Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2100177
Titel De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2014
toon extra info.
auteurs: J.F. Postma & C.M. Keijzers
Auteur(s) Postma, J.F. ; Keijzers, C.M.
Uitgever Weesp : Ecofide
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 123 pagina's) illustraties
Annotatie(s) Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / oppervlaktewater / waterkwaliteit / waterverontreiniging / chemische analyse / monitoring / oppervlaktewaterkwaliteit / friesland / waterschappen / kaderrichtlijn water
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Inzicht in de chemische toestand van oppervlaktewater is een belangrijk element van het waterkwaliteitsbeheer. Om dit inzicht te krijgen monitort Wetterskip Fryslân al jarenlang de concentraties van een groot aantal verbindingen in haar beheergebied, zowel prioritaire als specifiek verontreinigende stoffen. Deze kunnen vervolgens aan de geldende waterkwaliteitsnormen getoetst worden. In 2011 is Wetterskip Fryslân begonnen met een uitgebreide monitoring van de chemische toestand van de waterlichamen in haar beheergebied. Deze gegevens zijn in 2014 getoetst aan de toen geldende waterkwaliteitsnormen (Ecofide, 2014), waarbij is aangegeven dat deze doelen voor de komende planperiode zouden wijzigen. Naast deze wijziging in de doelen is in 2014 ook het protocol Toetsen en Beoordelen aangepast, waarbij onder meer de werkwijze voor de tweedelijns toetsing voor metalen is herzien. Door deze veranderingen heeft het Wetterskip Fryslân behoefte aan een aangepast overzicht van de chemische toestand van haar waterlichamen, zoals die voor de komende planperiode geldt. De hoofddoelstelling van het project is het opstellen van een rapportage over de chemische toestand van de KRW waterlichamen voor de komende planperiode, waarin zowel de prioritaire als de specifiek verontreinigende stoffen worden beschouwd.
Betrokken instanties Wetterskip Fryslân
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.