Login

Hydrotheek

Record nummer 1879058
Titel Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma carbendazim
toon extra info.
[Schuttelaar & Partners]
Auteur(s) Schuttelaar & Partners, Den Haag
Uitgever Den Haag : Schuttelaar & Partners
Jaar van uitgave 2005
Pagina's 48 p
Online full text
Trefwoorden (cab) gewasbescherming / pesticiden / carbendazim / bronnen / waterkwaliteit / emissie / reductie / grondwaterverontreiniging / bloembollen / fruitteelt
Rubrieken Plant- en gewasbescherming (algemeen) / Waterverontreiniging / Chemische bestrijding
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen dienen als pilot voor het gezamenlijk zoeken naar oorzaken van normoverschrijdingen in grond- en oppervlaktewater en praktische oplossingen om emissies terug te dringen. Dit document beschrijft voor carbendazim het probleem, de emissieroutes, de mogelijke oplossingsrichtingen en de acties die ondernomen zijn. Voor de stof carbendazim zijn twee expertmeetings gehouden, één met fruitteeltexperts (5 april 2005) en één met bloembollenexperts (13 april 2005). Gekozen is voor deze sectoren, omdat de monitoringgegevens laten zien dat in fruitteelt- en bloembollengebieden carbendazim het meest prominent aanwezig is
Betrokken instanties Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)
Unie van Waterschappen
LTO-Nederland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.