Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 15985

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Tijdschrift]
Netherlands \ [?]-2015
Journal subscription has ended
help
Verklaring wateragenda [Boek]
Vereniging van Nederlandse Gemeenten \ Unie van Waterschappen \ 2005
Gemeenten en waterschappen hebben een volle wateragenda de komende jaren. Uit bijvoorbeeld het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), WB-21 en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vloeien veel taken voort. En bij veel taken liggen de verantwoordeli ...
help
WaterForum [Tijdschrift]
2005-
help
Statistische evaluatie invloed grondwaterwinning Rodenmors en wateraanvoer op grondwaterstanden [Boek]
Baggelaar, P.K. \ 2005
In juli 1999 is de grondwaterwinning Rodenmors van Vitens gestart. Ter compensatie van de invloed van deze winning op de grondwaterstanden is het wateraanvoerplan Rodenmors opgezet, als samenwerkingsproject tussen het Waterschap Regge en Dinkel en Vi ...
help
Gekoppeld Modflow-Sobek waterstromen-model toegepast op waterwinning Wierden [Boek]
Gehrels, H. \ Hakvoort, H. \ Velde, Y. van der \ Hummel, S. \ Lourens, A. \ Snepvangers, J. \ Goorden, N. \ 2005
Steeds vaker bestaat de behoefte om het oppervlaktewater-grondwatersysteem integraal te benaderen. De gangbare praktijk in het waterbeheer is tot op heden geweest om aparte grondwatermodellen en oppervlaktewatermodellen te bouwen. Nieuwe technische o ...
help
Aanbevelingen voor de behandeling van afstromend regenwater : analyse van de vervuilingsrisico's bij verharde oppervlakken en selectie van behandelingstechnieken [Boek]
Lemmen, G.B. \ Mossevelde, T. van \ Schipper, P. \ Werkgroep Waterkwaliteit West-Nederland \ 2005
Met het oog op het bovenstaande heeft de wWw Grontmij opdracht gegeven het verwachte rendement van de mogelijke maatregelen voor de behandeling van water voor verschillende vuilparameters op basis van de beschikbare kennis te beschrijven. Onderscheid ...
help
Kennisbundeling covergisting [Boek]
Kool, A. \ 2005
In dit rapport is beschikbare en recente kennis over covergisting gebundeld. Het beschrijft de verschillende aspecten die van belang zijn bij covergisting; rendement, biogasopbrengsten, proces en techniek, wetgeving en milieuaspecten.
help
An explorative study to inland waterway transport: the Rhine market \ Proceedings of the 45th congress of the European Regional Science Association, Amsterdam, August 2005 [Congresverslag]
Jonkeren, O.E. \ 2005
In transport literature very little attention is paid to inland waterway transport (IWT). Aim of this paper is to enlarge insight into the IWT market on the river Rhine
help
VanColland magazine [Tijdschrift]
2005-
Op deze website vindt u in één oogopslag al onze diensten en regelingen overzichtelijk bij elkaar. Van verzekeringen en voorzieningen op arbeidsmarktgebied, van preventie, gezondheid tot pensioen. Iedere regeling of voorziening met een eigen, herkenb ...
help
Check it out! : jongeren voor een duurzame wereld \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
2005
Dat jongeren graag met actuele maatschappelijke thema's aan het werk willen, is geen verrassing. Dat je hiermee ook concreet energiebesparing en duurzaamheid een stimulans in de breedte kunt geven en er geld mee kunt besparen, is minder bekend. Gemee ...
help
Geïntegreerde bestrijding van bonenvlieg (Delia platura Meigen) in de teelt van Freesia : verslag [Boek]
Blind, M. \ Verberkt, H. \ 2005
In de teelt van Freesia onder glas vormt bonenvlieg een probleem. Naar schatting ondervindt de laatste jaren ongeveer 80% van de 200 Nederlandse bedrijven regelmatig schade door dit insect. Op bedrijfsniveau lijkt het probleem onomkeerbaar: is de pla ...
help
Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens [Boek]
Hoeben, C. \ Gerritsen, E. \ 2005
Er spelen diverse ontwikkelingen in de waterketen. Er worden bijvoorbeeld steeds scherpere eisen gesteld aan productie, transport en zuivering van water. De zorg voor het natuurlijke milieu is een steeds grotere rol gaan spelen en dit heeft op versch ...
help
Hydrologisch vooronderzoek Doorwerthsche Waarden : oplossingen voor verdroging en vermesting [Boek]
Buro Hemmen adviseurs natuurbeheer en ecologie \ 2005
Dit hydrologisch vooronderzoek dient om mogelijkheden te verkennen om weer grondwater-afhankelijke vegetaties te ontwikkelen langs de stuwwalrand en in de uiterwaarden, niet alleen bovenstrooms van de stuw, maar ook benedenstrooms. Daarnaast is er ee ...
help
Rassenbeoordeling witlof seizoen 2004-2005 [Boek]
[2005]
De doelstelling van de rassenbeoordeling witlof is tweeledig: Het in de praktijk vergelijken van ervaringen met betrekking tot de teelt en trek van beschikbare (nieuwe) witlofrassen. Inpassen van de opgedane kennis in de bedrijfsvoering. Dit moet ver ...
help
Nieuw mestbeleid: koe kan in de wei blijven \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Everdingen, W.H. van \ Haan, M.H.A. de \ Luesink, H.H. \ 2005
Steeds meer veehouders kiezen ervoor om hun koeien ’s nachts op stal te houden. Ongeveer 15% van de koeien komt zelfs ook overdag niet meer in de wei. Economisch gezien blijft weidegang echter toch aantrekkelijker dan opstallen, ook onder het nieuwe ...
help
Werkgelegenheid groeit in minder verstedelijkte gebieden \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Terluin, I.J. \ 2005
Wat zijn de verschillen tussen sterk verstedelijkte, verstedelijkte en minder verstedelijkte gebieden in Nederland? Dit artikel beschrijft de Nederlandse plattelandseconomie aan de hand van enkele sociaal-economische indicatoren zoals werkgelegenheid ...
help
Verdere toename in spreiding landbouwinkomen in de EU-12 \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Boone, J.A. \ Jager, J.H. \ 2005
Het gemiddelde inkomen in de Europese landbouw is in het afgelopen decennium gestegen. Daarmee gepaard gaand steeg ook de spreiding rond het gemiddelde inkomen. De Nederlandse landbouw is duidelijk sterker vertegenwoordigd in zowel de hoogste als in ...
help
Varkenshouderij: duurzaamheid in beginstadium \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Bont, C.J.A.M. de \ Wisman, J.H. \ 2005
De Nederlandse varkenssector doet moeite om zich tot een duurzame bedrijfstak te ontwikkelen. Hoewel er voor de sector nog veel te doen valt, wordt er al duidelijk vooruitgang geboekt. Zo kan er bijvoorbeeld op milieugebied per saldo van een verbeter ...
help
Uiteenlopende perspectieven voor sectoren in de land- en tuinbouw \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Bont, C.J.A.M. de \ Silvis, H.J. \ 2005
In de Toekomstvisie 'Kiezen voor landbouw' spreekt Minister Veerman van LNV vol vertrouwen over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. De perspectieven voor de verschillende sectoren lopen wel uiteen, zoals geschetst in dit artikel ...
help
Tweede kwartaal zeugenhouderij: resultaten blijven goed \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Bolhuis, J. \ Wisman, J.H. \ 2005
Hoge biggenprijzen en lage voerkosten zorgden in het tweede kwartaal voor goede resultaten in de zeugenhouderij. Hoewel het saldo in het tweede kwartaal iets lager was dan in de eerste drie maanden van het jaar, was het ten opzichte van het tweede kw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.