Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2100792
Titel Die het water deert die het water keert : overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave : opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid
toon extra info.
Arwin van Buuren, Gerald Jan Ellen, Corniel van Leeuwen, Jitske Van Popering-Verkerk
Auteur(s) Buuren, A. van ; Ellen, G. ; Leeuwen, C. van ; Popering-Verkerk, J. van
Uitgever Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 88 pagina's) illustraties
Annotatie(s) Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Online full text
Trefwoorden (cab) hoogwaterbeheersing / waterbeheer / overstromingen / veiligheid / ruimtelijke ordening / rampen / proefprojecten / risicobeheersing / waterbeleid
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Waterbeleid / Rampen / Ruimtelijke ordening (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid vindt een belangrijke evolutie plaats: van het voorkomen van overstromingen door dijken, naar een overstromingsrisicobeheer gebaseerd op een combinatie van dijken én ruimtelijke inrichting én adequate rampenbeheersing. Oftewel, meerlaagsveiligheid. Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geëxperimenteerd en geleerd. Eind 2013 zijn op drie van deze locaties pilots in de vorm van een MIRT onderzoek gestart: Dordrecht, IJssel-Vechtdelta en Marken. Om de ervaringen uit deze pilots inzichtelijk te maken en na te denken over de implicaties ervan voor verdere beleidsontwikkeling, heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu opdracht gegeven voor een lerende evaluatie. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van de concepten meerlaagsveiligheid en slimme combinaties in het Nederlandse waterdomein?
Betrokken instanties Erasmus Universiteit, Capaciteitsgroep Milieukunde
Deltares
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.