Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 15951

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zuiveren van afstromend hemelwater?! : beslismodel ter ondersteuning van keuze voor bronmaatregelen en ‘end of pipe’-voorzieningen [Studentenverslag]
Rens, C.P.M. van \ 2006
Het afkoppelen van afstromend hemelwater van het vuilwaterriool heeft een aantal milieuvoordelen en wordt daarom steeds vaker toegepast. Om verantwoord om te gaan met afkoppelen zijn beslisbomen opgesteld. De huidige beslisbomen zijn echter vrij alge ...
help
Effect van fungiciden op ziekten in peen [Boek]
Meier, R. \ Bakker, P.W.V. \ Esselink, L.J. \ 2006
help
Scenario-onderzoek waterhuishoudkundige maatregelen de Rietschot, ’t Waarecht en het Buurserveld : mogelijkheden voor optimalisatie van de waterhuishoudkundige inrichting & afleiding van de combineerbaarheid met waterberging [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2006
In het zuidoosten van Twente ligt het natuurgebied Buurserzand. In het gebied spelen een aantal zaken met betrekking tot de waterhuishouding. Samenvattend is het uiteindelijk gewenst om rekening houdend met de verschillende functies en ontwikkelingen ...
help
Abiotisch onderzoek Hellingveen Sprengenberg [Boek]
Buijs, R.G. \ 2006
Het hellingveentje in het natuurgebied De Sprengenberg, bevindt zich ten zuidwesten van de villa op de stuwwalflank ten oosten van de Van Heekweg. De aanwezige hoogveenvegetatie in het veentje heeft te kampen met verdroging, waardoor in toenemende ma ...
help
Alkmaar, stad aan het water : visie op water en ruimtelijke ordening [Boek]
Gemeente Alkmaar \ [ca. 2006]
Voor het oplossen van de wateropgave is ruimte nodig en die ontstaat niet vanzelf. De gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben daarom de handen ineen geslagen: onder de titel Alkmaar, stad aan het water hebben zij een int ...
help
Streekplanuitwerking waterberging [Boek]
2006
De verwachte klimaatveranderingen leiden tot neerslag in grote hoeveelheden en grotere verschillen tussen droge en natte perioden. Nu al lijkt dit het geval te zijn. Om problemen met wateroverlast te voorkomen, zal overtollig regenwater moeten worden ...
help
Verkenning kosteneffectiviteit : regionale maatregelen oppervlaktewater Rijn Oost 2006 [Boek]
2006
In de loop van 2009 moeten alle betrokken lidstaten hun bijdragen aan het Stroomgebiedsbeheerplan voor de Rijn gereed hebben. Daartoe is met landelijke en regionale bestuursorganen een duidelijk traject uitgezet met verschillende ijkpunten. Ten behoe ...
help
KB1 – Programma 3: ruimte voor functiecombinaties met natuur [Presentatie]
Verboom, J. \ 2006
In deze powerpoint worden voorbeelden gegeven van diverse soorten van (elkaar niet verdragende) functiecombinaties met natuur. De conclusie luidt: functies combineren moet, maar wat levert het op.
help
Nieuwsbrief adaptatie EHS [Nieuwsbrief]
2006-2010
Journal subscription has ended
In 2005 is het project “Strategies for optimising the nature conservation potential of the Dutch National Ecological Network and the surrounding multifunctional farm landscape under predicted climate change scenarios “ (afgekort: Adaptatie EHS) inhou ...
help
Sortimentsvergelijking Astrantia : periode 2004-2005 [Boek]
Rys, F. \ 2006
help
Agrarische architectuur, technisch bekeken [Boek]
2006
Het beeld van het platteland wordt sterk bepaald door land- en tuinbouwbedrijven aanwezig in het landschap. Vanuit het besef dat een goede integratie van deze bedrijven bijdraagt tot een aantrekkelijker platteland wordt er vanuit de Provincie West-Vl ...
help
Landbouw en energie [Boek]
Ryckaert, I. \ Holmstock, K. \ Tsang Tsey Chow \ 2006
Deze brochure tracht een praktisch overzicht te geven van bestaande energiebesparende technieken en technologieën voor het gebruik van hernieuwbare energie die van toepassing kunnen zijn in de land- en tuinbouw
help
Monitoringplan KRW-gebiedspilot Hooge Raam [Boek]
Dam, H. van \ Wessels, Y. \ Maessen, M. \ Haye, M.A.A. de la \ 2006
In het gebied van de Hooge Raam worden maatregelen genomen waarvan verwacht wordt dat ze bijdragen aan de verbetering van de ecologische toestand en de waterkwaliteit van het watersysteem. Doel van deze pilot is onder andere om inzicht te krijgen in ...
help
Waterhuishoudkundigplan Stadsbrug [Boek] - Herziene versie
2006
De gemeente Nijmegen zal de komende jaren een tweede brug over de Waal realiseren in het kader van de Waalsprong. Dit waterhuishoudkundig plan (WHP) voor de Stadsbrug vormt samen met het waterhuishoudkundig plan voor het Waalfront één geheel.
help
Waterhuishoudkundig plan Waalfront [Boek]
2006
De gemeente Nijmegen zal de komende jaren het plan Waalfront ontwikkelen als onderdeel van Koers West. Royal Haskoning stelt het MER voor dit plan op. Het waterhuishoudkundig plan is een document waarin uitgangspunten voor het toekomstig waterbeheer ...
help
Klimaatverandering : nieuwste inzichten [Presentatie]
Bessembinder, J. \ 2006
Lunchbijeenkomst RIZA, Lelystad, 27 juni. • Wat is klimaatverandering en het broeikaseffect? • IPCC temperatuurprojecties tot 2100 • Waargenomen klimaatverandering • De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s • Verschillen met oude WB21 scenario’s.
help
“Tailor-made” klimaatinformatie [Presentatie]
Bessembinder, J. \ 2006
KNMI-Symposium "Weer en klimaat in de 21st eeuw", Driebergen, 20 juni. • Wat is maatwerk ofwel “Tailoring”? • Geschiedenis maatwerk klimaatinformatie • Voorbeelden maatwerk-vragen • Het “Tailoring”-project binnen “Klimaat voor Ruimte” • KNMI’06 scena ...
help
KNMI’06 klimaatscenario’s : hoe verandert ons klimaat? [Presentatie]
Bessembinder, J. \ 2006
Miniconferentie / kick-off Hotspot Tilburg, 12 december. • Wat is klimaatverandering? • Het (versterkte) broeikaseffect • Waargenomen klimaatverandering • De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s • Klimaatverandering rond Tilburg.
help
KNMI’06 klimaatscenario’s : stof tot nadenken?? [Presentatie]
2006
Presentatie bij de Jaarlijkse Stoffendag RIKZ, Den Haag, 15 december. • Klimaatverandering en het (versterkte) broeikaseffect • Waargenomen klimaatverandering • De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s • Mogelijke effecten
help
Climate change : KNMI’06 climate scenarios [Presentatie]
Bessembinder, J. \ 2006
International meeting Interreg-project, Bakkeveen, 21 november. • Climate change and the greenhouse effect • Observed climate change in the Netherlands • The KNMI’06 climate scenarios • Scenarios in neighbouring countries • Effects of climate change.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.