Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Floraas zwymel-snicken [Brochure]
Soet, I. \ 1637
help
Nieu-jaers pest-spiegel, waer in te sien is de rechtveerdige pest-straffe Gods, voor ghestelt tot opmerck der weeldige Neder-landers, in dese snoode bedurven eeuwe : waer in verhaelt wordt den onmatigen handel der floristen, in sommighe landen; ende de plaghe die daer op ghevolght is [Brochure]
1637
help
Tooneel van flora : vertonende: grondelijcke redens-ondersoekinge, van den handel der floristen : ghespeeld, op de spreucke van Anthonius de Guevara: een voorsichtich eerlijck man; sal altijt meer ghedulden, dan straffen [Brochure]
Woude van der \ 1637
help
De rechte bloem-prijs .. [Brochure]
1637
help
Aen monsiuer S.V.S.W., rijck-sinnige poët, op syne laetste snick-geest-gevende Haerlemmiter [Brochure]
1637
help
Lijste van eenighe tulpaen : verkocht aen de meest-biedende op den 5 Februarij 1637 : op de sael van de Nieuwe Schutters Doelen, int bywesen van de E. Heeren Wees-meesteren ende voochden, ghecoomen van Wouter Bartelmiesz. Winckel, in sijn leven casteleyn van de Oude Schutters Doelen tot Alckmaer [Brochure]
[1637]
help
Copye : de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ... [Brochure]
Wolff, C. vander \ 1637
help
Buyre-praetje tot vertroostinge van Iantie Floraas [Brochure]
1637
help
Een nieu rou-mantels liet voor de floristen : omdat Flora in de kraem is gelegen van twee doode hoere-kinderen [Brochure]
1637
help
Aenleydingh tot opmerck van 't misbruyck en rechte ghebruyck der bloemen : tot verbeteringhe der hedensdaegsche ghebreken [Brochure]
1637
help
Twee nieuwe liedekens van de Floristen : met een liedeken teghen de verachters der Floristen [Brochure]
1637
help
Samen-spraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergangh van flora [Brochure] - [1e ed.]
Roman, A. \ 1637
help
Verzameling van een meenigte tulipaanen, naar het leven geteekend met hunne naamen, en swaarte der bollen, zoo als die publicq verkogt zijn, te Haarlem in den jaare A. 1637, door P. Cos, bloemist te Haarlem [Kwekerscatalogus]
1637
This unique tulip book with 75 gouaches served as a manuscript nursery catalogue for florist P. Cos at the height of the tulipomania period (1634-1637) in the seventeenth century, the Dutch Golden Age. The sudden occurrence of striped patterns in the ...
help
D' ontlooke flora [Brochure]
[1637]
help
Copye : de Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ... [Brochure] - Heruitg
Wolff, C. vander \ [1637]
help
Copye van een notoriael accoordt, ghemaeckt tusschen de gecommitteerde der floristen van verscheyde steden [Brochure] - Heruitg
Barckman, P. \ [1637]
help
De verstoorde en noyt gestorven flora [Brochure]
[1637]
help
Geschockeerde blom-cap, t'samen ghenaeyt van veelderhande lappen ende wel warm gevoert met Schotse Bocken-vellen, gemaeckt op 't versoeck van verscheyden niet Tulpisten, maer oprechte Bloemisten, ofte Liefhebbers van alle bloemen en bloemkens [Brochure]
Campen, P.J. van \ 1637
help
Copye van een notoriael accoort, ghemaeckt tusschen de gecommitteerde der floristen van verscheyde steden [Brochure]
Barckman, P. \ 1637
help
Tweede samen-spraeck tusschen Waermondt ende Gaergoedt, zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora [Brochure]
Roman, A. \ 1637
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.