Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regionale proeven met wintertarwe, spelt en winterhaver in 1980 \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Crohain, A. \ Couvreur, L. \ 1980
Proeven in Hoog-Belgie, hoofdzakelijk stikstofbemesting en bestrijdingsmiddelen
help
A possibility of chemical control of early blight of potato \ Acta botanica Indica [Artikel]
Kumar, R. \ Gupta, J.S. \ 1980
Succesvolle bestrijding van aardappelziekte met solanine. Van citroen en adipinezuur waren de resultaten minder
help
Effects of light and temperature on anthesis of Holcus lanatus, Festuca rubra and Poa annua \ Grana : an international journal of palynology and aerobiology [Artikel]
Liem, A.S.N. \ 1980
help
Werktuigen bij graslandvernieuwing \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Loo, L. van \ 1980
help
Recente ontwikkelingen in de rijstteelt \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Have, H. ten \ 1980
Dit onderwerp werd in oktober 1979 behandeld voor de studiekring Tropische Plantenteelt. Het betreft in hoofdlijnen het recente rijstonderzoek in Zuidoost-Azie waarbij het International Rice Research Institute (IRRI) een zeer belangrijke rol speelt. ...
help
Nieuw werktuig voor het chemisch bestrijden van aardappelopslag \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Elema, H.M. \ 1980
Men kan met een strokendruppelaar aardappelopslag in mais goed bestrijden. Men moet, om niet teveel schade aan het gewas toe te brengen, zorgvuldig werken en de gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen. Ervaring met een schoffelbalk voorop de trekker i ...
help
De betekenis van tapioca voor de landbouwsector in Thailand en Nederland \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Asseldonk, J.S.O. van \ Faber, D.C. \ Stolwijk, H.J.J. \ 1980
help
Het verzamelen en gebruik van zonnedauw \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Houtman, G. \ 1980
help
Landevaluatie ten behoeve van katoen als bevolkingshandelsgewas \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Unger, J.L. \ 1980
help
Richtlijnen voor aanschaf en gebruik van torensilo's voor de opslag van kort gesneden kuilgras \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Delbrugge, H.J. \ Loo, L. van \ 1980
help
De ophoping van organische stof onder grasland en de gevolgen hiervan voor de stikstofvoorziening van het gras \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Hoogerkamp, M. \ 1980
Onder grasland, ingezaaid op grond arm aan organische stof, deed zich een ophoping van organische stof voor. De hiermee gepaard gaande stikstof-immobilisatie had, bij een geringe stikstofvoorziening door middel van bemesting of biologische stikstofbi ...
help
De botanische samenstelling van het grasland van de huidige stikstofproefbedrijven \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Gooijer, H.H. de \ 1980
Met enkele kengetallen, waaronder het percentage Engels raaigras in oktober 1978, wordt de botanische kwaliteit van het grasland op de huidige stikstofproefbedrijven gekarakteriseerd. Vooral op de zandbedrijven blijkt het percentage Engels raaigras h ...
help
Ontwikkelingen bij de graslandverbetering \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Luten, W. \ 1980
De laatste 10 jaren is het areaal grasland dat jaarlijks wordt ingezaaid, toegenomen van ca. 40 000 naar ca. 140 000 ha. Dit kan een gevolg zijn van de toegenomen intensivering, waarbij hogere eisen aan het grasland worden gesteld ten aanzien van bew ...
help
Veldhakselaars : technische gegevens en prijzen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Kiers, G. \ Loo, L. van \ 1980
help
Schaalgrootte aspecten en bedrijfseconomische mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven in het Oldambt \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Ast, K.J. van \ 1980
Een samenvatting wordt gegeven van onderzoeksresultaten betreffende de bedrijfseconomische mogelijkheden. Tevens wordt ingegaan op het perspectief dat het telen van pootaardappelen biedt op bedrijven die, bijvoorbeeld door ruilverkaveling en grondver ...
help
Probleem aardappelen als onkruid opgelost \ Informa : maandblad voor de leden/aandeelhouders van Avebe [Artikel]
Lumkes, L.M. \ 1980
help
Aardappelrooien met krielvernietiging \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Lumkes, L.M. \ 1980
help
Energie en akkerbouw \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Coolman, F. \ 1980
Akkerbouw als energieconsument; energieverbruik van trekkers, werktuigen en motoren; energie-aanwending bij drogen (en transport); energieverbruik middels kunstmest en bestrijdingsmiddelen; akkerbouw als energieleverancier
help
Stikstofbemesting van wintergerst \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Kuizenga, J. \ 1980
Onderzoek naar de invloed van de stikstofbemesting bij het zesrijige ras Banteng in 1975 tot en met 1977. Hoewel de proeven geen definitief oordeel toelaten, kunnen de resultaten wel bijdragen tot meer inzicht in de optimale stikstofbemesting van win ...
help
Changes of ground water regime in wet meadows \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Klooster, W.P. ten \ 1980
Gegevens over het verband tussen veranderingen in de grondwaterstand met de botanische samenstelling van grasland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.