Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 308

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="zink"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Recirculatie bij phalaenopsis is technisch goed haalbaar : investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2016
Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie i ...
help
Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s o ...
help
Analysecijfers potplanten schetsen niet altijd het juiste beeld adviseur pleit voor alertheid en consequente bemonstering \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
De verplichtingen op hergebruik van gietwater en zuivering van afvalwater komen steeds dichterbij. Het is daarom goed de bemesting nog eens kritisch tegen het licht te houden. Teeltadviseur Bonte de Jong schetst de belangrijkste aandachtspunten voor ...
help
Elucidating interactors of bZIP19, the secret of the ZDRE [Studentenverslag]
Sweep, E. \ 2015
Zinc is an essential element for plants and humans, zinc deficiency can pose a serious problem for human health. Regulation of the zinc deficiency response in Arabidopsis thaliana is two transcription factors, bZIP19 and bZIP23. These transcription f ...
help
Validation of candidate genes involved in Zinc homeostasis in Arabidopsis thaliana [Boek]
Wolfkamp, J. \ 2015
Zinc is an essential micronutrient for all organisms. It is involved in a wide spectrum of biological processes and essential for normal functioning of organisms. Large areas of the world suffer from Zinc deficiency, which is reflected in the plants ...
help
'Zink heeft twee gezichten' : zink als alternatief voor antibiotica niet zonder risico \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ Boekel, R. van \ 2014
Zink is een essentieel sporenelement dat een varken nodig heeft voor een goede gezondheid en groei. Het is ook een middel dat met succes tegen diarree kan worden ingezet als vervanging van antibiotica, zo bleek tijdens het Speerstra zinkseminar. Maar ...
help
Recirculatie potorchidee : 5. Zink [Poster]
Blok, C. \ Kromwijk, A. \ [2014]
Als het zinkgehalte in het aanvoerwater hoger is dan de plantopname, loopt de concentratie in de wortelomgeving op. Recirculatie van drainwater leidt dan tot het langzaam maar gestadig oplopen van het zinkgehalte. Schadegrenzen voor potorchidee zijn ...
help
Koper- en zinknormen voor varkens [Boek]
Bikker, P. \ Jongbloed, A.W. \ 2014
In dit rapport wordt op basis van wetenschappelijke literatuur de behoefte aan koper en zink van groeiende varkens, fokzeugen en –beren besproken en een voorstel tot normstelling gedaan.
help
The bioavailability of four zinc oxide sources and zinc sulphate in broiler chickens [Boek]
Veldkamp, T. \ Diepen, J.T.M. van \ Bikker, P. \ 2014
Zinc is an essential trace element for all farm animal species. It is commonly included in animal diets as zinc oxide, zinc sulphate or organically bound zinc. Umicore Zinc Chemicals developed zinc oxide products with different mean particle sizes. U ...
help
Contaminanten en pathogenen in meststoffen : beleidsontwikkelingen in Europa en de betekenis voor Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boekhold, A.E. \ Hove, M. ten \ 2013
De Europese Commissie (EC) bereidt thans een wijziging voor van een verordening inzake de handel in niet-dierlijke meststoffen, onder meer gericht op kwaliteitsnormen. Daarnaast werkt de EC aan de ontwikkeling van Ende of Waste (EoW)-criteria voor bi ...
help
Gebaat bij organisch : effecten Optimin bij Belgisch Witblauw \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Brutsaert, B. \ Litjens, W. \ Verhaeren, J. \ 2013
Belgisch Witblauwe koeien zijn gebaat bij organische sporenelementen in het rantsoen, blijkt uit onderzoek van Trouw Nutrition. Met deze manier van toedienen, verbeteren de zink- en seleniumstatus, colustrumkwaliteit en diergezondheid. Het aantal dod ...
help
Tekort aan zink basis voor klauwproblemen \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Groenland, G. \ 2013
De maximumgift zink aan varkens is wettelijk vastgelegd. Te veel zink in het voer geeft een grotere milieubelasting; tegelijkertijd is zink ook een cruciaal supplement in veevoeding. Om klauw- en gezondheidsproblemen te voorkomen, moet de benutting v ...
help
Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem [Boek]
Chardon, W.J. \ Oenema, O. \ 2013
Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat ...
help
Interpoleren kun je leren : een beslissingsondersteunend systeem voor interpolatie, aggregatie en desaggregatie in ruimte en tijd [Boek]
Walvoort, D. \ Knotters, M. \ 2013
Tijd en geld ontbreken meestal om overal en altijd waarnemingen te verrichten. Daarom moeten in vrijwel elk onderzoek gegevens worden geïnterpoleerd naar niet-bezochte locaties of tijdstippen. Dat kan op vele manieren, maar welke manier is het meest ...
help
Emissiereductie met organische materialen : organisch gebonden koper en zink in diervoeder \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Römkens, P. \ Nollet, L. \ Bonten, L. \ Groenenberg, B.-J. \ 2012
Uitspoeling van het in de bodem aanwezige koper en zink neemt toe. Door de hoeveelheden van beide metalen in diervoeding te reduceren, is verlaging van de emissie naar de bodem mogelijk.
help
Minder input, minder output : onderzoek koper- en zinkbehoefte bij biggen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2012
Reductie van zinkgehalten in biggenvoeders is mogelijk zonder risico's voor de gezondheid en groeiprestaties, zo blijkt uit onderzoek. De resultaten staan centraal tijdens een themabijeenkomst van Productschap Diervoeder op 10 april 2012.
help
Koper- en zinkgehalte varkensvoer kan omlaag : onderzoek leidt tot nieuwe Zn-voedernorm \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2012
Het koper- en zinkgehalte van varkensvoeders kan worden verlaagd zonder nadelige gevolgen voor dierprestaties of diergezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Age Jongbloed en Paul Bikker van Wageningen UR Livestock Research in Lelystad.
help
Zinc and copper in dairy cattle feeding [Boek]
Goselink, R.M.A. \ Jongbloed, A.W. \ 2012
Koper (Cu) en zink (Zn) zijn belangrijke spoorelementen in melkveerantsoenen, aangezien beide mineralen wijdverspreid en essentieel zijn in de stofwisseling. Een overmaat aan Cu en Zn wordt uitgescheiden in de mest, wat leidt tot een stapeling in het ...
help
Opsporing van te hoge koper- en zinkgehalten in varkensvoer via fecesonderzoek [Boek]
Jongbloed, A.W. \ Jong, J. de \ Vereijken, P. \ Voort, M. van der \ 2012
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil controleren of de voorgeschreven maximale hoeveelheden aan koper en zink in de voeding bij varkens niet worden overschreden. De vr ...
help
Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden : urgentie en opties voor beleid [Boek]
Voortman, R.L. \ Bastein, T. \ Bree, T. van \ Bussink, D.W. \ 2012
Alhoewel koper niet als kritisch wordt bestempeld, ligt wel voor de hand dat het gebruik van koper zal toenemen naarmate onze energievoorziening (inclusief automobiliteit) meer gebaseerd zal zijn op elektriciteit. Omdat micronutriënten in landbouwgew ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.