Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 1015

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bouwkosten besparen door selectief investeren \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Swierstra, D. \ 1980
De door het IMAG en het Consulentschap voor Boerderijbouw en -inrichting opgerichte werkgroep "Verantwoord goedkoop bouwen" gaat de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot lagere investeringen. Het basisplan omvat een 2+2-rijige ligboxenstal met ee ...
help
Het aantonen van varkensvlees in tartaar of rauw rundergehakt door middel van elektrofocussing in ultradunne gels \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Janssen, F.W. \ 1980
help
Een snelle semi-kwantitatieve bepaling van histamine door middel van laagspanningselektroforese op cellulose-acetaatfolie \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Janssen, F.W. \ 1980
help
Het effect van het percentage zetmeel en suikers in rundveevoeders op de voederopname en de gevolgen daarvan voor de melkproduktie \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Visser, H. de \ 1980
Het verlagen van het zetmeel- en suikergehalte van krachtvoeders voor melkvee leidde tot een verhoging van de drogestof- en energie-opname in het begin van de lactatie, waardoor een hogere produktie werd verkregen. Door de geleidelijker verlopende fe ...
help
Uitvinding centrifuge doet zuivelindustrie ontstaan (1) \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
1980
In een zeer lezenswaardig boekje, dat de heer Dogterom ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ heeft geschreven, wijst hij erop dat de uitvinding van de ontromer (centrifuge) eigenlijk het begin was van ...
help
Oorzaken en gevolgen voedingsdiarree bij kalveren opgehelderd \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
1980
In tegenstelling tot de nog veel gehoorde mening is het niet een overmaat aan eiwitten, die tot diarree leidt bij overigens gezonde kalveren, maar wordt voedingsdiarree bij deze met kunstmelk gevoede dieren meestal veroorzaakt door een overmaat aan k ...
help
Lagere temperaturen bij komkommers kunnen echt \ De tuinderij [: vakblad voor de intensieve tuinbouw] [Artikel]
1980
Het is nu al weer enkele jaren bekend, dat komkommers tijdens de produktiefase met belangrijk lagere temperaturen toekunnen dan we altijd hadden gedacht. In tal van proeven is aangetoond, dat de produktie daar niet onder te lijden heeft. Het is verwo ...
help
Onderzoek naar de microbiologische gesteldheid van "nat-gebak" \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Hartog, B.J. \ Wiedemeijer, J. \ Jansen, J.T. \ Nooitgedagt, A.J. \ 1980
help
De inwerking van lipase op melkvetbolletjes: fysiologische en mechanische factoren \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Jellema, A. \ 1980
Koemelk bevat altijd voldoende lipase voor het ontstaan van vetsplitsing. Het van nature aanwezige oppervlaktelaagje rond de melkvetbolletjes en mogelijk de binding van lipase aan caseine zorgen ervoor, dat in normale melk geen vetsplitsing optreedt. ...
help
De kwantitatieve bepaling van vanilline, ethylvanilline en vanitroop in vanillesuiker, advocaat en andere vanilleprodukten met behulp van hogedruk-vloeistofchromatografie \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Dijk, R. van \ 1980
help
De ion-paar vloeistofchromatografische bepaling van kreatinine in soep, jus- en bouillontabletten \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Dijk, R. van \ Haar, G. van de \ 1980
help
Berekening van investeringstrappen als middel bij de selectie van cultuurtechnische plannen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Locht, L.J. \ 1980
help
Bedrijfsomstandigheden, gezondheidstoestand en produktieresultaten op integratie vermeerderingsbedrijven \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Biezen, J. van der \ Vermeer, A. \ Lommerse, J. \ Verhaegh, G. \ Bakx, H. \ Paridaans, H. \ 1980
help
Perspectieven van nieuwe industriele toepassingen voor akkerbouwprodukten? \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Bruin, S. \ 1980
De mogelijkheden voor akkerbouwgewassen als opslagplaats van zonne-energie, die steeds meer in de belangstelling komen nu kernfusie voorlopig nog te veel moeilijkheden met zich meebrengt
help
Methode voor de evaluatie van landinrichtingsplannen voor gebieden met intensieve vollegrondsgroenteteelt \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Vink, L.W. \ 1980
Een eerder verrichte studie over de betekenis van enkele cultuurtechnische produktie-omstandigheden op de intensiteit van het bodemgebruik heeft als grondslag gediend voor de evaluatiemethode. Bij het opstellen van herinrichtingsplannen voor gebieden ...
help
Rentabiliteit van voorkoelen en warmte terugwinnen bij het koelen van melk op de boerderij \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Gaast, G. van der \ 1980
Op de bedrijven van 80 en 120 koeien zijn de besparingen aan energiekosten groter dan de meerkosten aan apparatuur. Op deze bedrijven zal dus de aanschaf van een warmtepomp voor energieterugwinning verantwoord zijn. Het uiteindelijke voordeel is echt ...
help
Veterinaire begeleidingssystemen in de varkenshouderij \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Wijgergangs, A.P. \ 1980
Over praktizerende dierenartsen, gezondheidsdiensten voor dieren, veterinaire dienst en samenwerking tussen de veterinaire instanties enerzijds en de betrokken consulentschappen en instituten die zich specifiek met huisvesting en bedrijfsvoering bezi ...
help
Veterinaire begeleidingssystemen voor de pluimveehouderij \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Smits, W.H. \ 1980
Over de taak van de dierenarts. Coordinatie van begeleidingsactiviteiten. Bloed- of ei-onderzoek. Onderzoek van dieren. Aanmelding als deelnemer. Veterinaire begeleiding in gecoordineerd verband biedt de mogelijkheid de uitvoering van entingen en de ...
help
De begeleiding van de melkwinning \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Eijnden, J.J.M. van den \ 1980
De ontwikkeling van melkveebedrijven heeft in 20 jaar tijd een grote vlucht genomen. Deze snelle en ingrijpende omschakeling vraagt van de veehouder veel vakkennis, vaardigheid en aanpassingsvermogen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen heef ...
help
Twee jaar ervaring met vangkooi en behandelgang voor schapen \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Ruiter, T. \ 1980
In 1978 is een vangkooi met behandelgang aangeschaft. Deze heeft goed voldaan. Het systeem is flexibel en bespaart en verlicht arbeid. De behandelgang werd voornamelijk gebruikt bij pillen, klausbekappen, wegen, sorteren, geven van voetbaden, tatoeer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.