Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 97

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Advies gebiedsgerichte aanpak grootschalige grondwaterverontreiniging [Brief]
Tuinstra, J. \ Technische Commissie Bodem \ 2009
Schoon zoet grondwater is een schaars goed en een goede grondwaterkwaliteit is niet alleen van belang voor de huidige gebruiksfuncties van het grondwater maar ook voor deels nog niet voorziene toekomstige gebruiksfuncties. De TCB vindt het daarom bel ...
help
Advies nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied [Brief]
Edelenbosch, A. \ 2009
Voor de term ‘nieuwe verontreinigingen’, in het Engels aangeduid als emerging substances, worden verschillende definities gehanteerd. De Tweede Kamer hanteert de term ’nieuwe stoffen’ voor stoffen waarvoor (nog) geen milieunormen beschikbaar zijn, ma ...
help
Advies uitwerking aanpak evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Brief]
Edelenbosch, A. \ 2009
TCB brengt een tweede advies als vervolg op "plan van aanpak van de evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid" (oktober 2009). Dit advies gaat in op de prioriteiten van de informatiebehoefte van de ministeries van VROM en LNV en het pla ...
help
Uitvoeringsprogramma biodiversiteit [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief waarin de minister meldt dat het kabinet veel verwacht van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid om de doelstelling van het Biodiversiteitsverdrag te halen. Het productieproces moet duurzamer
help
Genieten van buiten [Brief]
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2009
LNV wil de beschikbaarheid van het landschap in Nederland ten behoeve van de recreant vergroten. Men denkt daarbij aan de 95.000 hectare natuurgebied die binnen 10 kilometer van het stedelijk gebied ligt en het bieden van ruimte voor landschappelijk ...
help
Schriftelijk Overleg Evaluatie Dierentuinen : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief waarin de minister antwoordt op vragen over de evaluatie van het Dierentuinbesluit en Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien. De minister geeft ook haar visie op de dierentuinsector
help
Staat van het dier : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Met deze brief wil de minister van LNV informeren over de manier, waarop de minister het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren in Nederland gaat monitoren. De bedoeling is om jaarlijks een ‘Staat van het dier’ uit te brengen: een monitoringsra ...
help
Verrijkte kooien in de EU : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselvoorziening over de stand van zaken rondom verrijkte kooien in de Europese Unie en de rol van Nederland daar in
help
Circusdieren : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief over twee onderzoeksrapporten naar het welzijn en de intrinsieke waarde van circusdieren. In de brief zet de minister het voorgenomen beleid ten aanzien van circusdieren uiteen
help
Kamervragen over foie gras : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over import- en verkoopverbod van foie gras. De minister pleit in Europees verband op een verbod op dwangmatig voederen, maar een importverbod is niet mogelijk
help
Kamervragen over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met antwoorden Kamervragen over de promotie van kalfsvlees. Volgens de minister geeft de campagne objectieve informatie over kwaliteitssystemen. Wat kalveren er zelf van vinden weet ze niet
help
Het dwangmatig voeden van kalveren : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met een reactie van de minister op een brief van Wakker Dier. Hierin vraagt Wakker Dier op korte termijn om een verbod op dwangvoeding bij pasgeboren kalveren als er geen medische noodzaak is
help
Toezegging informatie I&R paard en standpunt eigenarenregistratie : [kamerbrief] [Brief]
2009
Kamerbrief, waarin de minister de kamer informeert over de mogelijkheden tot eigenarenregistratie van paarden. De minister kan niet voor 1 augustus 2009 een standpunt innemen in verband met lopende evaluaties
help
Kamervragen over vogeloverlast in de stad : [kamerbrief] [Brief]
2009
Kamerbrief met antwoorden op vragen over overlast van vogels in de stad. Volgens de minister zijn gemeenten bereid of in staat om diervriendelijke en effectieve methoden in te zetten tegen de overlast
help
Kamervragen over beleid inzake omrasterd terrein in relatie tot dieren in het wild/gehouden dieren : [kamerbrief] [Brief]
2009
Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De gemeente Amsterdam voert geen populatiebeheer, waardoor aanrijdingen in het verkeer met damherten toenemen
help
Kamervragen over veelovertreders van veetransportregels : [kamerbrief] [Brief]
2009
Kamerbrief, waarin de minister meldt geen gegevens te verstrekken over individuele transporteurs die een overtreding hebben begaan. Bij een overtreding wordt op basis van de beleidsregels opgetreden
help
Kamervragen over toezicht op kinderboerderijen : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief, waarin de minister meldt geen noodzaak te zien voor een specifiek toezicht op het welzijn van dieren op kinderboerderijen. Op kinderboerderijen heeft men zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg van de dieren
help
Kamervragen over regels stahoogte tijdens veetransport : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen, waarin de minister meldt dat de AID en de VWA veetransporten controleren op voldoende stahoogte voor dieren, zoals in de Transportverordening vermeld staat
help
Kamervragen over fokbeleid melkvee : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen, waarin de minister meldt dat er niets mis is met genetische selectie en fokkerij van dieren als dit ondersteuning biedt aan weerstand en welzijn van de dieren
help
Kamervragen over het welzijn van giraffen in het circus en de controle op de handel in circusdieren : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen, waarin de minister meldt dat giraffen weinig in circussen worden gehouden. De giraffe is geen bedreigde diersoort en de internationale handel is niet verboden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.