Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 75

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The environment and the Netherlands programme for bilateral development cooperation : a report commissioned by the Netherlands Minister for Development Cooperation [Boek]
Raay, H.G.T. van \ Laar, A.J.M. van de \ Broek, J.M.M. van den \ 1980
help
Het landschap van de IJsselmeerpolders [Boek]
Reitsma, T. \ Elburg, H. van \ Koridon, A.H. \ 1980
help
Het Zeeuwse landschap : zwerftochten door een opmerkelijk natuurgebied [Boek]
Nienhuis, P. \ Willems, R. \ Kleingeld, R. \ 1980
help
Invloed van graslandbeheer op broedresultaten en jongenproduktie van weidevogels : april-oktober 1979 [Studentenverslag]
Paassen, A. van \ 1980
help
Oecologische visie Randmeren : advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad [Boek]
Bick, H. \ Schaik, A.W.J. van \ 1980
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Het conflict tussen natuurbehoud en landbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Beusekom, C.F. van \ 1980
Weergave van een toespraak van de heer C.F. van Beusekom, directeur Natuurbehoud van Staatsbosbeheer, waarin hij een uiteenzetting geeft over het conflict tussen natuurbehoud en landbouw. Aan de orde komen: natuur en landbouw in historisch perspectie ...
help
Is extra stalisolatie in Nederland zinnig? \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Dekker, H. \ 1980
Reactie op het artikel van E.N.J. van Ouwerkerk in het aprilnummer (1980) van Bedrijfsontwikkeling. Het artikel bevat naar schrijvers zeggen geen kritiek. Hij beschouwt slechts situaties die verschillen van die in het artikel van Ouwerkerk. Besparing ...
help
Het ontwerpen van kassen met isolerende omhullingen \ Groenten en fruit [Artikel]
Waaijenberg, D. \ 1980
Een aantal materialen worden besproken met behulp waarvan goede kasomhullingen gebouwd kunnen worden. Men zal steeds bij elk ontwerp uit moeten gaan van de specifieke eigenschappen van de isolerende constructie. Het is zonder meer onverantwoord zich ...
help
Is verwarmen in mestvarkensstallen noodzakelijk of zijn er andere mogelijkheden? \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Mateman, G. \ Brandsma, H.A. \ Verstegen, M.W.A. \ 1980
Bespreking van de resultaten van 5 proeven
help
Concept ontwerp - beheersplan : relatienotagebieden Havelte [Boek]
Stichting Beheer Landbouwgronden \ 1980
help
Gewest Midden-IJssel : uitwerking vegetatie - onderzoek : [korte beschrijving, zeldzaamheid, kwetsbaarheden, belemmeringen] [Boek]
Raadgevend Ingenieursburo ir. R. Hajema en Partners \ 1980
Vegetatiekartering Oost-Nederland
help
Ecological impact of the Delta project in the Netherlands landscape development and ecological possibilities of terrestric areas \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Visser, J. \ Saeijs, H.L.F. \ 1980
help
Is extra stalisolatie in Nederland zinnig? \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Ouwerkerk, E.N.J. van \ Brabander, W.H. de \ 1980
help
Stalisolatie in Nederland \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Ouwerkerk, E.N.J. van \ Brabander, W.H. de \ 1980
In dit artikel wordt getracht het effect van een fictieve verdubbeling van de plafondisolatie van alle verwarmde stallen in geld uit te drukken en daarna de terugverdientijd van de extra investeringen te berekenen. Daarbij zijn uitgangspunten gehante ...
help
Voorlichting op het raakvlak van landbouw, natuur en landschap \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
1980
Bespreking en discussie over het "Eindadvies Nationale Landschapsparken" in De Leeuwenborch te Wageningen. De sprekers en hun onderwerpen waren de volgende: "Wat is het beleid van de overheid?" door Drs. G. van der Ley; "Voorlichting over de relatie ...
help
De waterbeheersing in het natuurgebied de Oostvaardersplassen in Zuidelijk Flevoland \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Polman, G.K.R. \ Ven, G.A. \ 1980
De Oostvaardersplassen hebben zich sinds het in 1968 droogvallen van Zuidelijk Flevoland ontwikkeld tot een veelzijdig natuurgebied bestaande uit een mozaiek van ondiepe plassen en moerassen met een halfopen tot gesloten begroeiing. Het gebied wordt ...
help
Landbouw en natuur: integratie of compromis \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Jong, H. de \ 1980
help
Verweving van landbouw met natuur: over illusies en mogelijkheden \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Jongh, P.E. de \ 1980
help
[Studiedag "Landbouw en milieu: scheiden of verweven?"] \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Schroevers, P.J. \ 1980
De WLO-studiedag, gehouden op 21 mei 1980, was gewijd aan het onderwerp "Landbouw en milieu: scheiden of verweven?". Vier van de sprekers op de studiedag is gevraagd om hun verhaal op papier te zetten, waarbij er van uit is gegaan dat deze combinatie ...
help
Omgaan met natuur en landschap op het biologisch-dynamisch bedrijf \ Vruchtbare aarde [Artikel]
Eeden, M. van \ Baars, T. \ 1980
Veebezetting, bemesting, soortenbestand van grasland, maaitijdstip, gewaskeuze in de akkerbouw, wensen ten aanzien van het grondwaterpeil, synthetisch-chemische middelen, grondbewerking, biologisch-dynamische spuitpreparaten, voorbeeld van een biolog ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.