Login

Hydrotheek

Record nummer 1698103
Titel Amerdiep, een ontwikkelmodel voor boeren en natuur! : onderzoek naar mogelijkheden voor agrarische innovaties om door markt en landschap, water en natuur het inkomen te verbreden
toon extra info.
A. Corporaal ... [et al.]
Vertaalde titel [Amerdiep, a development model for farmers and nature! Research on possibilities for agricultural innovations to broaden income by market, countryside, water and nature]
Auteur(s) Corporaal, A. ; Stortelder, A.H.F. ; Berg, A. van den ; Poel, K.R. de ; Schrijver, R.A.M.
Uitgever Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
Jaar van uitgave 2003
Pagina's 123 p + krt. (1 bl.)
Pagina's 1 online resource (123 p)
Titel van reeks Alterra-document (ISSN 1566-7197 ; 592)
Annotatie(s) Projectnr. 230341. - Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) natuurbescherming / agrarische bedrijfsvoering / inkomsten uit het landbouwbedrijf / landschapsbescherming / stroomgebieden / waterlopen / watersystemen / landbouw / innovaties / nederland / natuur / drenthe
Rubrieken Natuurbescherming / Hydrologie / Agrarische bedrijfsvoering
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Provincie Drenthe heeft ALTERRA gevraagd te onderzoeken of er in het Amerdiep, een bovenloop van de Drentse Aa, kansen zijn om met boeren-voor-natuur een duurzaam perspectief van landbouw en natuur te schetsen. Het onderzoek is in drie stappen uitgevoerd: stap 1 met gebiedsanalyse, analyse van de effecten op breed scala van sectoren en facetten en een voorlopige schets van de toekomst in 3 scenario's genaamd MARKT, MIX en PALET. Hierin staan belangrijke aanknopingspunten om over de toekomst van dit gebied van gedachte te wisselen; stap 2 omvatte een dialoog met betrokkenen in de streek, voornamelijk boeren in en bij de dorpjes Amen en Grolloo, die met argumenten, ideeën en gevoelens reageerden op de scenario's; tenslotte is in stap 3 hiermee verder gegaan en is een uitwerking gemaakt op basis van de eerdere analyses en reacties uit de streek. Met zo'n 10 ondernemers is individueel doorgepraat over kansen voor hun bedrijfssituatie: landschapsontwikkeling was voor de meesten inpasbaar en een gesloten bedrijf was voor enkelen een aantrekkelijke optie. Men is bereid om verder mee te denken om de ideeën te realiseren, maar wel geleidelijk. Hiertoe is een ontwikkelmodel voorgesteld waarin op relatief korte termijn zo'n 50 ha nieuwe landschapselementen en 2-3 natuurgerichte bedrijven haalbaar lijkt te zijn. Ten aanzien van de beoogde doelrealisatie wordt verwacht dat zowel de private als publieke doelen goed uit de bus komen, zeker in vergelijking met autonome processen. Door samenwerking toe zoeken kan het gebied en de ondernemers een nieuw gezicht krijgen en een gezamenlijke stem om zich in te zetten voor hun toekomst.
Betrokken instanties Alterra WUR
LEI WUR
Provincie Drenthe
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.