Login

Hydrotheek

Record nummer 2065060
Titel Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering
toon extra info.
Judith Klostermann, Arjen Spijkerman, Hanneke Vreugdenhil, Harry Massop, Jos Timmerman, Fons Jaspers, Bob Maaskant
Auteur(s) Klostermann, J. ; Spijkerman, A. ; Vreugdenhil, H. ; Massop, H. ; Timmerman, J. ; Jaspers, F. ; Maaskant, B.
Uitgever Wageningen : Alterra Wageningen UR ; HKV Lijn in Water
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 129 pagina’s illustraties
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2541)
Annotatie(s) Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van van het Beleidsondersteunend onderzoekthema 'Gebiedsgerichte Deltaprogramma's' (projectnummer BO-11-015-026). Het deelproject 'Eemsdelta' is aanvullend gefinancierd door de Provincie Groningen
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) regionale planning / hoogwaterbeheersing / inundatie / rampen / waddenzee / veiligheid / wadden / nederlandse waddeneilanden / groningen / friesland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. We passen dit concept toe op de vastelandskust van Friesland en Groningen, oftewel ‘Dijkring 6’, en voor de Waddeneilanden. Tweedelaags maatregelen zijn niet rendabel als ze in grote gebieden worden toegepast omdat het vrijwel altijd goedkoper is om de eerstelaags veiligheid verder te verbeteren. Waar tweedelaags maatregelen wel rendabel kunnen zijn: 1) In buitendijkse gebieden waar geen eerstelaags maatregelen mogelijk zijn is het zeker zinvol om naar tweedelaags maatregelen te zoeken: 2) Omdat de Eemsdelta vrijwel geen weerstand kan bieden aan een overstroming kan daar een tweede laag worden overwogen, vooral als die te combineren is met andere functies dan alleen veiligheid: 3) Onderdelen van vitale infrastructuur in een gebied met grote overstromingsrisico’s zouden extra beschermd kunnen worden om een cascade van rampen te voorkomen; voor het Waddengebied zijn dat de gasinstallaties in de Eemsdelta. Derdelaags maatregelen zijn in alle gevallen waardevol en kunnen in het Waddengebied zeker verder geoptimaliseerd worden. Voor de eilanden is een extra inspanning nodig in de derdelaags veiligheid.
Betrokken instanties Alterra WUR
HKV Lijn in Water
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.