Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 1947484
Titel Voor vogels en vissen : bepaling van de omvang van de vogelsterfte in de staande nettenvisserij in 2002-2003, uitvoering van experimenten met alternatieve visserijtechnieken en evaluatie van maatregelen voor het seizoen 2003-2004
toon extra info.
projectleider: M. Klinge ; projectdirecteur: M.P. Grimm
Auteur(s) Klinge, M. ; Grimm, M.P.
Uitgever Deventer [etc.] : Witteveen+Bos [etc.]
Jaar van uitgave 2003
Pagina's [56] p
Annotatie(s) In opdracht van: Ministerie van LNV, Directie Visserij
Online full text
Trefwoorden (cab) natuurbescherming / mortaliteit / vogels / visserij / bot (vissen) / visserij-ecologie / vismethoden
Rubrieken Natuurbescherming / Visserij / Visserij
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2001 is er een convenant afgesloten tussen Vogelbescherming Nederland en de Coöperatieve producentenorganisatie Nederlandse \\/issersbond/IJsselmeer U.A. (PO IJsselmeer). In dit convenant zijn harde afspraken gemaakt om de aantallen watervogels welke als gevolg van de visserij sterven (door het RIZA in 1999 geschat op circa 50.000 perjaar (Van Eerden et al., 1999)) terug te dringen tot circa 2000 per jaar. Deze doelstelling dient op 1 juni 2004 bereikt te zijn. Het Ministerie van LNV - Directie Visserij heeft de doelstelling van het convenant overgenomen en begeleidt het proces dat tot het bereiken van de doelstelling moet leiden. Naar aanleiding van het convenant is in 2002 het rapport "Voor vogels en vissen - Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van watervogels in de staande netten en verbetering van de visstand en visserij in het IJsselmeer-Markermeer" (Witteveen+Bos, 2002) verschenen. Op basis van dit rapport is voor het seizoen 2002-2003 besloten tot een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn opgenomen in een onderzoek, waarvan in voorliggend rapport verslag wordt gedaan.
Betrokken instanties Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.