Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=BIOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderdrukking van bodemgebonden pathogenen in mengteeltsystemen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hidding, G \ 2009
Op 7 november 2008 promoveerde Gerbert Hiddink aan Wageningen Universiteit (WU) op het proefschrift getiteld ‘Suppression of soilborne pathogens in mixed cropping systems’. Voor het eerste onderdeel van het proefschrift werd ziekteonderdrukking in bi ...
help
Genoeg Breed ziet schone toekomst voor GNO's \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Vermeulen, T. \ Gaag, D.J. van der \ Mulder, H. \ 2005
Het project GENOEG heeft stakeholders rond natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen bijeen gebracht. In de drie projectjaren werden de werkzame van de ondeugdelijke middelen gescheiden, maar werd ook de kern van het probleem helder. Tijdens de consultat ...
help
Onkruidpreventie in bouwplanverband: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Riemens, M.M. \ Lotz, L.A.P. \ Groeneveld, R.M.W. \ Weide, R.Y. van der \ 2005
In de biologische landbouw in Nederland vraagt onkruidbeheersing veel arbeidsinzet. Deze arbeid is in veel gevallen niet voorradig of simpelweg te duur. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een zevenjarig onderzoek naar de mogelijkheden ...
help
Management en onkruidbeheersing op biologische bedrijven: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Riemens, M.M. \ Groeneveld, R.M.W. \ Weide, R.Y. van der \ Schans, D. van der \ 2005
Deelnemende bedrijven aan het project Biologische landbouw Innovatie en Omschakeling (BIOM) 'Uitgerekend Biologisch' werden bij aanvang van dat project gevraagd aan te geven welke onderzoeks- en aandachtswensen er bij hen leefden. Van de veertig onde ...
help
Verspreiding van onkruiden via organische mest in biologische landbouwsystemen: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Scheepens, P.C. \ Groeneveld, R.M.W. \ Riemens, M.M. \ 2005
In gangbare landbouwsystemen is, blijkens literatuuronderzoek, het risico van onkruidverspreiding via organische mest beperkt tot enige probleemsoorten. In dit artikel wordt aan de hand van verschillen in 'gangbare mest' en mest geproduceerd op biolo ...
help
Rijafstand als de sleutel tot efficiënt onkruidbeheer in de biologische suikerbietenteelt: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bastiaans, L. \ Reijnierse, T.H. \ Wevers, J.D.A. \ 2005
In de biologische bietenteelt kan de hoeveelheid arbeid voor handmatig wieden behoorlijk oplopen. In proeven met variabele rijafstand is nagegaan in hoeverre het aantal wieduren te verkleinen is door een nauwere (betere onkruidonderdrukking door het ...
help
Onkruidonderdrukking in vollegrondsgroenteteelt door het toevoegen van klaver: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hollander, N.G. den \ Bastiaans, L. \ 2005
De potentie van verschillende klaversoorten om als onkruidonderdrukkende bodembedekker in bijvoorbeeld de groenteteelt te worden ingezet werd verkend. Tussen de verschillende klaversoorten bleken grote verschillen in groeikarakteristieken en concurre ...
help
Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen ze bij aan een ecologisch beheer van onkruiden: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Kruidhof, H.M. \ Bastiaans, L. \ Molema, G.J. \ 2005
In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoeg ...
help
Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij anno 2005: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Weide, R.Y. van der \ Bleeker, P. \ Molema, G.J. \ Kurstjens, D.A.G. \ 2005
In de biologische landbouw is de onkruidbestrijding een van de belangrijkste problemen. Vooral in de langzaam groeiende en weinig concurrentiekrachtige gewassen is veel handwiedwerk nodig. Er zijn verschillende machines om de onkruiden in de gewasrij ...
help
Risico's bij de mechanische bestrijding van onkruiden in biologische landbouw: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Kempenaar, C. \ Riemens, M.M. \ Kurstjens, D.A.G. \ Molema, G.J. \ Weide, R.Y. van der \ 2005
Onkruidbestrijding in biologische landbouw vraagt veel aandacht. Knelpunten die daarbij door de telers regelmatig genoemd worden, zijn ongewenste neveneffecten van mechanische onkruidbetrijding op de ontwikkeling van ziekten en plagen, structuurbeder ...
help
Milieubelasting door onkruidbestrijding in biologische, geïntegreerde en gangbare landbouw: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Weide, R.Y. van der \ Riemens, M.M. \ 2005
De milieubelasting als gevolg van onkruidbestrijding in biologische, geïntegreerde en gangbare landbouwsystemen wordt met elkaar vergeleken. Het blijkt dat met name grondwater en waterleven wordt belast door het gebruik van herbiciden. Het energiever ...
help
Toepassingsmogelijkheden van ziektewering in de praktijk \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lamers, J. \ Westerdijk, K. \ 2005
In dit artikel gaat het over ziektewering voornamelijk als gevolg van biologische oorzaken. Dit is het gehele complex van bodemflora en -fauna die interacteren met het pathogeen, de omgeving en met het gewas. Er is een algemene ziektwering en een spe ...
help
Bodemgezondheid en ziektewering in biologische bedrijfssystemen; thema bodemweerbaarheid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Diepeningen, A.D. van \ Bruggen, A.H.C. van \ Termorshuizen, A.J. \ Korthals, G.W. \ 2005
In een recente studie zijn biologische en gangbare landbouwgronden vergeleken wat betreft nutriëntenconcentraties, verscheidene biologische parameters en gebruikte landbouwtechnieken. De verschillen zijn niet altijd groot, maar over het algemeen scor ...
help
Genoom analyse van ziektewerende bodems; thema bodemweerbaarheid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Speksnijder, A. \ Overbeek, L. van \ 2005
Het grootste deel van de micro-organismen in de bodem is niet bekend. Micro-organismen kunnen een stimulerende werking hebben op plant en dier en zelfs een beschermende functie uitoefenen. Opportunistische belagers van buitenaf kunnen worden afgeweer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.