Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2100459
Titel Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen : visie op aquatisch ecosysteem functioneren en afgeleide parameters voor modelontwikkeling en waterbeheer
toon extra info.
auteur Piet F.M. Verdonschot
Auteur(s) Verdonschot, P.F.M.
Uitgever Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 118 pagina's) illustraties
Titel van reeks Rapport / STOWA (2015-29)
Annotatie(s) Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de STOWA , met financiële ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
ISBN 9789057737039
Online full text
Trefwoorden (cab) kaderrichtlijn water / aquatische ecologie / ecologische beoordeling / natuurbeleid / waterbeheer / zoetwaterorganismen / ecosystemen / modelleren / systeemanalyse / aquatische ecosystemen
Rubrieken Aquatische ecologie / Waterbeheer (algemeen) / Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het doel van de KRW is het in waterlichamen bereiken van de goede ecologische toestand met, vanuit oogpunt van natuurbeleid, een hoge biodiversiteit. Om deze doelen te halen worden maatregelen uitgevoerd. Bij het nemen van maatregelen worden de omstandigheden in oppervlaktewaterecosystemen zo gewijzigd dat een verbetering van de ecologische toestand optreedt. De keuze van maatregelen vraagt kennis van (de toestand van) die factoren en van de achterliggende processen die deze verbetering bewerkstelligen. Om het juiste doel te kunnen bepalen en de juiste maatregelen te kunnen kiezen is begrip nodig van het systeemfunctioneren. Het doel van het ecologisch raamwerk is het geven van een onderbouwing aan de keuze van (kosten-)effectieve en in samenhang probleem-oplossende maatregelen en het afleiden van passende doelen. Om dit doel te bereiken is kennis nodig van de factoren en achterliggende processen die verbetering bewerkstelligen.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.