Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 18 / 18

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Jaaroverzicht 1979 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Labrijn, J.F. \ Oortwijn, H. \ Ruig, W.G. de \ 1980
Doel van dit onderzoek is: een inzicht te krijgen in eventuele niveauverschillen en spreidingen bij de bepalingen in boter door de Botercontrolestations en het Rijkszuivelstation. In 1979 heeft het Rijkszuivelstation aan alle Botercontrolestations vo ...
help
Statistische bewerking van de resultaten vermeld in jaaroverzicht 1979 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Ruig, W.G. de \ Oortwijn, H. \ 1980
Variantie-analyses van de chemische bepalingen in kaas.
help
Statistische bewerking van de resultaten vermeld in jaaroverzicht 1979 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Ruig, W.G. de \ Oortwijn, H. \ 1980
Variantie-analyses van de chemische bepalingen in boter.
help
Method of analysis for the determination of lead and cadmium in fresh meat [Boek]
Ruig, W.G. de \ 1980
This report comprises the result of the RIKILT of an intercomparison on the determination of lead and cadmium in bovine liver and bovine kidney. The aim of this round robbin was to check a wet ashing procedure followed by a flame AAS determination as ...
help
Jaaroverzicht 1979 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Eisses, J. \ Ruig, W.G. de \ 1980
Doel van dit onderzoek is: een inzicht te krijgen in de eventuele niveauverschillen en spreidingen bij de bepalingen in gecondenseerde melk en volle melkpoeder verricht door het Controlestation voor Melkprodukten te Leusden en het Rijkszuivelstation ...
help
Jaaroverzicht 1979 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Labrijn, J.F. \ Oortwijn, H. \ Ruig, W.G. de \ 1980
Een overzicht te krijgen in de eventuele niveauverschillen en spreidingen bij de bepalingen in kaas door de Kaascontrolestations en het Rijkszuivelstation. Aan alle Kaascontrolestations zijn in 1979 de volgende monsters ter onderzoek gestuurd: 13 mon ...
help
Vergelijkend onderzoek eiwitbepalingen in melk vlgs. 3e Ontwerp Herziene Norm NEN 3198 en de Oude Norm NEN 3198 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Eisses, J. \ Ruig, W.G. de \ 1980
Nagegaan is in hoeverre de Herziene Norm 3198 betere resultaten geeft dan de Oude Norm 3198. Zes laboratoria hebben viermaal een monster volle melk en een monster ondermelk ontvangen, om in elk monster het eiwitgehalte in meervoud volgens bovengenoem ...
help
Het gehalte van Cd in tarwe en haver : vergelijking van analyseresultaten [Boek]
Ruig, W.G. de \ 1980
In 20 monsters tarwekorrels en 20 monsters haverkorrels is het Cd gehalte bepaald, en wel drie maal, door verschillende (groepen) analisten volgens verschillende destructie- en bepalingsmethoden. De analyseresultaten zijn in dit verslag verzameld. De ...
help
Jaaroverzicht 1979 [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Roos, A.H. \ Tuinstra, L.G.M.Th. \ Ruig, W.G. de \ 1980
Zes laboratoria hebben zesmaal hetzelfde monster vet met toevoeging van pesticiden, afkomstig van het Rijkszuivelstation te Leiden, in duplo geanalyseerd. Per pesticide en per laboratorium is de spreiding binnen de maanden (dagen) en tussen de maande ...
help
Onderzoek naar de migratie van natamycine in Edammer kaas [Boek]
Oostrom, J.J. van \ Ruig, W.G. de \ 1980
Edammer kaas wordt volgens een nieuw procedee met natamycine behandeld. Dit verslag beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de migratie van natamycine in deze kazen.
help
Identificatie van een gele kleurstof in/op kip [Boek]
Oostrom, J.J. van \ Ruig, W.G. de \ 1980
Er wordt een verslag gegeven van de isolatie, de zuivering en de identificatie van een gele kleurstof. Het vele werk dat aan dit, voor de afdeling Additieven en Spoorelementen, nieuwe onderzoek voorafging heeft geleid tot een methode voor de bepaling ...
help
Toepassing ICP-AES op het RIKILT [Boek]
Ruig, W.G. de \ 1980
Rapportage over de toepassing van ICP-AES op het RIKILT. Bij ICP-AES worden twee manieren van lichtemissie detectie toegepast nl. simultaan en sequentieel. De voor- en nadelen van ICP-AES t.o.v. AAS worden op een rij gezet.
help
Methoden voor het bepalen van natamycine [Boek]
Oostrom, J.J. van \ Ruig, W.G. de \ 1980
Doel van dit onderzoek is: het testen en becommentariëren van de door het Zuivelcontrole-Instituut te Leusden voorgestelde bepalingsmetbode voor natamycine in kaaskorst. Een monster fijngesneden kaaskorst afkomstig van het Zuivelcontrole-instituut is ...
help
Vergelijkend onderzoek tussen spectrofotometrische en HPLC bepaling van natamycine [Boek]
Oostrom, J.J. van \ Ruig, W.G. de \ 1980
Doel van dit onderzoek is: Het vergelijken van de bepalingsmethode voor natamycine volgens de Interne Voorschriften G160 en F41 resp. spectrofotometrisch en HPLC. Het onderzoek omvat vier verschillende onderwerpen: 1) opbrengst bepaling, 2) vergelijk ...
help
Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas [Boek]
Oostrom, J.J. van \ Ruig, W.G. de \ 1980
Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een ...
help
Onderzoek van Edammer kaas, volgens de "sproeimethode" behandeld met natamycine bevattende pekel [Boek]
Daamen, C.B.G. \ Oostrom, J.J. van \ Berg, G. van den \ Ruig, W.G. de \ 1980
Dit verslag beschrijft de resultaten van een onderzoek naar hoeveelheid natamycine op en de indringsnelheid en indringdiepte van natamycine in Edammer kaas die gepekeld is volgens de "sproeimethode" met natamycinehoudende pekel, alsmede van de eigens ...
help
Migratie van natamycine in Goudse en Edammer kaas, behandeld met "loog-natamycine" in het pekelbad [Boek]
Ruig, W.G. de \ 1980
Bij DHV-Campina wordt kaas behandeld met natamycine door aan het pekelbad natamycine toe te voegen. Om uitzakken te voorkomen wordt de natamycine vooraf in loog gesuspendeerd, waardoor een veel fijnere deeltjesgrootte verkregen wordt. Tijdens het rij ...
help
Het aantonen en bepalen van vanille in botervet [Boek]
Weseman, J.M. \ Ruig, W.G. de \ 1980
Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.