Login

Hydrotheek

Record nummer 1967686
Titel Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland
toon extra info.
L.C.P.M. Stuyt, P.J.T. van Bakel en H.T.L. Massop
Auteur(s) Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van ; Massop, H.T.L.
Uitgever Wageningen : Alterra
Jaar van uitgave 2011
Pagina's 143 p graf., tab
Pagina's 1 online resource (143 p. ) graf., tab
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2200)
Annotatie(s) Onderzoek uitgevoerd binnen het kader van het deelprogramma 'zoetwater' van het Deltaprogramma; gedelegeerd opdrachtgever was de Waterdienst van Rijkswaterstaat. - Projectcode [523-8333-01] [Stijl Onderzoekskader]
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) landgebruik / landbouw / zoet water / verzilting / waterbeheer / waterschappen / inventarisaties / west-nederland / zuidwest-nederland / noord-nederland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Bodemchemie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf kustnabije waterschappen in de loop van de decennia is ontwikkeld, is daarom geïnventariseerd, gerapporteerd en zo goed mogelijk in kaart gebracht, onder meer in een set landsdekkende, thematische serviceniveaukaarten. Het serviceniveau wordt hier gedefinieerd als de chlorideconcentratie in het oppervlaktewater waaruit water geleverd wordt aan de gebruikers. Het draagvlak voor de ontwikkelde ‘eerste generatie’ Serviceniveau kaarten lijkt vooralsnog gering. De kaarten suggereren eenduidigheid, maar dat is schijn. Beheerders sturen op meer criteria dan chloride. Het project heeft niettemin waardevolle discussies op gang gebracht over zeer relevante zaken als zoetwaternormering. De verzamelde informatie vormt een goede basis voor nadere precisering van de werkelijke urgenties op dit dossier, in nauwe samenspraak de geïnterviewde waterbeheerders. Dat zijn: Hunze en Aa's; Noorderzijlvest; Fryslan; Zuiderzeeland; Hollands Noorderkwartier; AGV-Waternet; Rijnland; Delfland; Brabantse Delta; Schieland-Krimpenerwaard; Hollandse Delta en Scheldestromen.
Betrokken instanties Alterra WUR
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Wetterskip Fryslân
Waterschap Zuiderzeeland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Brabantse Delta
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.