Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 1622

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=ARTIKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit \ Nature Today [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. de \ 2018
De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemeco ...
help
EU Waterwet moet juist béter, niet zwakker \ Nature Today [Hoofdstuk uit boek]
Soerink, L. \ 2018
Er zijn Europese landen en bedrijven die actief proberen de Europese 'waterwet' te ondermijnen. Terwijl schoon water juist fundamenteel is voor ons allemaal - mensen én natuur. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Laat uw stem horen vo ...
help
Hoe waarborg je het welzijn van je paard? \ Nederlands Hippisch Kenniscentrum [Hoofdstuk uit boek]
2016
Als paardenhouder ben je verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van je paard. Wat kun je als eigenaar doen om de gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen? Dit zit hem vooral in de preventie en een goede relatie met zorgverleners, zoals on ...
help
De deken ontlpooit zich : het aardkundig landschap op de kaart \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Maas, G. \ Makaske, B. \ Meijles, E. \ 2015
Het Drentsche Aa gebied kent een grote variëteit aan aardkundige landschappen. Tussen de ruggen kronkelt het beekdal in smeltwatergebieden. Het westelijk deel ligt op een keileemplateau. Bij dit boek zit een losse kaart waarop de aardkundige landscha ...
help
Veen verschijnt en verdwijnt : grondwaterstroming en veenvorming \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ Grootjans, A. \ Meijles, E. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ 2015
Het geïntegreerde onderzoek van de laatste jaren laat zien dat het landschap van de Drentsche Aa zeer veranderlijk is. Wie de reconstructie van de tweede levensfase van het Drentsche Aa-gebied naast die uit de ijstijd legt, ziet dat ook direct. Er zi ...
help
Het grote experiment : vijftig jaar natuurbeheer \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, J. \ Everts, H. \ Grootjans, A. \ Vries, N. de \ Vries, Y. de \ 2015
Hoe draai je de gevolgen van intensief landgebruik weer terug. Zijn natuurwaarden weer te herstellen. Sinds het Gedachtenplan uit 1965 is daar veel ervaring mee op gedaan. Het natuurbeheer in het beekdal begon aarzelend en gericht op perceelsgewijs h ...
help
Van organisch ontwikkelen naar organisch organiseren : lessen over zelforganisatie uit Almere \ Regie en loslaten : bijdragen aan de PlanDag 2014 [Hoofdstuk uit boek]
Boonstra, B. \ Slob, A. \ Vogel, R. \ 2014
Almere Poort werd stap voor stap bouwrijp gemaakt en ontwikkeld via particulier opdrachtgeverschap. In deze bijdrage wordt de vrag gesteld: Hoe verloopt de interactie tussen burgerinitiatieven en de gemeentelijke organiatie van Almere en welke lessen ...
help
Linked water data for water information management \ 11th International Conference on Hydroinformatics HIC 2014, New York City, [Hoofdstuk uit boek]
Curry, E. \ Degeler, V. \ Clifford, E. \ Coakley, D. \ Costa, A. \ Andel, S.J. van \ Giesen, N. van de \ Kouroupetroglou, C. \ Messervey, T. \ Mink, J. \ Smit, S. \ 2014
The management of water consumption is hindered by low general awareness and absence of precise historical and contextual information. Effective and efficiency management of water resources requires a holistic approach considering all the stages of w ...
help
De nieuwe wet natuurbescherming sluit aan op internationale afspraken \ De toekomst is nú [Hoofdstuk uit boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ 2014
Het kabinet stelt een nieuwe Wet natuurbescherming op die de basis legt voor het natuurbeleid. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het wetsvoorstel richt zich op bescherming van bedreigde soo ...
help
Op weg naar maximale leerwinst : project ‘Regioleren: methodieken en effecten’ \ Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I [Hoofdstuk uit boek]
2013
In regioleerprojecten voeren studenten een opdracht uit in een regio die een opdrachtgever iets oplevert en waar studenten van kunnen leren. Maar wat kunnen ze leren en welke kenmerken van een regioleer-arrangement zijn cruciaal om die leereffecten t ...
help
Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’ \ Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I [Hoofdstuk uit boek]
2013
Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit ...
help
Varianten, monitoring en effectmeting : project ‘Praktijkleren in vmbo groen’ \ Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I [Hoofdstuk uit boek]
2013
Het onderzoek naar praktijkleren in vmbo groen gaat over de varianten van deze vorm van leren binnen en buiten de school. De vraag is hoe dit wordt ingevuld, hoe het wordt beoordeeld, wat het oplevert en wat de rol van docenten is.
help
Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’ \ Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I [Hoofdstuk uit boek]
2013
Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.
help
Les 4: het appeldebat \ Lerarenhandleiding groep 7 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs [Hoofdstuk uit boek]
2013
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor ...
help
Een normatief kader voor het omgevingsrecht \ Naar een nieuw omgevingsrecht [Hoofdstuk uit boek]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
help
Netherlands : risks of toxic cyanobacterial blooms in recreational waters and gidelines \ Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries [Hoofdstuk uit boek]
Ibelings, B.W. \ Stroom, J.M. \ Lürling, M.F.L.L.W. \ Kardinaal, E.A. \ 2012
The current central aim of water management in The Netherlands has been described as: “to obtain and maintain a safe country and to preserve and strengthen healthy, resilient water systems that ensure sustainable use of water”(Nationaal Waterplan 200 ...
help
Nederland in de Middeleeuwen: een reconstructie van het Nederlandse landschap aan het eind van de vijftiende eeuw \ Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Bruijning, M. \ Schaminee, J.M.J. \ 2012
Het Nederlandse landschap aan eind van de Middeleeuwen staat in deze bijdrage centraal. Een kaart van het Bourgondische Rijk uit 1476 is als ijkpunt genomen. Specifiek komen vier regio's centraal te staan: de duinen, de hogere zandgronden, het rivier ...
help
Vossenstaartgraslanden in Salland door de eeuwen heen \ Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Schilt, A. \ Corporaal, A. \ 2012
In deze bijdrage staat het benedenstroomse gebied van IJssel, Overijsselsche Vecht en Zwarte Water centraal. In dit deel van Salland treffen we de befaamde hooilanden met Wilde kievitsbloemen (Fritillaria meleagris) aan, die plantensociologisch deel ...
help
De Peel : van veenlijk naar levend hoogveen \ Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Stoop, M. \ Munckhof, P.J.J. van den \ 2012
In deze bijdrage staat De Peel centraal. Heden ten dage omvat dit gebied de huidige hoogveengebieden Grote Peel, Deurnese Peel en de Mariapeel (als meest bekende onder Natura 2000 vallend). Feitelijk betreft het hier echter restanten van destijds een ...
help
Een historische basis voor moderne herstelstrategieën in het heidelandschap \ Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Kappert, O.A. \ Bijlsma, R.J. \ 2012
In deze bijdrage komen de droge heiden van de Veluwe aan bod. Waarbij aan de hand van twee studiegebieden een nauwgezette analyse van het heidelandschap gepresenteerd wordt. Van de voormalig woeste gronden zijn eigenlijk alleen de allerarmste gronden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.