Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 67

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eierlokaal is zenuwcentrum van leghennenbedrijf \ De pluimveehouderij [Artikel]
Hoekstra, W.K. \ 1983
De plaats en inrichting van het eierlokaal. Om kwaliteit van het ei te garanderen is hygiene hier van uitermate veel belang
help
Laadsysteem bij slachtkuikens: Samenbrengen van enkele systemen ideaal en praktisch haalbaar? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Verschure, C.Th. \ 1983
De meest toegepaste systemen worden behandeld evenals enkele ontwikkelingen die momenteel plaats vinden
help
Grondeieren, een steeds terugkerend probleem \ De pluimveehouderij [Artikel]
Kerkhof, T.P.E. van \ 1983
Bij grondhuisvesting is het optreden van grondeieren soms een probleem. Een aantal aspecten die dit mogelijk zouden kunnen verminderen worden besproken
help
Het leggedrag van hennen op batterij-kooien: aantal beschadigde eieren van de laden is onaanvaardbaar hoog \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tijen, W.F. van \ 1983
Verslag van een proef naar het leggedrag van op eenhenskooien gehuisveste hennen
help
Schade bij heet weer kan worden voorkomen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Reiling, G. \ 1983
Tijdens perioden met uitzonderlijk warm weer kunnen vooral bij slachtkuikens grote verliezen optreden. Een aantal maatregelen, waardoor deze schade kan worden beperkt of voorkomen, wordt besproken
help
Bodempikken ... of verenpikken \ De pluimveehouderij [Artikel]
Blokhuis, H.J. \ 1983
Verenpikken, waardoor veel uitval kan optreden, is al een oud probleem, dat nu op het Spelderholt weer aandacht krijgt. Uit een proef bleek dat het verenpikken verband houdt met het naar de bodem pikken
help
's Zomers hebben broedeieren extra aandacht nodig \ De pluimveehouderij [Artikel]
Groof, H. de \ 1983
Eisen te stellen aan de bewaring van broedeieren in het zomerseizoen
help
Goede resultaten met voorgedroogde kippemest op mestbandbatterij \ De pluimveehouderij [Artikel]
Sneep, A. \ 1983
Ingegaan wordt hoe gewerkt moet worden om goede droge mest te verkrijgen; wat de stroomkosten voor het drogen zijn; de samenstelling van de gedroogde mest en de afzetmogelijkheden
help
Mestopslag en kostenvergelijking van droge en natte mest \ De pluimveehouderij [Artikel]
Steeghs, M.P.J. \ 1983
Uit vergelijkingen blijkt dat de bandbatterij met kunstmatige mestdroging op de mestbanden in de praktijk mogelijkheden biedt
help
PPE en pluimvee-industrie onderzoeken nieuwe transportsystemen voor slachtkuikens \ De pluimveehouderij [Artikel]
Gerrits, A.R. \ Koning, K. de \ 1983
Kort besproken worden vier nieuwe transportsysteemen. Deze zullen in vier slachterijen worden vergeleken met het traditionele systeem. Bepaald zullen worden de benodigde arbeid en de beschadigingen aan het dier. Ook de aanpassingen op het pluimveebed ...
help
Dikke laag houtkrullen kan leiden tot ernstige smaakafwijkingen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Ehlhardt, D.A. \ Steverink, A.T.G. \ Vries, A.W. de \ 1983
Voorlopig onderzoek op Het Spelderholt heeft uitgewezen dat een (te) dikke laag strooisel van houtkrullen kan leiden tot ernstige smaakafwijkingen van slachtkuikens. Aangeraden wordt nooit alleen houtkrullen als strooisel te gebruiken
help
Zoeken naar goede alternatieve huisvestingssystemen voor leghennen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Ehlhardt, D.A. \ Voermans, J.A.M. \ 1983
Sinds 1981 wordt door Het Spelderholt en IMAG samengewerkt bij de ontwikkeling van het zgn. etagesysteem. Behandeling van de stand van zaken van dit onderzoek
help
Structuurverschil bij kruimelvoer minder groot dan bij korrel \ De pluimveehouderij [Artikel]
1983
Volgens ir Stappers is bij onderzoek op De Schothorst komen vast te staan dat bij kruimelvoer de structuurverschillen tussen de partijen iets minder groot zijn dan bij korrelvoeders
help
Formaline goed middel voor ontsmetten van slachtkuikenstal \ De pluimveehouderij [Artikel]
1983
Onderzoek naar het gebruik van ontsmettingsmiddelen, halamid, natronloog en formaline bij slachtkuikenhokken in het consulentschap Zwolle gaf aan dat formaline de beste resultaten gaf
help
Enkele mogelijkheden om te besparen op verwarmingskosten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Rooijackers, J. \ 1983
Besparing is o.a. mogelijk door toepassing van een warmtewisselaar. Hierbij wordt de verse lucht opgewarmd met de warme afgewerkte lucht. Ook het inbrengen van lucht via slangen in het hok kan besparend werken daar hierdoor veel minder lucht behoeft ...
help
Afleveren van slachtkuikens is zeer inspannend werk \ De pluimveehouderij [Artikel]
Dijken, M. van \ 1983
Aanwijzingen om dit zware werk enigszins te vergemakkelijken
help
Aanschaf warmterecuperator kan rendabel zijn \ De pluimveehouderij [Artikel]
Snijder, T. \ 1983
In bepaalde gevallen kan apparatuur die verse lucht verwarmt met afgewerkte lucht rendabel zijn. Vaak echter is goede isolatie en niet te royaal ventileren voordeliger
help
Perspectief voor mestdrogen op batterijen met mestbanden? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Kroodsma, W. \ 1983
Verwacht wordt dat de problemen van stankoverlast en afzetmoeilijkheden van dunne mest zullen toenemen. Mede gezien de kosten mag voor het drogen een uitbreiding worden verwacht
help
TL- of SL-lampen in leghennenstallen? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Weerdhof, A.M. van de \ 1983
Als SL-lampen f 10,- beneden de adviesprijs kunnen worden aangeschaft blijken deze voordeliger dan de TL-lampen. De SL-lamp geeft een erg goede lichtspreiding
help
Minder grondeieren door hennen naar de nesten te lokken \ De pluimveehouderij [Artikel]
1983
Het aantal grondeieren kan worden teruggebracht door: de legnesten hoog op een draadrooster te plaatsen; voer- en drinkbakken dichtbij de nesten te situeren; er voor te zorgen dat het voor en in de nesten niet tocht; de legnesten te vullen met houtkr ...
help
Wat kost een eigen drinkwatervoorziening? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Hoekstra, W. \ 1983
Er wordt een berekening gemaakt om aan te tonen of voor een pluimveebedrijf een eigen drinkwatervoorziening rendabel is
help
Droge mest? Ja, maar... \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wolfhagen, G. \ 1983
Droge mest heeft veel voordelen, maar ook nadelen daar er veel energie nodig is voor het indrogen. De droge mest is tevens een ideale plaats voor ongedierte en insekten. Deze zullen met chemische middelen moeten worden bestreden
help
Hoge bezetting - lagere technische resultaten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Engelen, J. \ 1983
In de praktijk blijkt vaak dat de extra kip per kooi zich niet betaalt
help
Stof in pluimveestallen beperken \ De pluimveehouderij [Artikel]
Weerdhof, A.M. van de \ 1983
Mogelijkheden om stof in pluimveestallen te beperken. Problemen die door stof kunnen optreden
help
Opslag en roeren van leghennenmest: mestafnemer vraagt homogene samenstelling \ De pluimveehouderij [Artikel]
Kroodsma, W. \ 1983
In onder de stallen gelegen mestopslag biedt een pompsysteem meer zekerheid dan een mixeropstelling. De kosten voor opslag en roeren zijn in een silo hoger dan in een kelder
help
Licht beinvloedt gedrag van de kip en .. de technische resultaten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Voort, R.J. van der \ 1983
Het blijkt dat een kip een dag van 28 uur waardeert; dit houdt in dat er per week 6 hennendagen zijn. De dieren hoeven dus ook maar 6 dagen te worden verzorgd. Het komt er wel op neer dat de mens zich aan de kip moet aanpassen
help
Mechanisch laden van kalkoenen, een nieuwe ontwikkeling \ De pluimveehouderij [Artikel]
Mighels, A. \ 1983
Voorlopige resultaten met het laden van kalkoenen met een Italiaans en een Canadees systeem, vergeleken met laden in handwerk
help
Kan de slachtkuikenhouderij het uithouden? \ De pluimveehouderij [Artikel]
1983
De concurrentiepositie van de Nederlandse slachtkuikenhouderij wordt nader bestudeerd
help
Warmtewisselaars brachten ondanks kinderziektes hun kosten op \ De pluimveehouderij [Artikel]
Oosterhuis, A. \ 1983
De warmteterugwinning biedt zeker in de slachtkuikenhouderij perspectief
help
Stof \ De pluimveehouderij [Artikel]
1983
In enkele artikelen wordt ingegaan op het stofprobleem in pluimveestallen. Besproken worden: stof als gevaar voor de gezondheid; als bron van ziektekiemen; als gevaar voor de luchtwegen; mogelijkheden om stof zoveel mogelijk buiten de stal te houden ...
help
Rui is geen oorzaak van problemen in de legsector \ De pluimveehouderij [Artikel]
Zeelen, H.H.M. \ 1983
Het belangrijkste voordeel van geforceerde rui is de lagere post voor afschrijving levende have. Daarom is, zolang het houden van leghennen economisch verantwoord is, ook het in de rui brengen verantwoord
help
Selectie tegen buikvet moet mogelijk zijn \ De pluimveehouderij [Artikel]
Leenstra, F.R. \ 1983
Op grond van een op Het Spelderholt genomen proef wordt geconcludeerd dat selectie tegen buikvet mogelijk moet zijn. Deze selectie hoeft niet direct een lichter kuiken te geven
help
Hoe staat het met bodemoppervlakte per hen, opleidingsniveau en uitbreidingsmogelijkheden? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Zaalmink, W. \ Zwetsloot, H. \ 1983
Resultaten van een structuurenquete gehouden in november 1982 op een groot aantal pluimveebedrijven
help
Kosten moeten opwegen tegen opbrengsten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Groof, H. de \ 1983
Enkele mogelijkheden voor energiebesparing in kuikenbroederijen worden genoemd
help
Hanen bijplaatsen of vervangen, ja of neen? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Groof, H. de \ 1983
Op het proefbedrijf te Delden zijn enkele proefjes opgezet om na te gaan wat het effect is van vervangen of bijplaatsen van hanen. Volledige vervanging schijnt beter te zijn dan bijplaatsen
help
Slecht strooisel en te weinig beweging kunnen draaipoten veroorzaken \ De pluimveehouderij [Artikel]
Stappers, H.P. \ Vahl, H.A. \ 1983
Besproken wordt onderzoek op 'De Schothorst' naar de strooiselconditie onder invloed van het verlichtingsregime, door coccidiostatica in het voer en door het opnemen van tapioca in het voer. Door intermitterende verlichting waren de kuikens beweeglij ...
help
Welzijn, wetgeving en economie bij kippenhouderij : Pluimveehouderij moet wel economisch kunnen blijven draaien \ De pluimveehouderij [Artikel]
Huisman, H.J. \ 1983
Beschouwing over de in een wetsontwerp genoemde normen van kooihuisvesting. Mocht deze wet worden aangenomen, dan zal dat voor nieuwbouw niet zo veel problemen geven, maar voor bestaande batterijen zal het vaak betekenen dat er een kip minder per koo ...
help
Tijdens opfokperiode beperkt en in produktieperiode aangepast voeren \ De pluimveehouderij [Artikel]
Spierts, A. \ 1983
Slachtkuikenouderdieren kunnen tijdens de opfokperiode beperkt worden gevoerd om te sterke gewichtstoename tegen te gaan. Ook tijdens de legperiode is het raadzaam de totale voerhoeveelheid in de gaten te houden
help
Blackhead, een zeer besmettelijke ziekte bij (jonge) kalkoenen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jongeburger, H. \ 1983
Blackhead treedt het meest op bij jonge dieren in de leeftijd van 4 tot 24 weken. Zonder behandeling is massale sterfte vaak het resultaat. Behandeling kan plaats hebben met Dimetridazol via het drinkwater
help
Te goedkoop voer kost te veel \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jongeburger, H. \ 1983
Op het pluimveeteelt proefbedrijf te Marum uitgevoerde proeven met verlaging van het eiwitgehalte zonder de aminozuursamenstelling aan te passen, gaven aan dat dit een nadelige invloed heeft op de technische en economische resultaten van leghennen
help
Wat is er te doen aan temperatuursverschillen in legkippenstallen? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brandsma, C. \ 1983
Bij grotere hokken is het vaak moeilijk een goede luchtverdeling in de stal te krijgen. Enkele mogelijkheden ter verbetering worden gegeven
help
Jonge hennen en hun lichaamsgewicht: Een goed begin is het halve werk \ De pluimveehouderij [Artikel]
Rooijakkers, J.M. \ 1983
Voor een goede legprestatie moet het gewicht van de jonge hennen kritisch in de gaten worden gehouden
help
Geforceerde rui van hennen levert hoger arbeidsinkomen op \ De pluimveehouderij [Artikel]
Huisman, H.J. \ 1983
Resultaten van proeven geven aan dat bij hennen, die na een jaar produktie en na een ruiperiode van een maand nog 6 tot 7 maanden worden aangehouden, het grootste financiele voordeel opleveren
help
In toekomst verlichtingssystemen met minder uren effectief licht? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Simons, P.C.M. \ Zegwaard, A. \ 1983
Verwacht wordt dat in de toekomst minder uren effectief licht bij leghennen zal worden toegepast. Bij een gelijke produktie treden dan voordelen als minder elektriciteitskosten, lager voerverbruik, minder breuk en geringere uitval op
help
Meer voordelen dan nadelen bij lichtschema's voor slachtkuikens \ De pluimveehouderij [Artikel]
Oosterhuis, A. \ 1983
Bij slachtkuikens treden nogal eens pootgebreken op. Met behulp van een goed lichtschema is hieraan veel te verhelpen, hoewel zich in bepaalde opzichten nog wel technische problemen voordoen
help
Pootgebreken bij slachtkuikens: Actieve dieren staan steviger op de been \ De pluimveehouderij [Artikel]
Walsum, J. van \ 1983
Ingegaan wordt op ontstaan en oorzaken van verschillende beenderziekten bij slachtkuikens alsmede de mogelijkheden ter bestrijding
help
Resultaten en recente ontwikkelingen in de slachtkuikenhouderij \ De pluimveehouderij [Artikel]
Zaalmink, B.W. \ 1983
Op grond van door het LEI verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat de financiele resultaten in de afgelopen jaren redelijk goed zijn geweest, maar dat de huidige situatie en ook de toekomstige verwachting veel minder rooskleurig is
help
Mestproblematiek, wat houdt het in? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Heijmer, H. \ 1983
Overbemesting van bepaalde landbouwgebieden moet worden voorkomen. De overgang van drijfmest naar gemakkelijk transporteerbare droge kippemest kan bijdragen tot vermindering van het mestprobleem in gebieden met veel pluimveebedrijven
help
Infectieuze bronchitis: interpretatie bloedonderzoek \ De pluimveehouderij [Artikel]
1983
Met de zgn. HAR-IB test is het mogelijk te controleren op het effect van entingen en voor de diagnostiek. Het onderzoek vindt plaats door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee in Doorn
help
Parelhoenbedrijf koos voor nieuw type biogasinstallatie \ De pluimveehouderij [Artikel]
Weerdhof, A.M. van de \ 1983
Beschrijving van deze installatie op het bedrijf van Vermeltfoort te Heeswijk-Dinther waar naast 36000 parelhoenders ook 400 mestkalveren worden gehouden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.