Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 214

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="zouttolerantie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effect of salinity on cell wall composition of Miscanthus sp [Studentenverslag]
Huang, Yin \ 2016
Miscanthus, as a perennial rhizomatous C4 grass, is known for high nutrient use efficiency. It has been recognized as a good lignocellulosic biofuel source for its high productivity of which can be harvested up to 30 t / ha / year. Also, the wide spr ...
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
help
Zout tolerantie van belangrijke land-, tuinbouw en siergewassen [Boek]
[ca. 2015]
Tabel omtrent de zout tolerantie van belangrijke land-, tuinbouw en siergewassen. De tabel is onderverdeeld in gevoelig, matig gevoelig, matige tolerantie, tolerant en soorten van Halophyten.
help
Meer dan genoeg natuurlijke variatie voor verbeteren voedselgewassen \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Tunen, A. van \ 2015
Genetische manipulatie (GM) – het inbrengen van soortvreemde genen – is niet de enige biotechnologische methode om gewassen te verbeteren, meent Arjen van Tunen van KeyGene. Onze voedselgewassen bevatten van nature al meer dan voldoende genetische va ...
help
Met breder assortiment, ben je interessanter voor marktpartijen : breed draagvlak voor een ‘Zilte Kas’ [bijlage TBR Gorinchem: beursmagazine] \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2015
Het idee voor de Zilte Kas is letterlijk geboren op het fietspad tussen de Westlandse kassen met sla en radijs en de duinen. Martijn Koppert, een van de aandeelhouders van het collectief Techniek in Tuinbouw (TinT), reed er met zijn fiets tussendoor ...
help
Groeien op zout water \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2015
Wereldwijd kampen boeren met oprukkende verzilting. Aanpassing van gewassen en teeltsystemen hieraan is een belangrijke opdracht voor de landbouwwetenschap. Water hergebruiken, planten aan zout laten wennen en nieuwe rassen bieden perspectief. ‘We kr ...
help
Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ Kielen, N. \ Ruijtenberg, R. \ 2015
Hoe goed kunnen landbouwgewassen tegen brak water? Waterbeheerders hanteren in overleg met de landbouw al decennialang conservatieve normen voor zouttolerantie. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat met name vollegrondsteelten (veel) beter tege ...
help
Arjen de Vos Ziltproefbedrijf [Video]
2015
In deze video legt wetenschappelijk medewerker Arjen de Vos van het Ziltproefbedrijf op Texel uit wat de achtergronden, werkzaamheden en doelstellingen van dit proefbedrijf zijn.
help
Beter systeem voor bepalen waterschade \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hack, M. \ Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Dam, J. van \ Bakel, J. van \ 2015
Een nieuw instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout: hoe moet dat er uitzien? En kan zo’n instrument bruikbaar zijn voor het doorrekenen van klimaatscenario’s? De Waterwi ...
help
Uiteindelijk maken zouttolerante grasrassen het verschil \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Nijenstein, H. \ 2015
De recreatieve sector is een belangrijke vrager van zoet water. In droge jaren is het aanbod vaak kleiner dan de vraag. Door klimaatsverandering nemen de tekorten in de toekomst zelfs verder toe. Daardoor zal bij beregening vaker een beroep moeten wo ...
help
Comparing salt tolerance of beet cultivars and their halophytic ancestor: consequences of domestication and breeding programmes \ AoB plants [Artikel]
Rozema, J. \ Cornelisse, D. \ Zhang, Y. \ Li, H. \ Bruning, B. \ Katschnig, D. \ Broekman, R. \ Ji, B. \ Bodegom, P. van \ 2014
Salt tolerance of higher plants is determined by a complex set of traits, the timing and rate of evolution of which are largely unknown. This study compares the salt tolerance of cultivars of sugar beet and their ancestor, sea beet, in hydroponic stu ...
help
Zoet-zouttweedaagse Zeeland: waterschappers en wetenschappers buigen zich over vragen rond verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen belangrijke uitdagingen voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? STOWA houdt zich in het kennisprogramma Deltaproof al geruim ...
help
Zilte zuiverende moerassen in Nederland : verkenning toepassingsmogelijkheden zouttolerante planten [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lange, H.J. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2014
In brakke delen van het zeekleigebied (Nederland) en in laaggelegen kustgebieden (elders) kunnen zilte zuiverende moerassen water reinigen, analoog aan zoete helofytenfilters. De beschikbare praktijkkennis uit (sub)tropische gebieden is echter moeili ...
help
Kennisdag, Zoet - Zout Tweedaagse Zeeland, 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de 2e Zoet-zout tweedaagse eind juni 2014 gingen de deelnemers hierover met elkaar i ...
help
Op zoek naar een gen voor zouttolerantie \ Kennislink [Artikel]
Testerink, C. \ 2014
De meeste planten houden niet van zout. Handig dus dat nu uit onderzoek blijkt dat planten de groeirichting van hun wortels kunnen aanpassen in de buurt van zout. Dat is wel bijzonder omdat de wortels zich normaal gesproken laten leiden door de zwaar ...
help
Creatief omgaan met verzilting [Video]
2014
Door klimaatverandering treedt verdroging en ook verzilting op, vooral in de kustgebieden. Zilt Proefbedrijf Tested on Texel doet onderzoek naar de mogelijkheden om gewassen te verbouwen op zilte landbouwgrond. De resultaten van het onderzoek zijn ni ...
help
Protocol voor veldbewerking en teelt van zeekraal [Poster]
Blom-Zandstra, G. \ Visser, W. de \ [2014]
De teelt van zeekraal kan in verschillende systemen plaatsvinden onder verschillende waterregimes, onder water zetten of irrigeren. De resultaten van proeven in Wilhelminapolder vormen de basis voor dit protocol en zijn gebaseerd op een buitenteelt m ...
help
‘Verzilting is erger voor structuur dan voor gewas’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2014
„Verzilting zorgt ervoor dat de structuur van de bodem wegvalt. Dat is een groot probleem waar weinig onderzoek naar is. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de invloed van zout op het kleicomplex. Dat wordt behoorlijk onderschat.” Aan het woord is ...
help
Saving fresh water by crop cultivation on salinizing soils, a survey [Boek]
Rozema, J. \ Broekmant, R. \ Ji, B. \ Bruning, B. \ Katschnig, D. \ 2014
Our paper presents an overview of recent national and international progress of saline agriculture with some examples. The purpose of our paper is to consider salt tolerant agriculture as an adaptation option to depleting fresh water sources, to show ...
help
Perspectives for the growth of salt tolerant cash crops : a case study with potato [Boek]
Blom-Zandstra, M. \ Wolters, W. \ Heinen, M. \ Roest, C.W.J. \ Smit, A.A.M.F.R. \ Smit, A.L. \ 2014
Aardappel, een zouttolerant voedselgewas, is als testgewas gebruikt om te onderzoeken of productie met beregening met brak- of zoutwater mogelijk is en de invloed op de opbrengst.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.