Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 85

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het conflict tussen natuurbehoud en landbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Beusekom, C.F. van \ 1980
Weergave van een toespraak van de heer C.F. van Beusekom, directeur Natuurbehoud van Staatsbosbeheer, waarin hij een uiteenzetting geeft over het conflict tussen natuurbehoud en landbouw. Aan de orde komen: natuur en landbouw in historisch perspectie ...
help
[Tuinbouwdagen 1980]. Automatisering en bewaking van de watervoorziening \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Cate, H.R. ten \ 1980
Bij de watervoorziening moet gestreefd worden naar kwalitatief goed water, een goede verdeling, het onder controle houden van de optimale vochttoestand en het bewaken van EC, pH en soms O2. Ontijzeren, ontharden of ontzouten kan noodzakelijk zijn: de ...
help
[Tuinbouwdagen 1980]. Ontwikkelingen in de automatisering bij onderzoek en voorlichting \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Beek, A.M.K. van \ 1980
In kort bestek wordt aangegeven wat de nieuwe technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de micro-elektronica, voor bepaalde facetten van onderzoek en voorlichting kunnen betekenen
help
Concept ontwerp - beheersplan : relatienotagebieden Havelte [Boek]
Stichting Beheer Landbouwgronden \ 1980
help
De NRLO [Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek] als participantenorganisatie voor planning, coordinatie en programmering van onderzoek en de relatie WLO-NRLO \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Zuidema, F.C. \ 1980
help
De marktkundige benadering in de voorlichting \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Wierenga, B. \ 1980
Hoe de marktkunde kan worden toegepast in de voorlichting. Voorlichting wordt omschreven als: bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming door middel van communicatie. De volgende punten worden behandeld: kenmerken van de marketing-benadering, ...
help
Voedselhulp en zuiveloverschotten \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Waard, H. de \ 1980
In dit artikel wordt gewezen op de betekenis die zuiveloverschotten, als onderdeel van voedselhulp, kunnen hebben voor de verbetering van de voedingssituatie in ontwikkelingslanden. Als kinderarts-voedingskundige geeft de auteur onder andere een uite ...
help
Mentale belasting in de landbouw \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Belt, A.H.M. \ 1980
In het kort wordt besproken wat het begrip mentale belasting inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn van overbelasting en wat er in Nederland en elders aan onderzoek op dit terrein plaatsvindt
help
De structurele ontwikkeling van de landbouwmechanisatie in de USA \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Coolman, F. \ 1980
help
De buitenlandse handel in agrarische produkten over de periode 1976-1979 \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Vugter, P. \ 1980
help
Energie-onderzoek in de land- en tuinbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Stadhouders, P.J. \ Mulder, R. \ 1980
Onderzoek gericht op energiebesparing in de tuinbouw en andere projecten voor directe energiebesparing in de landbouw; het benutten van industriele afvalwarmte met name afkomstig van electriciteitscentrales in de land- en tuinbouw; biologische energi ...
help
Energiebalans in de landbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Moens, A. \ 1980
help
Nederland en het EG-zuivelbeleid. Theoretische achtergronden van een keuze tussen medeverantwoordelijkheidsheffing en contingentering \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Meester, G. \ 1980
help
Landbouw en de wet geluidshinder \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Maring, J. \ 1980
help
Arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte als aspecten van de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Bauwens, A.L.G.M. \ 1980
Veranderingen in het arbeidsaanbod; factoren die van invloed zijn op de arbeidsbehoefte; arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte; landbouw en werkgelegenheid; mogelijkheden voor een werkgelegenheid met betrekking tot de land- en tuinbouw
help
De betekenis van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie voor de Nederlandse economie \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Breedveld, J. \ Post, J.H. \ 1980
Gegeven wordt een schets van de economische betekenis van de Nederlandse landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Gelet wordt daarbij op de betekenis van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie voor de inkomensvorming in de Nederlandse economie, ...
help
Modelonderzoek plattelandsverkeer \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Michels, T. \ 1980
help
Is al die wiskunde wel nodig bij het landbouwkundig onderzoek? \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Reints, H.J. \ 1980
Het antwoord op deze vraag blijkt "ja". Aan de hand van enkele voorbeelden wordt dit verduidelijkt
help
Academisch onderwijs in agrarisch recht \ De pacht : maandblad van den Nederlandschen Pachtraad [Artikel]
Heisterkamp, A.H.T. \ 1980
help
Warmte / krachtopwekking op de boerderij? \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Zijlstra, J.A. \ 1980
Een onderzoek van het IMAG over gas, warmte en electriciteit uit een produkt van het eigen landbouwbedrijf: mest. Het verloop van het proces, de economische kant, en de mogelijkheid van dergelijke installaties in ons land, worden uiteengezet
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.