Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2150987
Titel Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap
toon extra info.
samenstelling Dr. A.M. Kooijman, Prof. Dr. L.P.M. Lamers, Ir. N. Straathof, Prof. Dr. R. van Diggelen
Auteur(s) Kooijman, A.M. (compiler) ; Lamers, L.P.M. (compiler) ; Straathof, N. (compiler) ; Diggelen, R. van (compiler)
Uitgever Driebergen, : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 25 pages) illustrations
Online full text
Trefwoorden (cab) natuurbeheer / natuurontwikkeling / ecologische hoofdstructuur / oost-groningen / waterstand / wetlands
Rubrieken Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgronden zijn heringericht voor de natuur, als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De vraag was met name gericht op de mogelijke invloed van hoge concentraties van ijzerzwavelverbindingen (‘pyriet’) in de bodem op de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Het advies van het OBN-deskundigenteam is verwoord in dit rapport. Dit adviesrapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel is algemene informatie opgenomen over het Dannemeer, voor zover relevant als achtergrond bij het beheeradvies. In aanvulling zijn, in opdracht van Staatsbosbeheer, extra metingen gedaan aan in het gebied verzamelde bodemmonsters. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in dit advies meegenomen. Ook wordt in het eerste deel de aanleiding voor de adviesaanvraag besproken en wordt het advies afgebakend. Het tweede deel betreft het advies van het OBN-deskundigenteam aan Staatsbosbeheer. Er wordt zowel advies gegeven over specifieke maatregelen als over prioritering. Ook komt kort aan bod hoe herinrichting van voormalige landbouwgronden vanuit verschillende perspectieven bekeken kunnen worden.
Betrokken instanties Staatsbosbeheer (SBB)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.