Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nieuwe subsidie-regeling voor gras/klaver, luzerne en erwten [Brochure]
Prins, U. \ 2002
Met ingang van 13 juni 2001 is een nieuwe EU-regeling in werking gegaan. Deze staat biologische boeren toe, om met behoud van de braakpremie (f 683,-/ha voor regio 1 en f 983,-/ha voor regio 2), een perceel ‘hoofdzakelijk ingezaaid met voederlegumino ...
help
Aandachtspunten voor stimuleringsbeleid biologische landbouw [Brochure]
Biologica platform voor biologische landbouw en voeding \ 2002
Platform Biologica pleit voor ondersteuning van de biologische landbouw door de overheid op de volgende terreinen: ondersteuning bij omschakeling en uitbreiding, betrouwbare productiemethode, aanvullende regelgeving, onderzoek
help
De invloed van biologische landbouw op natuur en milieu : een tussenstand, juni 2003 [Brochure]
Meijs, J. \ Guijt, J. \ 2002-2003
Tussentijds overzicht van de wetenschappelijke bevindingen van de milieueffecten van biologische landbouw: effecten op het ecosysteem, het effect op klimaat en luchtkwaliteit, en het effect op de waterkwaliteit.
help
Praktijknetwerk biochampignon [Brochure]
Roestel, A. van \ [ca. 2002]
Factsheet over het praktijknetwerk Biochampignon. Een groep van vijf biologische champignontelers vormt de kern van het praktijknetwerk Biochampignon. Samen met een team van voorlichters en onderzoekers werken zij aan het vergroten van de teelttechni ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : ontwikkelen van geïntegreerde maatregelenpakketten [Brochure]
Smit, A.L. \ 2002
Binnen het LNV-mineralenprogramma 398-I staat de ontwikkeling van maatregelen om mineralenverliezen te beperken centraal. De meeste thema's binnen dit programma zijn gericht op deelaspecten van bemestingsstrategiëen en leveren afzonderlijke maatregel ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : benutting en verliezen van urinestikstof bij beweiding [Brochure]
Corré, W.J. \ 2002
Bij de vergelijking van de stikstofstromen in gemaaid en beweid grasland blijkt met name de nitraatuitspoeling te verschillen. Deze is aanzienlijk groter in beweid grasland en dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de geconcentreerde deposit ...
help
Water is leven : Kaderrichtlijn Water [Brochure]
2002
De rol die water speelt in ons leven en in het wereldwijde ecosysteem wordt steeds duidelijker. Het is een hulpbron die niet alleen voorziet in de basisbehoeften van de mens en cruciaal is voor de ontwikkeling, met name voor het genereren en behouden ...
help
Smaak van melk [Brochure]
Eekeren, N. van \ 2002
Vlugschrift met een beschrijving van enkele proeven waarin verband wordt gelegd tussen het voedergewas voor melkvee en de smaak van de melk.
help
Luzerne als veevoer [Brochure]
Wit, J. de \ 2002
Ervaringen met het gebruik van luzerne als veevoer in melkveebedrijven.
help
Een reële melkprijs : wel of geen prijsfixatie? [Brochure]
Baars, T. \ 2002
In dit vlugschrift bepleit Ton Baars, geïnspireerd door een boek over de geschiedenis van Fair Trade, dat de gezamenlijke biologische veehouderij een ondergrens in de melkprijs moet bevechten.
help
Vleeskwaliteit : relevant voor melkveefokkerij? [Brochure]
Wit, J. de \ 2002
Eén van de open eindes van de biologische melkveehouderij is de uitstoot van kalveren en van afgemolken koeien. De kalveren verdwijnen naar het gangbare circuit terwijl bij de koeien de meerprijs die betaald wordt boven gangbare dieren nihil is. Tege ...
help
Goed met dieren kunnen omgaan : aangeboren of aangeleerd? [Brochure]
Bestman, M. \ 2002
Ruw en onvoorspelbaar gedrag van de boer kan behalve acute ook chronische stress veroorzaken dieren.Dat kan weer resulteren in vermijdingsgedrag en een verminderde groei en vruchtbaarheid. Er is veel onderzoek gedaan naar de rol van de mens - dier re ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver [Brochure]
Visser, M. de \ 2002
De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen wor ...
help
Natuurontwikkelingsproject Klompenwaard [Brochure]
2002
Deze brochure geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Klompenwaard, van het ontstaan in de 17de eeuw, de eerste ingrepen tot het teruggeven van de rivierdynamiek in 2002.
help
Biologische maïsrassen : welke rassen beschikbaar? [Brochure]
Eekeren, N. van \ Wit, J. de \ 2002
Vanaf 2004 is biologisch maïszaad verplicht. In dit vlugschrift worden opbrengstresultaten van beschikbare maïsrassen vergeleken.
help
Luzerne : de teelt [Brochure]
Wit, J. de \ 2002
Vlugschrift met algemene aanwijzingen voor de teelt van Luzerne. Daarnaast worden enkele praktijkervaringen met deze teelt besproken.
help
Rode klaver inkuilen en de kwaliteit van het ruw eiwit [Brochure]
Eekeren, N. van \ 2002
Ervaringen met inkuilen van rode klaver.
help
Vogelvraat : stand van zaken voor de volgende aftrap [Brochure]
Eekeren, N. van \ Visser, M. de \ 2002
Steeds meer biologische melkveehouders worden geconfronteerd met vogelvraat tijdens de inzaai van granen en snijmaïs. In Bioveem hebben 3 veehouders aangegeven met dit thema verder aan de slag te willen. Tijd voor een stand van zaken en signalering v ...
help
Naar een evenwichtige verschraling van natuurgebieden op zand [Brochure]
Eekeren, N. van \ 2002
In dit vlugschrift wordt aandacht gegeven aan de theorie dat er tussen natuurontwikkeling en landbouw een fase is van intensieve verschraling waarin de landbouw een belangrijke rol kan spelen. In samenwerking met Natuurmonumenten en leden van het Ove ...
help
GPS in balen [Brochure]
Wagenaar J. \ 2002
In het kader van het project is in 2001 bij VOF De Gouw (Nils en Jan Spaans) een proefveld met zomergerst en zomertriticale aangelegd, bij elkaar 1.5 ha. De GPS werd bij wijze van proef als ronde balen geoogst. Conclusie is dat zowel uit het oogpunt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.