Login

Hydrotheek

Record nummer 1885362
Titel Advies beheer- en bestrijdingsmaatregelen Blauwalg
toon extra info.
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Auteur(s) Rijkswaterstaat, Lelystad IJsselmeergebied
Uitgever Lelystad : Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Jaar van uitgave 2007
Pagina's 19 p
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / algen / cyanobacteriën / waterverontreiniging / plagenbestrijding / bestrijdingsmethoden / volksgezondheid / maatregelen / flevoland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Cyanobacteriën
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Vanaf medio augustus tot eind oktober 2006 is in de omgeving van Almere Haven sprake geweest van ernstige overlast door blauwalg. Als gevolg hiervan is vissterfte en stankoverlast in de havenkom en jachthaven opgetreden en is er een zwemverbod uitgevaardigd voor het Zwemstrand Almere Haven. Verder is via de schutsluis de waterkwaliteit van het binnenwater nadelig beïnvloed, waardoor ook daar sprake is geweest van overlast en is de pleziervaart enige tijd gestremd geweest. Naar aanleiding van deze problemen heeft op 1 december 2006 bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS). Tijdens dit overleg heeft RWS toegezegd in maart 2007 met een advies te komen hoe een eventuele overlast in 2007 zoveel mogelijk zou kunnen worden voorkomen of bestreden uitgaande van de huidige kennis en ervaring. In deze notitie worden de door RWS geadviseerde oplossingsrichtingen voor de gemeente Almere in de vorm van beheer- en bestrijdingsmaatregelen nader beschreven en toegelicht
Betrokken instanties Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.