Login

Hydrotheek

Record nummer 1973293
Titel artikel Is het Nationaal Hydrologische instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten?
Auteur(s) Witte, J.P.M. ; Pastoors, R. ; Hoek, D.J. van der ; Bartholomeus, R.P. ; Loon, A. van ; Bodegom, P.M. van
Tijdschrifttitel Stromingen : vakblad voor hydrologen
Deel(Jaar)Nummer 17(2011)2
Paginering 15 - 26
Online full text
Trefwoorden (cab) hydrologie / grondwaterstand / kwel / vegetatietypen / ecohydrologie / voorspelling
Rubrieken Hydrologie / Plantenecologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op locaties, zoals wegbermen, die weinig representatief zijn, vooral voor natuurgebieden (Hoogewoud, 2009). Bovendien kan het aantal peilbuizen te beperkt zijn of is de waarnemingsreeks soms te kort voor het afleiden van bijvoorbeeld een gemiddelde grondwaterstand. Een alternatieve bron voor het valideren van grondwatermodellen is in de natuur aanwezige vegetatie (Engelen en Jones, 1986). De in een terrein aanwezige vegetatie (Engelen en Jones, 1986). De in een trerrein aanwezige vegetatie weerspiegelt namelijk de vochtcondities in de bodem over een lange reekt van jaren. Vegetatieopnamen en vegetatiekaarten kunnen worden gebruikt om de grondwaterstand, het vochttekort en de aanwezigheid van kwel op te sporen. Alleen al in de 20e eeuw zijn er in Nederland ongeveer een half miljoen vegetatieopnamen gemaakt. Die vormen een zeer waardevolle potentiële bron van (deels historische)hydrologische informatie. Wij gebruikten die informatie om te onderzoeken in hoeverre de uitkomsten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentatium (Goes en Verkaik (2008) en www.nhi.nu) aansluiten bij de huidige vegetatie van Nederland.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.