Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2170543
Titel Bodem- en hydrochemisch onderzoek randzone Aamsvee
toon extra info.
auteurs: Mark van Mullekom, Fons Smolders & Jan Roelofs
Auteur(s) Mullekom, Mark van ; Smolders, Fons ; Roelofs, Jan
Uitgever Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum B-WARE BV
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 136 pages) illustrations
Annotatie(s) Report number: 2015.32. - Porject number: PR-14.065
Online full text
Trefwoorden (cab) grondwaterkwaliteit / natuurontwikkeling / hydrologie / bodemchemie / geohydrologie / chemische eigenschappen / waterkwaliteit / graslanden / natuurgebieden / natura 2000 / overijssel
Rubrieken Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op basis van het bodemtype, de bodemchemie en de te verwachten hydrologische omstandigheden (zowel kwantitatief als kwalitatief) kunnen de kansen voor het herstel of de ontwikkeling van vochtige tot natte schraalgraslanden en geschikte herstelmaatregelen in kaart worden gebracht. Onderzoekcentrum B-WARE heeft in het kader deze natuurherstel en – ontwikkelingsplannen een hydrochemisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd in het onderzoeksgebied. Het onderzoek heeft met name inzicht opgeleverd in de bodemchemie (zowel de fosfaattoestand als de algemene bodemchemie, waaronder de mate van buffering) en de freatische grondwaterkwaliteit.
Betrokken instanties Provincie Overijssel
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.