Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1501

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="zuid-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen voor de kloostertuin: waardering en herbestemming van de kloostertuin van Wittem \ Het Nederlands landschap : tijdschrift voor landschapsgeschiedenis [Artikel]
Fransen, M. \ 2016
help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
help
Oranje espenspanner na 35 jaar weer waargenomen in Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Vossen, P. \ 2015
Op 13 mart 2014 ontdekte de auteur een mannetje van Boudinotiana notha) op het zuidelijk deel van de Sint-Pietersberg Maastricht. In dit artikel wordt nader ingegaan op de status van deze soort in Nederland en België. en de berekenis van deze waarnem ...
help
Kasteel Ehrenstein \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Hounjet, J. \ 2015
Landgoed Ehrenstein's is door de eeuwen heen van viertiende eeuwse stenen huis veranderd in kasteel met torens en een binnenplein. Aan de voorzijde ligt een baroktuin en op de binnenplaats een kruidentuin, geïnspireerd op de Franse landschapsarchitec ...
help
Activiteiten van een Wilde kat in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dekker, J.J.A. \ Janssen, R. \ Linnartz, L. \ Brouns, A. \ Mulder, J.L. \ 2015
In Limburg werd in 2006 een wilde kat (Felis sylvestris) via een cameraval gesignaleerd. Daarna bleef het stil. Pas in 2013 nam het aantal waarnemingen toe. In datzelfde jaar startte ARK Natuurontwikkeling met subsidie van de provincie Limburg met ee ...
help
Kalkrijke kamgrasweiden (Galio-Trifolietum) in de Voerstreek (Belgisch Limburg) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jacquemyn, H. \ Brys, R. \ 2015
De kalkrijke kamgrasweide is een uiterst zeldzaam vegetatietype dat gekenmerkt wordt door een groot aantal zeldzame soorten hogere planten en mossen. In Vlaanderen en Zuid-Limburg komt het slechts beperkt voor. In de Voerstreek is gedurende de afgelo ...
help
Herstel van flora en fauna van hellingschraallanden op voormalige landbouwgronden : resultaten van 5 jaar onderzoek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Noordwijk, C.G.E. van \ Weijters, M.J. \ Smits, N.A.C. \ Bobbink, R. \ 2015
De Zuid-Limburgse hellingschraallanden zijn ernstig bedreigd en beslaan nog slechts enkele tientallen hectares. Om dit habitat te beschermen is het niet alleen noodzakelijk herstelmaatregelen te nemen binnen bestaande terreinen, maar moet ook het opp ...
help
Slakken op en bij de stadsmuren in Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Majoor, G. \ Groot, A. de \ Lever, J. \ Lever, B. \ 2015
Voor sommige soorten slakken, die onder andere op rotsen voorkomen, kunnen ook oude muren als biotoop dienen. In Maastricht werden daar eerder voorbeelden van gevonden in de Hoge Fronten (restant van 18e-eeuwse verdedigingswerken buiten de toenmalige ...
help
Parkstad Limburg : tientallen projecten voor herinrichting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
Parkstad Limburg, de vroegere oostelijke mijnstreek, staat voor veel uitdagingen. Ontvolking, landschapsherstel en recreatie vragen om beleid en uitvoering. IBA Parkstad stimuleert projecten om het gebied verder te ontwikkelen. Uit de tientallen aanm ...
help
De Eikelmuis in Zuid-Limburg : komen de beschermingsmaatregelen nog op tijd? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
La Haye, M. \ Bekker, D. \ Overman, W. \ Westra, S. \ Muskens, G. \ Geraeds, R. \ Kloet, P. \ 2015
In Zuid-Limburg is nog slechts één populatie bekend van de Eikelmuis (Eliomys quercinus). Deze populatie wordt al enkele jaren gevolgd, maar laat helaas een gestage achteruitgang zien. Gevreesd wordt voor het uitsterven van de soort op korte termijn. ...
help
Heuvellandschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tooren, B. van \ Ovaa, A. \ Lejeune, M. \ Op den Kamp, O. \ Schimmel, I. \ 2015
Recente onderzoeken van het OBN Deskundigenteam Heuvellandschap vormen de directe aanleiding voor dit gezamenlijke themanummer van Natuurhistorisch Maandblad en De Levende Natuur. Het gaat hier om een zeer gevarieerd en soortenrijk landschap: van nat ...
help
Bijzondere bestuivers bij orchideeën. Dl. 4. De Honingbij, een ongewone bestuiver van de Groene Nachtorchis \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ Gravendeel, B. \ 2015
De Groene nachtorchis is altijd al een zeldzame orchidee geweest in Zuid-Limburg en omgeving. De soort staat op de Rode Lijst als zeer zeldzaam en sterk afgenomen. Het aantreffen van Honingbijen op de Groene nachtorchis was aanleiding om er nog eens ...
help
Bijzondere eiafzetplekken van de Gouden sprinkhaan \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2015
Regelmatig worden zonnende sprinkhanen op rasterpalen aangetroffen, maar ze zitten dan meestal verticaal tegen de paal nabij de vegetatie waarin ze beschutting vinden. Na een half uur zitten zat het dier er nog steeds, nu duidelijk bezig met het afze ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen : Deel 25. Geroofd en verstoft - maar teruggevonden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. \ 2015
Het is algemeen bekend dat in de herfst en winter van 1794/1795 de Franse revolutionaire troepen, met de geoloog Barthélemy Faujas de Saint Fond (1741-1819) en de 'vertegenwoordiger van het volk' Augustin-Lucie de Frécine (1751-1804) in de gelederen, ...
help
Herstel van de waardevolle muurvegetaties langs de Geul in Valkenburg : opgedane ervaringen tijdens en na de restauratie van de kademuren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Redelijkheid, M.R. de \ 2015
Tijdens de restauratie van de kademuren langs de rivier de Geul in Valkenburg aan de Geul is de beschermde muurflora verwijderd, verzorgd, vermeerderd en uiteindelijk herplant in de gerestaureerde muren. Waterschap Roer en Overmaas wil hiermee de uit ...
help
De sprinkhanen en krekels van de Brunssumerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Wortel, L.H. \ Verschoor, G. \ 2015
Al vele tientallen jaren wordt aandacht besteed aan de grote verscheidenheid van soortgroepen van de Brunssumerheide. Een gebiedsdekkend verspreidingsonderzoek naar sprinhanen en krekels is in 2013 daaraan toegevoegd door Sprinkhanenstudiegroep Limbu ...
help
Nachtvlinders op licht op de Sint-Pietersberg in 2013 en 2014 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Vossen, P. \ Mooij, M. de \ 2015
In 2013 en 2014 hebben de auteurs een nachtvlinderinventarisatie uitgevoerd op voornamelijk het zuidelijk deel van de Sint-Pietersberg. Hierbij is 84 keer het laken opgesteld en zowel gekeken naar macro- als micronachtvlinders. Er is een aantal verme ...
help
Bevers koloniseren de Geul in vijf jaar \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verschoor, G. \ Kurstjens, G. \ Koning, W. de \ 2015
In het kader van het project "Toekomst voor de Bever in Limburg" werden tussen 2002 en 2004 tien beverfamilies bijgeplaatst in Limburg. Dit vond plaats omdat verwacht werd dat de autonome ontwikkeling van een levensvatbare populatie in Limburg vanuit ...
help
Heuvellandschap \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B. van \ Ovaa, A. \ Lejeune, M. \ Op den Kamp, O. \ Schimmel, I. \ 2015
Recente onderzoeken van het OBN Deskundigenteam Heuvellandschap vormen de directe aanleiding voor dit gezamenlijke themanummer van Natuurhistorisch Maandblad en De Levende Natuur. Het gaat hier om een zeer gevarieerd en soortenrijk landschap: van nat ...
help
Recente waarnemingen van Ceutorhynchus picitarsis in Nederland (Coleoptera: Curculionidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Colijn, E.O. \ Heijerman, T. \ 2015
De snuitkever Ceutorhynchus picitarsis is een in Nederland zeer zeldzame soort waarvan slechts enkele oude, ongedateerde waarnemingen bekend zijn. De soort was tot nu toe slechts bekend van een drietal gedocumenteerde vondsten en twee literatuurverme ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.