Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 122

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Visueel ruimtelijke gevolgen van ruilverkaveling in de Achterhoek [Boek]
Hoeffnagel, W.J.C. \ Bijlholt, A.G. \ Dijkstra, H. \ 1983
help
Tussen gras en hooi : resultaten van een enquete over het beheer van natte natuurterreinen bij het Staatsbosbeheer [Boek]
Streefkerk, J.G. \ Gelder, T. van \ 1983
Verslag van een enquete onder beheerders van schrale graslandvegetaties (het is niet duidelijk of het alleen om terreinen van Staatsbosbeheer gaat) naar veranderingen in het beheer van deze gebieden (ten aanzien van mechanisatie, maaifrequentie, verl ...
help
Gea-objecten van Friesland [Boek]
Gonggrijp, G.P. \ 1983
help
Waddenzee, vogelvrij? : interprovinciaal beleid voor het Waddengebied [Boek]
Stuurgroep Waddenprovincies \ 1983
help
Streekplan en relatienota \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1983
Eerste van twee artikelen over de planologische positie bij de ontwikkeling van het streekplan Friesland die zijn aangewezen als beheersgebied
help
Kapverordeningen en landschapsbeheer \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Hoekstra, B.W. \ 1983
Beschouwing over de mogelijkheden kultuurhistorische overwegingen mede tot grondslag te nemen bij de beheersvisie die ten grondslag moet liggen bij kapverordeningen
help
Uitgangspunten bij de toepassing van kapverordeningen en landschapsbeheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Hoekstra, B.W. \ 1983
Voorstellen en uitgangspunten waarop een beheersvisie voor het landschap gebaseerd moet zijn, dit met het oog op het verlenen van kapvergunningen
help
Het onderzoeksprogramma naar aangepaste landbouw \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Smeets, P.J.A.M. \ 1983
In het voorjaar van 1982 is een uitgebreid onderzoek van start gegaan, dat bijdragen moet leveren aan het oplossen van vraagstukken met betrekking tot de mogelijkheden van natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven. Aan het onderzoek wordt de ...
help
Natuurbeheer in het Stroomdallandschap Drentsche A \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bakker, J.P. \ Vries, Y. de \ 1983
Een uiteenzetting over: veranderingen in het landschap; betekenis van het stroomdal; aankoop en beheer; bedreigingen; veranderingen in soortensamenstelling bij hooien zonder bemesting; herkomst van "nieuwe" soorten; beheer, bodem en grondwater
help
Beheersvergoeding en schadevergoeding \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Cleveringa, C.J. \ 1983
help
Landinrichtingsstudie Midden-Brabant : methode-ontwikkeling voor de inrichting van multifunctionele gebieden \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Oostrom, C.G.J. van \ Snijders, J.H. \ 1983
help
Een dag op school \ Tijdschrift / Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij [Artikel]
Vossen, G. van der \ 1983
Aktiviteiten van het Woldhuis, behorende tot de School in Bos en Landschap, waar hoogste klassen van basisscholen werkweken houden op het gebied van bos, natuur en landschap
help
EG-milieu-actieprogramma \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Hekstra, G.P. \ 1983
Inleidend programma over de doelstelling van dit programma en het daaruit voortvloeiende onderzoekprogramma waarover in december 1982 geen overeenstemming is bereikt
help
De verdere gang van zaken met de drie 'groene' structuurschema's \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
1983
Een beknopte weergave van de inspraak en het regeringsadvies betreffende het Structuurschema Landinrichting (SLI), het Structuurschema Openluchtrecreatie (SOR) en het Structuurschema Natuur en Landschapsbehoud (SNLB)
help
Remote sensing klaar voor landbouw en natuurbeheer \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Meester, V. de \ Cats, M. \ 1983
Reportage over de vorderingen in het onderzoek in Nederland naar remote-sensing ("teledetectie", in dit geval met name de registratie van de toestand van een gewas met behulp van multispectraalbeelden) ten behoeve van de Nederlandse landbouw en het n ...
help
Natuurbehoud : kiezen en delen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Hofland, J. \ 1983
De effecten van beheersovereenkomsten als instrument voor de integratie van bedrijfsvoering en natuur- en landschapsbehoud
help
Natuurbescherming middels bestemmingsplannen buitengebied \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Schaik, M. van \ 1983
help
Voorne nog steeds in de branding \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Briggeman, T. \ 1983
Het Slufterdamproject, de berging van havenbagger in een bekken voor de kust, vormt een bedreiging van het duingebied van Voorne
help
De Voordelta \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Ouweneel, G.L. \ 1983
Over de gevolgen voor de natuur en meer in het bijzonder de vogelstand, na afsluiting van de vier zeearmen de Brielse Maas, het Veerse Gat, het Haringvliet en de Grevelingen. De huidige situatie is in dit verband niet rooskleurig
help
Angst voor het nieuwe landschap? \ Plan : maandblad voor ontwerp en omgeving [Artikel]
Roy, L.G. le \ 1983
Een filosofische benadering van het thema "Crisis en Creativiteit". De huidige ekonomische recessie zou alleen door scheppingsdrang en fantasie overwonnen kunnen worden. De nieuwe kultuur zou een produkt moeten zijn van een nieuwe beschaving van de a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.