Login

Hydrotheek

Record nummer 1869275
Titel Voorschrift toetsen op veiligheid : primaire waterkeringen
toon extra info.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Auteur(s) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag
Uitgever Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Jaar van uitgave 2007
Pagina's 472 p
Annotatie(s) Bijlage II, bedoeld in artikel 2 van de Regeling veiligheid
ISBN 9789036957625
Online full text
Trefwoorden (cab) dijken / veiligheid / bescherming / testen / overstromingen
Rubrieken Waterbouwkunde
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Om een landelijk eenduidig beeld te krijgen van de veiligheid tegen overstromen als gevolg van hoog buitenwater en om die veiligheid tegen overstromen in de toekomst te kunnen waarborgen is in artikel 9 van de Wet opgenomen dat vijfjaarlijks verslag wordt gedaan over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen. Om dit landelijk eenduidige beeld te verkrijgen is in dit voorschrift aangegeven: * hoe te handelen bij het toetsen op veiligheid, waarbij dit voorschrift een uniforme maatstaf is voor de beoordeling van de kwaliteit van de keringen die dienen ter bescherming tegen overstroming van het dijkringgebied als geheel; * hoe de resultaten van de toetsing gepresenteerd worden in de rapportages van de beheerders aan Gedeputeerde Staten; * hoe de resultaten van de toetsing gepresenteerd worden in de rapportages van Gedeputeerde Staten aan de minister van Verkeer en Waterstaat
Betrokken instanties Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Water
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
HKV Lijn in Water
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.