evenals bij de wijziging of uitbreiding van veehouderijen is ook bij d ...
help
Uit de bodem- en natuurprogramma’s : effecten van zware metalen op de das : interactie tussen versnippering en vergiftiging [Brochure]
Klok, T.C. \ 2004
In dit infoblad wordt de invloed van bodemvervuiling door cadmium en koper op de Das besproken. Deze effecten worden gerelateerd aan de effecten van versnippering. Uit deze studie komt naar voren dat in leefgebieden met een lage kwaliteit als gevolg ...
help
Code of practice for the introduction of biological and landscape diversity considerations into the transport sector [Boek]
Bickmore, C. \ 2003
help
Lopen op hoogte : hoe steken in bomen levende zoogdieren wegen over? \ Zoogdier [Artikel]
Bekker, H. \ 2002
De boombewonende eekhoorn en boommarter worden in Nederland relatief vaak slachtoffer van het verkeer. Kunstmatige constructies tussen bomen ter weerszijden van de weg zouden dit kunnen voorkomen. Voorbeelden van diverse constructies in het buitenlan ...
help
Zoogdierbescherming: de egel : actie denk aan mij \ Zoogdier [Artikel]
Kortenbach, A. \ 2002
In Nederland worden per jaar ongeveer 200000 egels doodgereden. De Egelopvang Hoeksche Waard is daarom een actie begonnen om de egel te beschermen. Op plaatsen waar nog veel egels voorkomen en worden doodgereden zijn verkeersborden geplaatst met daar ...
help
Gevolgen van de aanleg van de Rijksweg73-Zuid voor de Zeggekorfslak en de kwaliteit van de elzenbroekbossen in het Swalmdal [Boek]
Kuiters, A.T. \ 2001
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij directie Zuid heeft Alterra verzocht, ten behoeve van de behandeling van de ontheffingsaanvraag voor het A73-tracédeel Swalmen in het kader van de Natuurbeschermingswet/Habitatrichtlijn ingediend ...
help
Baumaterialien für den Amphibienschutz an Strassen : Ergebnisse der Eignungsprüfung an einer Anlage [Boek]
Frey, E. \ Niederstraßer, J. \ Landesanstalt für Umweltschutz \ 2000
help
PvdA-wegen : gedeputeerde prijst A4 aan als 'milieuproject' \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Zuithof, M. \ 2000
Sinds 1974 dreigt er een snelweg door het stiltegebied Midden-Delfland te worden aangelegd. De meningen blijven nog steeds verdeeld
help
Ontsnippering : versnipperd Nederland [Boek]
Vries, J.G. de \ 1999
help
Zes jaar natuurcompensatiebeginsel bij rijkswegen : een tussenbalans \ Infrastructurele ontwikkelingen... [Artikel]
Cuperus, R. \ Eekman, J. \ Breedland, M. \ 1999
help
Ontsnippering Noord-Brabant : studie naar de knelpunten voor de fauna langs het provinciale wegennet [Boek]
BTL Planbureau \ 1998
Verspreiding van Deens lepelblad en hertshoornweegbree "in de zilte branding van het asfalt" in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad
Jansen, S. \ 1998
help
Natuur over wegen = Nature across motorways [Boek]
Bekker, H. \ Hengel, B. van den \ Bohemen, H. van \ Mutsaers, F. \ Gardenier, M. \ Broek, V. van den \ 1995
help
Neue Regelungen zum Alleenschutz in Mecklenburg-Vorpommern \ Das Gartenamt : Stadt und Gruen [Artikel]
Lehmann, I. \ 1995
Bespreking van de diverse regelingen die in Mecklenburg-Vorpommern moeten leiden tot bescherming en instandhouding van bomenlanen en bomenrijen. Het betreft: nieuwe aanplant, compensatie en vervanging na kap, en de instelling van een lanenfonds
help
Ontsnipperingsmogelijkheden voor fauna in Zeeland : van knelpunten naar oplossingen [Boek]
Hollander, H. \ Schellekens, E. \ Verbrugge, F. \ 1995
Ontsnippering
help
Handreiking maatregelen voor de fauna langs weg en water [Boek]
Oord, J.G. \ 1995
Ontsnippering
help
Afsluiten van wegen voor gemotoriseerd verkeer in natuurgebieden \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Graaf, Sj. de \ 1994
Landelijke en provinciale (Gelderland) wet- en regelgeving waarmee men te maken kan krijgen bij het afsluiten van wegen ter bescherming van de natuur
help
Natuur en verkeer op de Utrechtse Heuvelrug : visie op ontsnippering [Boek]
Smit, G.F.J. \ Meijer, A.J.M. \ 1993
help
De Posbank - een open gebied voor iedereen [Boek]
Overkoepelend Comité Posbank \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.