Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 12282

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=ARTIKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Organische stof in landbouwgronden verdient de aandacht : duurzaam bodembeheer op zand; een stap verder dan mineralenmanagement [thema Europees beleid en onderzoek] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hanegraaf, M.C. \ Moolenaar, S.W. \ 2004
In het Nederlandse landbouwbeleid namen het mest- en mineralenbeleid en de Europese Nitraatrichtlijn in het afgelopen decennium een prominente plaats in. Nederland heeft aangegeven in het bodembeleid een koppeling te willen maken tussen de EU-Bodemst ...
help
Voer beperkt ammoniakuitstoot \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2004
Om de ammoniakvervluchtiging uit melkveestallen te verlagen is meer mogelijk dan verlaging van het ureumgetal in de melk (door een lagere stikstofuitstoot van de koe als gevolg van minder eiwit in het rantsoen). Het Nutriënten Management Instituut on ...
help
Beter bemesten met Bemestings Analyse Tool \ Praktijkkompas. Rundvee [Artikel]
Middelkoop, J. van \ 2004
De BemestingsAnalyse Tool (BAT) is een computerprogramma dat bemesting op maïs- en grasland analyseert. BAT helpt de bemesting van grasland en maïsland te verbeteren. Afgelopen zomer was BAT voor het eerst beschikbaar. Ruim 250 veehouders hebben van ...
help
Degelijke stal en geld over : al te goedkope bouw kan duur uitvallen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hooven, M. ten \ 2004
Mogelijkheden en tips om te zorgen voor goede resultaten en lage kosten bij de bouw van een vleesvarkensstal. En een aantal valkuilen
help
Over passie voor natuur en landschap : tussen onland en verwondering \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Zande, A.N. van der \ 2004
Ingekorte versie van de Victor Westhoff lezing. De hoofdstelling van de lezing is, dat de ecologische natuurwetenschappelijke kennis in de toekomst niet bepaalt of de biologische rijkdom op aarde waard is te behouden
help
Zuid-Holland is al in 2013 klaar met de Ecologische Hoofdstructuur \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Zevenbergen, M. \ 2004
In 2015 moeten alle terreinen voor de gehele ecologische hoofdstructuur (EHS) zijn aangekocht; dat is een provinciale verantwoordelijkheid. LNV trekt daar 700 miljoen extra voor uit; geld voor grondaankoop, dat beschikbaar komt in 2006 en 2007. Dit a ...
help
Land van melk of water ? : overheden ondertekenden Agenda voor de Westelijke Veenweidegebieden \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2004
Eerste artikel in een serie over de toekomst van het veenweidegebied. Tevens is dit de start van een internetdiscussie (via www.landwerk.nl). In dit artikel: uitleg over de Agenda Westelijke Veenweidegebieden, met de visie van LTO en de Stichting Nat ...
help
Rood voor groen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ Klep, L. \ Duinhoven, G. van \ 2004
Een drieluik over rood voor groen. 1). Oud-voorzitter Natuurmonumenten Winsemius schreef samen met Evers en Beckers het boekje "Rood voor groen, van filosofie naar resultaat" over het financieren van groen met rode ontwikkelingen. 2) Reactie op het i ...
help
Special kleuren \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ Moons, K. \ Woestenburg, M. \ 2004
De special 'Kleuren' bestaat uit zeven aparte bijdragen. Achtereenvolgens zijn dat: 1) Blauwe diensten; 2) De droom van het groene hart; 3) De zegen van een rode contour. Hier betoogt architecte Charlotte ten Dijke, dat er binnen de stad ruimte genoe ...
help
Regio Randstad, landelijk gebied onder stedelijke druk : nieuwe balans [special] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Zevenbergen, M. \ Logemann, A. \ Woestenburg, M. \ 2004
In oktober confereert een internationaal gezelschap over een nieuwe balans tussen stad en plaateland in ge-urbaniseerde regio's. Landwerk ging op zoek naar elementen die mogelijk kunnen bijdragen aan een balans. In dit themanummer: 1) Misschien valt ...
help
Digitale energieadviseur bereikt diffuse doelgroep : energiebesparing door gedragsverandering \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Wiersma, G. \ Abrahamse, W. \ Kok, R. \ 2004
Omdat huishoudens een forse inbreng hebben in het binnenlandse energieverbruik zijn de potentiële besparingswinsten aanzienlijk. In de Groningse pilot 'Netwerken met energie' in het kader van het Enter-programma (EZ, VROM, Novem) is gepoogd door gedr ...
help
Europese eisen aan toezicht \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Elsink, N. \ 2004
Europese verplichtingen worden in Nederland niet of niet tijdig nagekomen. Het achterblijven is vrijwel geheel te wijten aan de val van het kabinet Balkenende. Toch is een waarschuwing van struisvogelgedrag op zijn plaats en is het zaak de ontwikkeli ...
help
Schuiven met kleine afvalverwerkers \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Perrée, H. \ 2004
Een stille verschuiving heeft zich voorgedaan in vergunningenland. Vanaf mei 2003 is voor duizenden afvalverwerkers niet meer de gemeente, maar de provincie het bevoegd gezag bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen. Dit is het gevolg van ...
help
Zoek de zwakste schakel \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Boo, M. de \ 2004
Geen enkel bestuursorgaan blijkt verantwoordelijk voor het toezicht op de totale keten van het Bouwstoffenbesluit. De VROM-Inspectie heeft daarom drie onderzoeken uitgevoerd naar ketens van bouwstoffen, asbest en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG). De ...
help
Nieuw evenwicht binnen EU-25 biedt kansen aan oost én west \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Jansen, J. \ 2004
De uitbreiding van de Europese Unie per 1 mei 2004 met tien nieuwe lidstaten heeft niet geleid tot de door sommigen gevreesde, grote verstoring van de zuivelmarkt. Wel lijkt de al enige jaren geleden ingezette, groeiende zuivelhandel vanuit nieuwe li ...
help
Functional foods spelen bij innovatie de hoofdrol \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
2004
De meest vernieuwende zuivelconcepten zijn binnen de functional foods te vinden. Gezondheid wordt steeds belangrijker bij innovatie. Een overzicht
help
Groei in Nederlandse foodservice getemperd \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Scheepstra, J. \ 2004
De marges van veel traditionele foodservice aanbieders staan onder druk. Dit komt onder andere door de toename van het aantal verkooppunten en de consolidatie van het aantal marktpartijen. Ook de economische recessie speelt parten: er zit weinig groe ...
help
Zuivelhandel Oceanië bloeit in Azië \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Jansen, J. \ 2004
Een groot deel van de consumenten in Azië kent een groeiende koopkracht en een nog relatief lage zuivelconsumptie. Oceanië staat vooraan om de groeiende zuivelbehoefte in deze regio in te vullen. Een marktoverzicht
help
India: de heilige koe ontketend \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Jansen, J. \ 2004
India is hard op weg om na China de snelstgroeiende economie ter wereld te worden. De groei voor 2003 bedraagt minimaal 6%. De voor de Indiërs stijgende koopkracht en de traditioneel sterke culturele binding met melk biedt voor de zuivelafzet goede p ...
help
Prijzenoorlog: basiszuivel prooi voor huismerken \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Scheepstra, J. \ 2004
Uit een onderzoek wat is uitgevoerd in 36 landen, is gebleken dat het belang van huismerken onder zuivelproducten wereldwijd vrij groot is. Twee tabelletjes laten zien de verkopen van huismerken onder zuivelproducten en het aandeel huismerken bij de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.