Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biologische grondontsmetting tegen Verticillium [Brochure]
Lamers, J. \ Wanten, P. \ Wilms, J. \ [2002]
Bij biologische grondontsmetting wordt een groenbemester in de grond gebracht, de grond licht aangereden en geïrrigeerd. Vervolgens wordt de grond afgedekt met een laag plastic die gedurende de zomer 6-10 weken blijft liggen. Na goede ervaringen met ...
help
Smaak van melk [Brochure]
Eekeren, N. van \ 2002
Vlugschrift met een beschrijving van enkele proeven waarin verband wordt gelegd tussen het voedergewas voor melkvee en de smaak van de melk.
help
Luzerne : de teelt [Brochure]
Wit, J. de \ 2002
Vlugschrift met algemene aanwijzingen voor de teelt van Luzerne. Daarnaast worden enkele praktijkervaringen met deze teelt besproken.
help
Luzerne als veevoer [Brochure]
Wit, J. de \ 2002
Ervaringen met het gebruik van luzerne als veevoer in melkveebedrijven.
help
Rode klaver inkuilen en de kwaliteit van het ruw eiwit [Brochure]
Eekeren, N. van \ 2002
Ervaringen met inkuilen van rode klaver.
help
Een reële melkprijs : wel of geen prijsfixatie? [Brochure]
Baars, T. \ 2002
In dit vlugschrift bepleit Ton Baars, geïnspireerd door een boek over de geschiedenis van Fair Trade, dat de gezamenlijke biologische veehouderij een ondergrens in de melkprijs moet bevechten.
help
Vogelvraat : stand van zaken voor de volgende aftrap [Brochure]
Eekeren, N. van \ Visser, M. de \ 2002
Steeds meer biologische melkveehouders worden geconfronteerd met vogelvraat tijdens de inzaai van granen en snijmaïs. In Bioveem hebben 3 veehouders aangegeven met dit thema verder aan de slag te willen. Tijd voor een stand van zaken en signalering v ...
help
Strooiselkwaliteit [Brochure]
Wagenaar, J. \ 2002
De vraag naar biologisch (graan)stro is groeiende. Resultaat is dat de prijs oploopt. Bij (melk)veehouders met staltypen met een hoog strooiselgebruik wordt de vraag naar alternatief strooisel groter. In een aantal gevallen wordt ecologisch riet- en ...
help
Vleeskwaliteit : relevant voor melkveefokkerij? [Brochure]
Wit, J. de \ 2002
Eén van de open eindes van de biologische melkveehouderij is de uitstoot van kalveren en van afgemolken koeien. De kalveren verdwijnen naar het gangbare circuit terwijl bij de koeien de meerprijs die betaald wordt boven gangbare dieren nihil is. Tege ...
help
GPS in balen [Brochure]
Wagenaar J. \ 2002
In het kader van het project is in 2001 bij VOF De Gouw (Nils en Jan Spaans) een proefveld met zomergerst en zomertriticale aangelegd, bij elkaar 1.5 ha. De GPS werd bij wijze van proef als ronde balen geoogst. Conclusie is dat zowel uit het oogpunt ...
help
Kiemkracht van ridderzuringzaden in mest [Brochure]
Iepema, G. \ 2002
Vlugschrift over onderzoek in Oostenrijk waar is gekeken naar de kiemkracht van ridderzuringzaden aanwezig in verschillende soorten mest. Compostering van vaste mest blijkt een efficiënte manier om de cyclus van ridderzuringzaden te doorbreken.
help
Vanggewas tussen twee teelten van snijmaïs [Brochure]
Eekeren, N. van \ 2002
Vlugschrift over de ervaringen met vanggewassen als Engels Raaigras, Bladrogge of Rode Klaver bij de teelt van snijmaïs in vruchtwisseling.
help
Hoe diep wortelt gras(klaver)land? [Brochure]
Heeres, E. \ 2002
Vlugschrift over worteling van gras en klaver en de invloed van bodemstructuur en wormen op de wortelingsdiepte
help
“Wild health”: strategieën van dieren om gezond te blijven [Brochure]
Baars, T. \ Wagenaar, J. \ 2002
Cindy Engel is een freelance wetenschappelijk adviseur voor radio en TV. In dit vlugschrift wordt haar boek “Wild Health” wat begin dit jaar uitkwam ingeleid. “Wild Health”, kan vrij vertaald worden als “wilde gezondheid”. Het is een verwijzing naar ...
help
Een “bemestingsproef zou tientallen jaren moeten worden voortgezet” Enkele observatiesbij de Rothamsted-proef. [Brochure]
Wit, J. de \ Dongen, M. van \ 2002
Bij veranderingen in bemesting van grasland zie je op korte termijn vaak slechts kleine verschillen, met als belangrijkste uitzondering de opbrengsteffecten van stikstof. Soms zijn er ook snelle effecten van kalium zichtbaar (vooral op zandgronden), ...
help
GPS in balen: vervolg [Brochure]
Wagenaar, J. \ 2002
Vlugschrift nr. 75 ging over een ervaring met GPS in balen. De voorzichtige conclusie was dat GPS in balen om verschillende redenen niet praktisch was. N.a.v. reacties hierop gaat de schrijver te rade bij een aantal veehouders, die ook ervaring met G ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : ELPEN: European Livestock Policy Evaluation Network [Brochure]
Elbersen, B. \ 2002
In opdracht van de EU wordt in het ELPEN project een uniek kennissysteem (decisionsupport- tool) ontwikkeld waarmee de gevolgen van beleidsmaatregelen ten aanzien van veehouderij systemen in Europese regio's verkend kunnen worden op hun sociaal, econ ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : inventarisatie, toetsing en verspreiding van innovaties in de Nederlandse landbouwpraktijk [Brochure]
Kool, S.A.M. de \ 2002
Het project "Inventarisatie, toetsing en verspreiding van innovaties in de Nederlandse Landbouwpraktijk" (kortweg: Praktijklab NL), maakt onderdeel uit van programma 398-I. In dit project worden Praktijkinnovaties uit de sectoren akkerbouw, vollegron ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : ontwikkelen van geïntegreerde maatregelenpakketten [Brochure]
Smit, A.L. \ 2002
Binnen het LNV-mineralenprogramma 398-I staat de ontwikkeling van maatregelen om mineralenverliezen te beperken centraal. De meeste thema's binnen dit programma zijn gericht op deelaspecten van bemestingsstrategiëen en leveren afzonderlijke maatregel ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver [Brochure]
Visser, M. de \ 2002
De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen wor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.