Login

Hydrotheek

Record nummer 1775608
Titel Referentiewaarden voor waterplanten in regionale oppervlaktewatersystemen : voorstudie Natuurverkenning 2
toon extra info.
[auteurs A.C. Zuidhoff ... et al.]
Auteur(s) Zuidhoff, A.C. ; Smits, N.A.C. ; Schaminée, J.H.J. ; Jansen, A.J.M.
Uitgever Nieuwegein : Kiwa
Jaar van uitgave 2002
Pagina's 79 bl
Annotatie(s) Opdrachtgever: RIVM. - Projectnr. 30.4607.017  toon alle annotatie(s)
KOA 01.090
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) waterplanten / oppervlaktewater / watersystemen / hydrobiologie / sloten / waterlopen / laagveengebieden / nederland / aquatische ecosystemen
Rubrieken Aquatische ecologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Onderhavige studie is een eerste praktische uitwerking voor vijf regionale watersystemen van de zogenaamde natuurwaarde-index. De natuurwaarde is in deze index gedefinieerd als een functie van de natuurkwaliteit en het areaal van een (water)systeem. Voor de natuurkwaliteit kunnen verschillende variabelen gebruikt worden, bijvoorbeeld de vegetatie (zoals in de voorliggende studie). De huidige natuurwaarde wordt bepaald als percentage van een referentiewaarde (uit het verleden). In deze studie wordt daarbij voor de huidige situatie gesproken van de ‘resterende natuurwaarde’, omdat in alle besproken regionale watersystemen sprake is van achteruitgang ten opzichte van de referentiewaarde. Het voorliggende onderzoek is eveneens bedoeld als een soort pilot-uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water, welke per oppervlaktewatersysteem vraagt om indeling in vijf kwaliteitsklassen, waarbij vegetatie één van de kwaliteitsvariabelen vormt. De doelstelling van voorliggende studie is: Op basis van vegetatie voor vijf regionale watersystemen de resterende natuurwaarde in de huidige situatie bepalen ten opzichte van de referentiewaarde De vijf watersystemen waar het om gaat, zijn: * Vennen in hoog Nederland; * Beken in hoog Nederland; * Heuvellandbeken; * Plassen in het laagveengebied; en * Sloten in net laagveengebied
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Alterra WUR
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.