Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 3461

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=ARTIKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Wolfsklauwen van de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kamp, O. Op den \ 2007
In Nederland komen vijf soorten wolfsklauwen voor (Lycopodiacaea), waarvan er drie op de Brunssummerheide. In dit artikel worden de drie soorten besproken en er wordt een mogelijke verklaring gegeven voor het voorkomen van deze drie soorten en hun st ...
help
De grote spinnende watertor in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2007
De pekzwarte waterkever (Hydrophilus piceus) behoort tot de opvallendste, maar in Limburg tevens tot de zeldzaamste waterkevers. Toch lijkt de soort zich in de provincie uit te breiden, wat de aanleiding tot het schrijven van dit artikel is. Gebaseer ...
help
Nogmaals de Gele monnikskap in het Geuldal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Hommel, P.W.F.M. \ 2007
In een vorig nummer doen Willems en Van de Riet verslag van de klassieke groeiplaats van de Gele monnikskap (Aconitum vulparia) bij Epen. In deze bijdrage komt Alterra met aanvullende informatie over de groeiplaats van de soort, waarbij tevens de pla ...
help
De Gewone bronlibel langs de Venbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2007
In Limburg zijn twee populaties van de Cordulegaster boltonii bekend, nl. uit het Haeselaarsbroek en de Meinweg. Langs de Venbeek werden wel vaker waarnemingen gedaan, en het lijkt een geschikte biotoop. Dit artikel doet verslag van waarnemingen over ...
help
Inspirerende voorbeelden wijzen de weg naar aardkundig succes \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kootstra, D.S. \ 2007
Sinds enkele jaren vraagt Landschapsbeheer Nederland aandacht voor aardkundige waarden door middel van het programma Natuur met (w)aarde. Aardkundige elementen zijn landschapsvormen, die iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Om ...
help
Pas op, grote grazers : over de verantwoordelijkheid van eigenaar, beheerder èn publiek \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Maasland, F. \ Reisinger, M. \ 2007
In het kort worden in dit artikel de hoofdpunten genoemd van risicofactoren voor terreinbeheerders, bij bezoekers aan natuurterreinen met grote grazers. Stichting Ark stelde daartoe het rapport op "Grote grazers, aanvaardbare risico's"
help
Bosbeleid van Natuurmonumenten : een nieuwe nota, een nieuw geluid \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Schmidt, P. \ 2007
Het bosbeleid van Natuurmonumenten was tot voor kort gebaseerd op een beleidsnota uit 1984. Hoewel de natuurwaarden zijn toegenomen, gaat het met bepaalde groepen platen en dieren van het bos juist slecht. Aanleiding voor de terreinbeheerder om een n ...
help
De boer, de pollen en de besmetting \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2007
Plant GM-maïs naast gewone maïs en de kruisbestuiving blijft ver onder de wettelijke norm, zelfs als GGO–teelt in Nederland ooit een grote vlucht zal nemen.
help
Anastasia en Vedische landbouw \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Schuring, F. \ 2007
Verslag van de themadag van Aquarius Alliance, gehouden op 6 oktober 2007 te Dronten.
help
Wie is er bang voor de legitimatiefabriek? : over de politiek-maatschappelijke functies van belevingsonderzoek \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Duineveld, M. \ 2007
In dit essay betoogt Martijn Duineveld dat belevingsonderzoek zowel ten goede als ten kwade kan worden ingezet voor uiteenlopende politiek-maatschappelijke functies. Hij vraagt zich af of belevingsonderzoek in de praktijk er wel toe bijdraagt dat de ...
help
Nieuwe vormen van stedelijk groen tegen het licht gehouden \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Grasman, J. \ 2007
Wat zijn de wensen van bewoners over het groen in hun woonomgeving en kunnen ruimtelijke efficiënte oplossingen naar tevredenheid van bewoners worden toegepast? In samenwerking met Alterra en de vakgroep landschapsarchitectuur is geprobeerd een antwo ...
help
Klimaatontwikkeling: anticiperen op extreme buien in de bebouwde omgeving : voorkomen wateroverlast ook bovengronds oplossen [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijtelaar, H. van \ Clemens, F. \ 2007
De Decembernota 2006 geeft aan dat gemeenten het inzicht in de stedelijke wateropgave nog niet op orde hebben en dat in de bebouwde (stedelijke) omgeving de grootste problemen met wateroverlast te verwachten zijn. Circa 60 procent van de gemeenten zo ...
help
Een ontspannen regio : de planologische paptalk van Gert de Roo \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2007
Waarheen met het Noorden? De afgelopen tijd kwamen twee nieuwe visies naar buiten: het ene verhaal heet Lila, het andere Grounds for change. Daarnaast wordt er weer veelvuldig gesproken over de prachtige kansen die een oriëntatie op Noordoost-Europa ...
help
Doeke Meintema : en de schijnarchitectuur van het traditionalisme \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Karstkarel, P. \ 2007
Architecten die willen teruggrijpen op de bouwhistorie kunnen misschien iets leren van Doeke Meintema (1877-1935)
help
Stelling: "De Betuwelijn is van begin tot eind een overbodig project" \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Heijden, R. van der \ 2007
Ruim tien jaar geleden riep een aantal hoogleraren, inclusief de auteur van dit artikel, op tot een nadere bezinning over het besluit tot de aanleg van de Betuwelijn. Het project is er toch gekomen, maar ook de zorgpunten bleken waar
help
Ontwikkelingsplanologie voor recreatieve groengebieden \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Bos, M. \ 2007
Dit artikel geeft drie ervaringen met ontwikkelingsplanologie bij regionale groenprojecten. 1. Het groenproject Hart van de Heuvelrug (herstructurering van het gebied tussen De Bilt, Zeist, Amersfoort en Soest; door toenemende versnippering door infr ...
help
Effecten van klimaatverandering op de natuur : verkenning van adaptiestrategieën \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vos, C.C. \ Kuiters, A.T. \ 2007
Ook voor de natuur zijn nu al veranderingen zichtbaar ten gevolge van klimaatverandering; een tijdige reactie is gewenst. Het natuurbeleid zal zich door de toenemende onvoorspelbaarheid mindewr moeten richten op het behoud van specifieke soorten en m ...
help
Botrytis bestrijden met schimmels, bijen en hommels ; Antagonistische schimmel remt aantasting \ Onder glas [Artikel]
Steen, S. v.d. \ 2007
Op het eerste gezicht lijken Botrytis, bijen en hommels niets met elkaar te maken te hebben, maar toch is er een verband. Honingbijen en hommels kunnen namelijk botrytisinfecties helpen bestrijden of voorkomen. Veel plantpathogene schimmels, waaronde ...
help
Wol-, dop- en schildluizen zijn lastig te bestrijden insecten ; Vooral schildluizen blijven veelal hardnekkig aanwezig \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2007
De afgelopen jaren zijn de problemen met wol-, dop- en schildluizen in met name siergewassen toegenomen. Enerzijds komt dat door het wereldwijd toenemende handelsverkeer van plantmateriaal en anderzijds door het minder (kunnen) inzetten van breedwerk ...
help
Met nieuwe detectietechnieken minder middelen spuiten ; Een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen \ Onder glas [Artikel]
Os, E. van \ Hemming, J. \ Zande, J. v.d. \ Snel, J. \ 2007
In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu bij met als gevolg dat d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.