Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 1813692
Titel Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en landbouw
toon extra info.
Dorothée Leenders, Frank van der Bolt, Erik Westein
Auteur(s) Leenders, D. ; Bolt, F. van der ; Westein, E.
Uitgever Wageningen : Alterra
Jaar van uitgave 2005
Pagina's 44 p
Pagina's 1 online resource (44 p)
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 1341)
Annotatie(s) In opdracht van LNV, directie Landbouw, programma 417 Waterbeheer
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) natuurbescherming / waterbeleid / eu regelingen / richtlijnen (directives) / milieubeleid / landbouw / verplaatsing / nederland / natuur / kaderrichtlijn water / overijssel
Rubrieken Milieubeleid / Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting LNV (directie Landbouw) heeft Alterra gevraagd de consequenties van het aanwijzen van gebieden onder het register beschermde gebieden en het hanteren van verregaande doelstellingen in natuurgebieden voor de landbouw inzichtelijk te maken. De gevolgen van de ambities van het natuurbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgevinggebieden, Ecologische Hoofdstructuur zijn in een voorbeeldgebied verkend (namelijk voor de Dinkel). Om consequenties inzichtelijk te maken is eerst gekeken naar: het voorkomen dat bovenstrooms gelegen gebieden afwentelen op benedenstrooms gelegen gebieden (Gelderse Vallei, Drentse Aa)
Betrokken instanties Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.