Login

Hydrotheek

Record nummer 1783440
Titel artikel Anders omgaan met hemelwater; onderzoek naar koploperprojecten
Auteur(s) Moens, M. ; Verhoeff, G. ; Vonk, D.
Tijdschrifttitel Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen
Deel(Jaar)Nummer 4(2004)16
Paginering 27 - 40
Annotatie(s) 3 refs
Online Mogelijk online beschikbaar via het tijdschrift: Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpenRioleringswetenschap en techniekRioleringswetenschap en rioleringstechniekRioleringswetenschap en -techniek
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) riolering / afvloeiingswater / scheiding / infiltratie / oppervlakkige afvoer / waterkwaliteit / neerslag / stadsomgeving
Rubrieken Afvalverwerking / Hydrologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. Vooruitlopend op de voorstellen voor het inmiddels herijkte regenwaterbeleid heeft het Ministerie van VROM onderzoek laten verrichten naar succes- en faalfactoren van afkoppelprojecten in bestaand stedelijk gebied. De onderzoeksvraag is in hoeverre bepaalde keuzes in het afkoppelproces de oorzaak zijn voor het ‘succesvol’ verlopen van afkoppelprojecten, of dat als gevolg van die keuzes projecten als ‘niet haalbaar’ of zelfs als ‘mislukt’ zijn te omschrijven. Een analyse van deze projecten en de ervaringen die met de (niet)realisatie en het beheer van andersoortige voorzieningen zijn en worden opgedaan, hebben bruikbare informatie opgeleverd voor het inmiddels herijkte regenwaterbeleid. In het kader van dit onderzoek zijn ‘succesvolle’ en ‘niet-succesvolle’ projecten geïnventariseerd en geanalyseerd, de zogeheten koploperprojecten
Betrokken instanties ARCADIS NV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.