Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 430

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="windmolens"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bouwen met Noordzee-natuur : uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050 [Boek]
Rozemeijer, M.J.C. \ Slijkerman, D. \ Bos, O.G. \ Röckmann, C. \ Paijmans, A.J. \ Kamermans, P. \ 2017
In dit rapport wordt het concept ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ uitgewerkt tot een aantal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ een stap verder te brengen in de concretisering. De definitie van ‘Bouwen m ...
help
Windmolens veilig combineren met zeewierteelt : onderzoeksproject meervoudig gebruik van de zee \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Hilster, Y. de \ 2016
Hoe valt de productie van voedsel en energie op zee veilig te integreren, wilde Lloyd’s Register Foundation, een Engelse stichting, graag weten. Universiteitsfonds Wageningen zorgde voor de totstandkoming van een onderzoeksproject.
help
Positieve energie van de wind : melkveehouder Arend Heida: 'een gelijkmatige windsnelheid van 12 meter per seconde, zo'n windkracht zes, is ideaal windmolenweer' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Capellen, J. van \ 2016
Goedbeschouwd waren Arend en vader Jan Heida pioniers toen ze 18 jaar geleden investeerden in twee windmolens. Want zelfs in het windrijke Flevoland stonden er toen nog weinig windturbines.
help
“Windmolens in de natuur: geen probleem" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2016
De provincie Gelderland wil onderzoeken of het plaatsen van windmolens in de natuur een bijdrage kan leveren aan het sterker worden van die natuur. Dat kan een mooie win-win-situatie opleveren. Want dan versterken ze de natuur én ontstaat er ruimte v ...
help
Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
help
verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden : achtergrondrapport [Boek]
Wing \ Bosch& Van Rijn \ 2016
Dit rapport is een bundeling van de deelverkenningen die zijn uitgevoerd naar natuur, recreatie, techniek, landschap, maatschappelijke betrokkenheid en financiën. Naast dit achtergrondrapport is er een samenvattend rapport, waarin voor het geheel van ...
help
Verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden : samenvattend rapport [Boek]
Wing \ Bosch &Van Rijn \ 2016
Dit rapport geeft een samenvatting van verkenning naar windenergie in bosgebieden. Het bevat een algemene samenvatting, een uitleg over de totstandkoming en een samenvatting van de afzonderlijke onderdelen: natuur, recreatie, techniek, landschap, bet ...
help
Zijn kleine en middelgrote turbines iets voor de boer? \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2015
Met de opkomst van de grote windmolenparken langs autosnelwegen en in havens en industriegebieden, vragen steeds meer land- en tuinbouwers zich af of het niet interessant zou kunnen zijn om zelf een kleiner model van een windturbine te installeren.
help
Windmolens en waterkeringen [Video]
2015
Gaan windmolens en waterkeringen nog steeds goed samen?
help
Waarom zijn kabeljauwen zo dol op windmolens? [Video]
2015
Kabeljauwen halen hun geschubde schouders op om duurzame energie, en toch worden ze erg enthousiast van windmolens die in zee staan. De bodem waar die op rusten heeft namelijk 300 keer zo hoge biomassa dan andere stukken bodem. Prof. dr. Han Lindeboo ...
help
Vliegfluxen van vogels gemodelleerd \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Heijligers, W.H.C. \ Vliet, R.E. van \ Wegstapel, C.A. \ 2015
Vliegbewegingen van pendelende vogels vanuit Natura 2000 gebieden vormen een belangrijk onderzoeksthema in effectstudies voor de aanleg van grootschalige infrastructuur en windmolens. Welke alternatieven zijn voor vogels min of meer gunstig? Tauw ont ...
help
Windmolenparken in het Belgisch deel van de Noordzee : de ecologische effecten onder de loep \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Brabant, R. \ Degraer, S. \ Rumes, B. \ 2014
In 2004 heeft België een zone van 238 km2 aangeduid in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ), bestemd voor het opwekken van hernieuwbare energie uit wind, stroming en getijden (Figuur 1). Dit komt overeen met ongeveer 7% van het volledige BDNZ. In ...
help
Visuele verstoring van belevingswaarde landschap, 2012 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
Gebouwde elementen zoals hoogspanningsmasten, grote bedrijfsgebouwen, infrastructuur en windturbines hebben, afhankelijk van hun zichtbaarheid, over het algemeen een negatieve invloed op de waardering van het landschap door burgers. Windturbines die ...
help
Werken met windkracht : loonbedrijf Ton van Petten, Starnmeer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2014
Ook van wind kun je leven. Dat bewijst loonwerker Ton van Petten, die is gespecialiseerd in het plaatsen van kleine windmolens zoals de Bosman-molen. Hij werkt daarbij nauw samen met het bedrijf Windkracht, dat de molens levert en verkoopt. Samen zor ...
help
Ruimte voor verbeelding : Jaar van de Ruimte 2015 \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Horn, B. van \ 2014
In het kader van het jaar van de ruimte sprak directeur Planbureau voor de Leefomgeving, Maarten Hajer, over de ruimtelijke opgaven voor de komende kwart eeuw. Ter sprake komt in dit gesprek het belang van deze aandacht, gezien vanuit het Planbureau.
help
Kleine dakmolen : aanvulling op zonnepanelen \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Schie, I. van \ 2014
Op locaties waar grote molens onmogelijk zijn, bieden miniturbines wellicht soelaas. Het rendement ervan moet nog wel omhoog.
help
Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm 1. T0 - 2013 report [Boek]
Kirkwood, R. \ Bos, O. \ Brasseur, S. \ 2014
In the Netherlands, the greatest numbers of grey and harbour seals are observed hauling out in the Wadden Sea but both species also haul out in the Delta region. Previous studies suggest there could be considerable movement of seals along the Dutch N ...
help
Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone [Boek]
2014
Eind 2012 hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) met het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor windenergie binnen de 12-mijlszone. Aanleiding is de veronders ...
help
Nederland groen : cultureel erfgoed en duurzame energie \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Prins, L. \ Woestenburg, M. \ 2013
Energie winnen wordt weer zichtbaar om ons heen. We hebben bijna alle gas, olie en steenkool onder onze voeten vandaan gehaald. Net als vroeger gaan we de kracht van wind, water en hakhout gebruiken, en die van de zon. Hoe passen al die groene zonnep ...
help
Tafel voor twee. 5. Windmolens verspilde energie? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Arendz, J. \ 2013
Wat houdt het Noorden bezig? Noorderbreedte legt in deze rubriek de heikele kwesties op tafel. Voor- en tegenstanders schuiven aan voor een tweegesprek. Windmolens zo hoog als wolkenkrabbers. De regering wil turbines op land en zee met een gezamenlij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.