Login

Hydrotheek

Record nummer 1671857
Titel Spongiteit, een kwestie van volhouden : vasthouden is beter dan tegenhouden: een verkenning
toon extra info.
A. Corporaal ... [et al.]
Auteur(s) Corporaal, A.
Uitgever Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
Jaar van uitgave 2002
Pagina's 67 p
Pagina's 1 online resource (Tekst. ) ill
Titel van reeks Alterra/DLG-rapport (ISSN 1566-7197 ; 422)
Annotatie(s) Projectnr. 070-11575-01
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) regenwateropvang / infiltratie / hydrologie / waterbeheer / waterbeleid / stroomgebieden / regen / watersystemen
Rubrieken Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In opdracht van de Provincie Overijssel hebben ALTERRA en Dienst Landelijk Gebied ver-kend of het begrip spongiteit voor de praktijk van waterbeleid en waterbeheer toepas-baar is. Spongiteit is een indicator die duidt op de eigenschap van een stroomgebied om neerslag op te vangen, te bergen en deze vervolgens weer vertraagd af te voeren. Er zijn ruim 60 maatregelen gesignaleerd die voor de spongiteit van toepassing blijken. Enkele bleken zeer effectief, zonder nadelig effect op het huidig grondgebruik. Voor beleidsma-kers en bestuurders een interessante uitkomst nu het platteland zo in het teken van recon-structies staat. Op grond van de studie blijkt dat de vrijkomende ruimte van de op te hef-fen waterlopen te transformeren is in landschapselementen. Door die elementen aaneen te smeden met bestaande landschapselementen wordt enerzijds het blauw-groene landschap-pelijke netwerk versterkt, maar biedt het anderszins ook door inschakeling van boeren een bredere inko-mensbasis conform het model boeren-voor-natuur. Deze uitkomst kan een plek krijgen in gebiedsprocessen als reconstructie. Een uitgebreider vervolgonder-zoek wordt aanbevolen om de praktische betekenis als indicator voor beheerders, be-leidsmakers en be-stuurders inzake beoordelingen van plannen, bijvoorbeeld waar het straks gaat om de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en planvorming inzake het (deel)stroomge-biedenbeheer.
Betrokken instanties Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Alterra WUR
Provincie Overijssel
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.