Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 133

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Visueel ruimtelijke gevolgen van ruilverkaveling in de Achterhoek [Boek]
Hoeffnagel, W.J.C. \ Bijlholt, A.G. \ Dijkstra, H. \ 1983
help
Landschapsecologische gevolgen van ruilverkaveling in de Achterhoek [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Harms, W.B. \ Loopstra, I.L. \ 1983
help
Markermeer : informatie voor het beheer als open water [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Zuiderzeewerken \ Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ [ca. 1983]
help
Denkbeeld voor een struktuur van het IJsselmeergebied [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ Rijkswaterstaat. Directie Zuiderzeewerken \ [ca. 1983]
help
De ruilverkavelingsprocedure \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Schoemakers, J.H. \ 1983
Over drie aspekten van de ruilverkaveling: algemene doelstelling; de ruilverkavelingsprocedure in het algemeen; de plaats en de funktie van de landmeetkundige werkzaamheden binnen de ruilverkavelingsprocedure
help
Streekplan en relatienota \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1983
Eerste van twee artikelen over de planologische positie bij de ontwikkeling van het streekplan Friesland die zijn aangewezen als beheersgebied
help
Waterbeheersing en de taken van landinrichting, grond- en bosbeheer in Gelderland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Grandjean, A.J. \ 1983
help
De rechtsbescherming in de ontwerp-Landinrichtingswet \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Polderman, A.J. \ 1983
help
Het bestemmingsplan buitengebied : een algemeen overzicht van de Kroonjurisprudentie [themanummer] \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
1983
Samenvatting van uitspraken van de Kroon (Raad van State) in geschillen over bestemmingsplannen buitengebied, gerangschikt naar de volgende onderwerpen: agrarische bebouwing, intensieve vormen van grondgebruik (glastuinbouw en intensieve veehouderij) ...
help
Discussie rond eendenkooi deed ruilverkavelingscommissie opstappen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Jaeger, P. de \ 1983
Voor het eerst in de geschiedenis legde een ruilverkavelingscommissie het bijltje erbij neer. De Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) stemde niet in met de planning van een boerderij vlak bij een eendenkooi. Nadat de ruilverkavelingscommissie r ...
help
Het landelijk gebied gewogen : medezeggenschap als grondtoon voor een bestemmingsplan buitengebied \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
Scheepers, C.J.A. \ 1983
Verslag van het planproces bij het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Raalte. Vooral aandacht geschonken aan de methodische aspecten van de afweging die aan de inspraakprocedure ten grondslag ligt
help
Gevolgen van ruilverkaveling voor het landschap \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Barends, S. \ 1983
Het landschap van de Achterhoek, historisch-geografisch benaderd : ontstaansgeschiedenis van het landschap en cultuurhistorische evaluatie van de gevolgen van ruilverkaveling
help
Grote beurt voor een gebied zo groot als Utrecht \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Haan, T. de \ 1983
Herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien
help
Midden-Delfland : eindelijk duidelijkheid over de begrenzing \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Hooijkaas, D. \ 1983
help
Administratieve ruilverkaveling als vijfde vorm van landinrichting \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Haan, P. de \ 1983
Uitgebreide uitwerking van een vijfde mogelijke vorm van landinrichting, naast de vier zoals die in het Ontwerp Landinrichtingswet staan. Het betreft een vorm uitsluitend bestemd voor voorzieningen welke in verband met de nieuwe kavelindeling t.b.v. ...
help
Voorlichting als beleidsinstrument bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Vos, M.P.M. \ 1983
help
Het structuurschema en de behoefte aan landinrichting \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Hermans, B. \ 1983
Visie van de Stichting Natuur en Milieu op de structuurschema's Natuur en Landschapsbouw, Openluchtrecreatie en Landinrichting
help
Mag het Markermeer eigenlijk wel worden drooggemaakt? \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Langelaar, K. \ 1983
Internationale verdragen beperken de keuzevrijheid van de Nederlandse regering ten aanzien van de toekomst van het Markerwaardgebied
help
Landinrichtingsstudie Midden-Brabant : methode-ontwikkeling voor de inrichting van multifunctionele gebieden \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Oostrom, C.G.J. van \ Snijders, J.H. \ 1983
help
Ontwikkelingen rond landinrichting en beheer landbouwgronden \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
1983
Inleidingen over de gevolgen van de overgang van Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) naar Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en van de komende wijziging van de Ruilverkavelingswet voor de praktijk van het landbouwstruktuurbeleid in Nederland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.