Login

Hydrotheek

Record nummer 2038546
Titel Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden
toon extra info.
M. Knotters, T. Hoogland en D.J. Brus
Auteur(s) Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Brus, D.J.
Uitgever Wageningen : Alterra Wageningen UR
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 65 p fig., tab
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2440)
Online full text
Trefwoorden (cab) grondwaterstand / hydrologie / bodemwater / kaarten / modellen
Rubrieken Bodemfysica
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Kaarten met gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (GxG’s) kunnen worden berekend met modellen zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en de hydrologische component van het modelinstrumentarium Stone V2.3 voor nutriëntenuitspoeling. De kaart van de grondwaterdynamiek (Gd-kaart) geeft naast GxG’s ook standaardafwijkingen van de voorspelfouten. Met de GxG-schattingen uit de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK) zijn de GxG-voorspellingen van NHI 3.0, Hydrologie Stone V2.3 en Gd-kaart gevalideerd. GxG-voorspellingen van NHI 3.0 zijn gemiddeld relatief diep, vooral onder stuwwallen, de Hondsrug, de Brabantse Wal en de Maasterrassen. GxG-voorspellingen van Hydrologie Stone V2.3 zijn gemiddeld relatief ondiep, vooral onder stuwwallen, de Hondsrug en de Maasterrassen. GHG-voorspellingen van de Gd-kaart zijn gemiddeld relatief ondiep. NHI 3.0 onderschat de amplitude van seizoensfluctuatie van de freatische grondwaterstand in Oost-Nederland, en overschat deze amplitude in West-Nederland. Hydrologie Stone V2.3 en de Gd-kaart overschatten de amplitude van seizoensfluctuatie gemiddeld iets. Aanbevolen wordt om validatiecriteria te definiëren die verband houden met het gebruik van de modelvoorspellingen, en de validatie te baseren op een onafhankelijke set gemeten grondwaterstanden die zijn gemeten op locaties die volgens een kanssteekproef zijn geselecteerd.
Betrokken instanties Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.