Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 16450

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Collectie=GKOK
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mastitis control in dairy herds [Boek] - 2nd ed
Blowey, R. \ Edmondson, P. \ cop. 2009
Mastitis in dairy herds is a worldwide problem, with significant implications for milk yields and quality, economic losses, and animal health and welfare - effective control makes a considerable difference to the farmer and the animal. This new editi ...
help
Nieuwe Veluwe [Tijdschrift]
2009-
Het kwartaaltijdschrift Nieuwe Veluwe: een mooi, inspirerend en kritisch magazine voor liefhebbers van de Veluwe. Geeft inzicht in ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en biedt ruimte aan nieuwe ideeën, bijzondere visies en de discussie daarover.
help
Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland [Boek]
[ca. 2009]
Vanuit de Waterwet en de Wet bodembescherming zijn diverse overheden bevoegd gezag voor grondwater. Deze bevoegde gezagen verwachten dat gebiedsgericht grondwaterbeheer kan bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van klima ...
help
Meetrapport Elsbeek 2007, t.b.v. strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, A.W.J.M. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2009
Het onderzoeksdoel in de Elsbeek is het volgen van de ontwikkelingen en effecten van de herinrichting. Bij strategische monitoring wordt er een nulmeting voor herinrichting en na twee en vijf jaar na herinrichting vervolg monitoring uitgevoerd. In 20 ...
help
De Nationale AdaptatieScan [Presentatie]
Schneider, H. \ 2009
De adaptatiescan is een online database met daarin: Klimaatveranderingen; Gevolgen (effecten) in sectoren; Gevolgen van (andere) gevolgen; Maatregelen door ‘actoren’ en Terugkoppelingen (effecten) van maatregelen
help
Biomassa, ruimte en klimaat : beoordeling ruimtelijke gevolgen stimulering biobrandstoffen; gezamenlijk eindproduct IC2, IC3 en ME04 [Presentatie]
Kram, T. \ Koomen, E. \ Annevelink, B. \ [2009]
Biomassa is in potentie belangrijke mitigerende maatregel; Onbekende effecten op broeikasgasemmisie, natuur en landschap in Nederland en daarbuiten. De bedoeling is veranderingen in Nederlands ruimtegebruik geven. Annevelink, Bert (2009). Biomassa, r ...
help
Process description of SWQN : a simplified hydraulic model [Boek]
Smit, A.A.M.F.R. \ Siderius, C. \ Gerwen, L.P.A. van \ 2009
SWQN is a simplified hydraulic model for surface water systems which computes water levels and flows in a network of nodes labelled as ‘volumes’ and segments labelled as ‘connectors’. The user can specify a variety of connectors like open water cours ...
help
Impacts of low and high water levels on inland waterway transport : literature review for 'Kennis voor Klimaat' [Boek]
Jonkeren, O. \ Rietveld, P. \ 2009
Climate change is likely to affect many sectors in the economy. This study addresses the impact of climate change on one specific type of transport in the total transport sector: inland waterway transport. The aim of this study is to make an inventor ...
help
Impacts of low and high water levels on reliability and transport costs in inland waterway transport : an interview based report [Boek]
Jonkeren, O. \ Rietveld, P. \ 2009
The aim of this study is to obtain insight into (1) the effect of low and high water levels on reliability and costs of inland waterway transport, and (2) the responsive behavior of inland waterway carriers and shippers. Consequently, we get an impre ...
help
Adaptive strategies and the Rotterdam floodplain [Boek]
Meyer, H. \ Hermans, W. \ 2009
The question with ‘adaptive strategies’ is: should we take the existing flood-defense systems ‘for granted’, or is possible (and desirable) to take into consideration quite different options concerning the relation between ‘behind the dikes’ and ‘out ...
help
Klaar voor hoog water : voorstel voor onderzoek naar adaptieve strategieën in buitendijks gebied in de hotspot regio Rotterdam [Brochure]
Veelen, P. van \ 2009
Waarom deze brochure? Rotterdam behoort tot een van de veiligste deltasteden ter wereld. Gegeven een veranderend klimaat, moet een aanzienlijke inspanning worden geleverd om dit zo te houden. Voor de buitendijkse gebieden gelden hiervoor andere maatr ...
help
Adaptief bouwen in buitendijks gebied : onderdeel van definitiefase 'Kennis voor Klimaat HSRR09' [Boek]
Woning, M. \ [2009]
Door de verwachte zeespiegelstijging en vergrote afvoer van de rivieren zal de kans op overstromingen van het buitendijks gebied in de toekomst toenemen. Het zijn juist de buitendijkse gebieden in de regio Rotterdam die intensiever gebruikt gaan word ...
help
17e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas, 1 juli-31 december 2009 [Boek]
2009
Deze halfjaarlijkse rapportage wordt uitgebracht in het kader van de ‘Regeling grote projecten’ van de Tweede Kamer en betreft de periode van 1 juli tot en met 31 december 2009. De rapportage beschrijft de voortgang van de projecten Zandmaas en Grens ...
help
Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015 : ‘Wiis mei Wetter’ [Boek]
Provinciale Staten van Friesland \ 2009
De Provincie Friesland en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op el ...
help
Achtergronddocument: beschrijving watersysteem en wettelijk kader [Boek]
Provinciale Staten van Friesland \ Waterschap Friesland \ 2009
De Provincie Friesland en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op el ...
help
Herberekening werklijn Maas in het kader van WTl2011 [Boek]
Tijssen, A. \ 2009
Met de invoering van de Wet op de Waterkeringen wordt iedere vijf jaar een randvoorwaardenboek uitgebracht met daarin de hydraulische randvoorwaarden voor alle primaire waterkeringen in Nederland. Eén van de bepalende factoren is de maatgevende afvoe ...
help
Van ontzorgen naar zorgen [Boek]
Drost, W. \ Heinen, M. \ 2009
In deze uitgave staat leermiddelenbeleid centraal. Scholen denken daarover na vanwege nieuwe onderwijsvormen zoals competentiegericht onderwijs en onderwijs-op-maat en ook omdat er nieuwe kansen zijn als gevolg van de invoering van de ‘gratis’ school ...
help
Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de grote rivieren [Boek]
Kroekenstoel, D. \ 2009
Initiatiefnemers die maatregelen willen nemen in het zomer- of winterbed van de Rijntakken, de Maas, de Rijn-Maasmonding of de Vechtdelta moeten hiervoor bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvragen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerk ...
help
Science policy interactions at the national level : Knowledge for climate (2008-2014) [Presentatie]
Laumann, G. \ 2009
Parallel session 2 - Science policy interactions at the national level. Session led by Gregor Laumann, DLR, at the Workshop: Europe Adapts to Climate Change; Science–policy interactions in national adaptation policy. September 14 – 15, 2009, Academy ...
help
Science-policy interactions for CC adaptation in France [Presentatie]
National observatory on the effects of global warming \ 2009
National observatory on the effects of global warming (2009). Science-policy interactions for CC adaptation in France. Presentation during KvK Workshop 'Science-Policy interactions in national adaptation policy'.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.