Login

Hydrotheek

Record nummer 1992793
Titel Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom
toon extra info.
S.P.J. van Delft, J. Hof en P.R. Bolhuis
Auteur(s) Delft, S.P.J. van ; Hof, J. ; Bolhuis, P.R.
Uitgever Wageningen : Alterra Wageningen UR
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 140 p fig., tab
Pagina's 1 online resource (140 p. ) fig., tab
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2315)
Annotatie(s) In opdracht van provincie Drenthe, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur. - Projectcode 5238141
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) natuurgebieden / ecohydrologie / grondwaterspiegel / bodemwater / beekdalen / vegetatie / fosfaat / bodemchemie / drenthe
Rubrieken Bodemkunde (algemeen) / Natuurbescherming
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderdeel van het meetnet verdroging Noord0ost-Nederland en zijn door de opdrachtgever (provincie Drenthe) geselecteerd op variatie in de mate waarin de natuurdoelen al voorkomen. Het ecopedologisch onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van de ‘Ecologisch typering van bodems’ waarbij de onafhankelijke (geologie, geomorfologie, hydrologie) en afhankelijke (bodem, humus en vegetatie) in onderlinge samenhang zijn beschreven. Hiervoor zijn profielbeschrijvingen gemaakt, water- en bodemmonsters genomen, veldmetingen uitgevoerd aan waterstanden en waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater en zijn algemene beschrijvingen en een korte vegetatiebeschrijving gemaakt. In de bodemmonsters is ook de fosfaattoestand als indicatie voor de bemestingstoestand bepaald en vergeleken met streefwaarden voor de natuurdoelen. De gegevens zijn uitgewerkt in raaien met een beschrijving per raai.
Betrokken instanties Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.