Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 76

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=BIOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biologische boer als natuurbeheerder [Dossier]
Stortelder, A. \ Bos, M. \ Smeding, F. \ 2010
Biokennis heeft een dossier samengesteld over de mogelijkheden voor natuurbeheer voor biologische landbouw. Daarin zijn diverse bronnen en nieuwsberichten bij elkaar gezet.
help
Van wieg tot wieg : van regel tot regel \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2010
Maaisel uit natuurgebieden benutten om landbouwgronden in de regio vruchtbaar te maken, uitspoeling van nutriënten te verminderen, en gelijktijdig koolstof in bodems vast te leggen. Het klinkt ideaal vanuit landbouw- en milieukundig oogpunt. Het is e ...
help
Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand [Boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ 2010
Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzi ...
help
Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Eekeren, N. van \ Keidel, H. \ 2010
In het weidevogelbeheer speelt de kwaliteit van de bodem een sleutelrol. Wat de goede bodemcondities en wat de geëigende maatregelen zijn om die condities te bereiken, is inmiddels wel ongeveer bekend. In de praktijk mist nog de verbindende schakel t ...
help
Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda [Boek]
Berge, H. ten \ Postma, J. \ 2010
Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden ...
help
Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied : verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs [Boek]
Prins, U. \ Vries, A. de \ Deru, J. \ cop. 2010
De demoproeven die hier gepresenteerd worden zijn gedaan in het kader van een overkoepelend project ter vermindering van de uitspoeling van nutriënten in het Drentsche Aa gebied. De grasklaver demo’s zijn in het voorjaar van 2007 ingezaaid en zijn to ...
help
Beworteling van grasland - een literatuurstudie : nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en -intensiteit, factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden [Boek]
Deru, J. \ Eekeren, N. van \ Boer, H. de \ cop. 2010
Een betere benutting van nutriënten door grasland verkleint de kans op verontreiniging door uit- en afspoeling naar het milieu. Wanneer grasland dieper en intensiever wortelt, en daardoor de nutriënten beter benut produceert het gras meer met minder ...
help
Topsoil+ : systeeminnovaties voor een duurzame sierteelt op duinzandgrond [Boek]
Reuler, H. van \ Dubbeldam, R. \ cop. 2010
Het organische stofgehalte bepaalt in belangrijke mate de bodemkwaliteit. In duinzand breekt organische stof echter sneller af dan bij andere zandgronden. Voor de sierteelt op duinzandgronden komt het erop aan het organische stofgehalte minimaal op p ...
help
Meststoffen uit natuurterrein: biologische sector laat kansen liggen : verslag workshop 26 november 2009 [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Balen, D. van \ Paauw, J.G.M. \ 2010
Op 26 november 2009 werd een workshop gehouden met vertegenwoordigers van de primaire sector, composteerders en natuurterreinbeheerders om met elkaar vast te stellen wat de potentie van retourstromen uit natuurterreinen is voor de biologische sector. ...
help
Duurzaamheid organische stof : methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat : tussenrapportage 2009 [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Geel, W.C.A. van \ Berg, W. van den \ Burgt, G.J.H.M. van der \ Bokhorst, J.G. \ 2010
Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoe ...
help
Compost uit natuur en landschap [Brochure]
Bos, M. \ Wageningen UR \ 2010
Bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen zoals houtwallen, rietlanden en singels, komen grote hoeveelheden plantaardig materiaal vrij. Afvoer en verwerking van dit materiaal drukken zwaar op de beheerskosten. Biologische boeren kunnen ...
help
Positieve relatie met EHS : 'Biolandbouw en Ecologische Hoofdstructuur bijten elkaar niet' \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Corporaal, A. \ Stortelder, A. \ 2009
Allerlei particulieren en overheidsinspanningen in binnen- en buitenland hebben geleid tot het behoud van een netwerk aan gebieden waarbinnen vooral natuurkwaliteit centraal staat. Dit netwerk heet de EHS, de ecologische hoofdstructuur. De biologisch ...
help
Koppelen van bedrijven nog 'up to date' \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Nauta, W. \ 2009
In het gebied Veluwe-IJsselvallei is in december 2008 het laatste koppelbedrijven-project afgesloten. Een project duurt echter maar zoveel jaar. Wat is er bereikt en hoe gaat het verder.... Productie van voer van eigen bodem was in het project Koppel ...
help
Ruggenteelt als bedrijfssysteem in het noordelijke kleigebied : verslag van onderzoek in de periode 2006-2008 [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Wel, C. van der \ Paauw, J.G.M. \ Bakker, W.J. \ Kramer, P. \ 2009
Onderzoek in het kader van project "Ruggenteelt Lauwersland" of ruggenteelt een goede methode is voor het noordelijk kleigebied. Centraal staat het gebruik van lichte grondbewerkingsvoertuigen. Grote verschillen zijn er met de omstandigheden in Duits ...
help
Historische kennis: bodem en bemesting in de kasteelt van weleer [Boek]
Burgt, G.-J. van der \ [2009]
Door middel van een literatuurstudie is gekeken naar kennis op het gebied van grondbewerking, beworteling en bemesting in de grondgebonden kasteelt in Nederland van 1945 tot 1975. Doel hiervan was het achterhalen van inspirerende kennis voor de huidi ...
help
Kijk op multifunctionele landbouw : omzet en impact [Brochure]
Schoorlemmer, H. \ Hendriks-Goossens, V. \ Dekking, A. \ Kamstra, J.H. \ Visser, A. \ Roest, A. \ Oltmer, K. \ Venema, G. \ Jager, J. \ Jeurissen, L. \ Gies, E. \ 2009
Inventarisatie van de omvang van de multifunctionele landbouw van 2007, uitgesplitst in de sectoren: zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarische natuurbeheer, recreatie en toerisme en educatie
help
Van je relaties moet je het hebben : biologische landbouw rond natuurgebieden in de EHS: een meerwaarde? [Boek]
Stortelder, A. \ 2009
Heeft biologische landbouw ten opzichte van gangbare landbouw een meerwaarde voor de biodiversiteit in een aangrenzend natuurgebied? In deze notitie wordt aannemelijk gemaakt dat deze vraag positief kan worden beantwoord. Een omgeving met biologische ...
help
Literatuurstudie 'Teelt van groenbemesters in combinatie met niet-kerende grondbewerking' [Boek]
Zeeland, M. van \ Paauw, J. \ Timmer, R.D. \ 2009
Het principe van minimale grondbewerking gaat uit van het zo min mogelijk verstoren van de grond en het zolang mogelijk bedekt houden van de grond. Voor het bedekt houden, worden vooral groenbemesters (cover crops) gebruikt. Er zijn verschillende tec ...
help
Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Chapters: 1. Organic agriculture in the Netherlands; 2. Dutch research on organic agriculture: approaches and characteristics; 3. Dutch knowledge infrastructure for organic agricultur'; 4. Sustainable systems; 5. Good soil: a good start; 6. Robust va ...
help
De (biologische) boer als landschapsondernemer : welke beelden en verwachtingen hebben consumenten ten opzicht van hoe biologische ondernemers omgaan met natuur, landschap en biodiversiteit op hun bedrijf? [Boek]
Goenee, C. \ Jong, D. de \ 2009
Doel van het project was om inzicht te verkrijgen in beelden en verwachtingen van consumenten ten aanzien van hoe biologische ondernemers omgaan met natuur, landschap en biodiversiteit op hun bedrijf. Deze inzichten kunnen door ondernemers én door be ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.