Login

Hydrotheek

Record nummer 2105488
Titel Traditionele bevloeiing als beheersmaatregel : mogelijkheden voor herstel van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest : tussentijds rapport 2000
Uitgever [S.l.] : IWACO
Jaar van uitgave 2001
Pagina's [80] p
Online full text
Trefwoorden (cab) herstelbeheer / irrigatie / bevochtigen / beekdalen / verdroging (milieu) / grondwaterstand / verzuring / waterbeheer
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Pleistocene deel van Nederland komen Dotterbloemhooilanden voor in beekdalen, die oorspronkelijk gevoed werden door mineraal- en basenrijke kwel en regelmatig onder invloed stonden van overstromingen. Door verlaging van de grondwaterstand is in veel gebieden de aanvoer van kwelwater weggevallen en verlaging van het waterpeil in de beken zorgt er voor dat inundaties uitblijven. Gevolg is dat de hooilanden verdrogen en in sterkere mate onder invloed komen te staan van zuur regenwater. De kenmerkende soorten uit het Dotterbloemhooiland verdwijnen en algemene soorten nemen toe. Verschralen door jaarlijks te maaien is hier niet afdoende om de vegetatie te herstellen. In het onderzoek is gekeken welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor het uitblijven van herstel van de vegetatie en welke maatregelen of combinaties van maatregelen het meest effectief zijn voor het behoud van de doelsoorten uit het soortenrijke Dotterbloemhooiland.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.