Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2170573
Titel Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden
toon extra info.
Loes van den Bremer, Hans Schekkerman, Henk van der Jeugd, Marc van Roomen, Erik van Winden & Chris van Turnhout
Auteur(s) Bremer, Loes van den ; Schekkerman, Hans ; Jeugd, Henk van der ; Roomen, Marc van ; Winden, Erik van ; Turnhout, Chris van
Uitgever Nijmegen : Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 92 pages) illustrations
Titel van reeks Sovon-rapport (ISSN 2212-5027 ; 2015/65)
Titel van reeks CAPS-rapport (2015/01)
Online full text
Trefwoorden (cab) eenden / anas platyrhynchos / waterdieren / populatiedynamica / habitats / watervogels / waterkwaliteit
Rubrieken Dierecologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport is een bundeling van bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland en het buitenland. Vervolgens worden factoren besproken die een rol kunnen spelen bij de populatieontwikkeling, zoals (veranderingen in) habitat, nestsucces, overleving, klimaat en jachtdruk (afschot, vangst). Gegevens over overleving van Wilde Eend en Krakeend (aan de hand van ringterugmeldingen) zijn voor dit rapport voor het eerst geanalyseerd.
Betrokken instanties Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.